Ewch i’r prif gynnwys
Phil Lambert

Mr Phil Lambert

Gweinyddwr Ymgysylltu, CASCADE

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
LambertPW@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70496
Campuses
sbarc|spark, Ystafell Rhaeadru, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n Swyddog Ymgysylltu Cynorthwyol Rhan Amser yn CASCADE. Rwy'n gweithio gyda Rachael Vaughan y Gweithiwr Ymgysylltu â Phlant, Pobl Ifanc a Gofalwyr yn CASCADE, yn y ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant.

Rwy'n cynorthwyo gyda darparu cyngor, arweiniad a chymorth i gynnwys plant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr yng nghynlluniau ymchwil y Ganolfan a phrosiectau ymchwil unigol.

Rwyf hefyd yn gweithio i Gyngor Celfyddydau Cymru yn rheoli ymyriadau artistiaid mewn ysgolion fel rhan o'u cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol.

Rwyf hefyd yn Artist Gweledol annibynnol sy'n arbenigo mewn dulliau rhyngddisgyblaethol o baentio.

Rwyf wedi gweithio i First Campus, sefydliad Ehangu Mynediad rhyng-sefydliadol ers dros bedair blynedd.

Cyhoeddiad

Monograffau

Ymchwil

Cyhoeddiadau

 1. Lambert, P. (Chwefror 2021) 'Hedgrow and Field – SSP Commission'. Cydymdeimlad.  (Rhifyn 4). [Ar-lein] Ar gael o:https://www.consilience-journal.com/  (Cover Art)
 1. Weightman, A. Searchfield, A. Lambert, P. a Thomas, J. (Ionawr 2021). 'Chwilio am astudiaethau ymchwil mewn gofal cymdeithasol plant: rhai technegau ac offer'. Beth sy'n Gweithio i Ofal Cymdeithasol Plant? [Ar-lein] Ar gael o: https://whatworks-csc.org.uk/research/
 1. Lambert, P. (Ebrill 2012). Cylchlythyr Artist 'The illusion of colour and Space No.1' . (Ebrill , 2012) (Clawr Celf) 

Cynadleddau Diweddar 

Mehefin 2021 - Datgelodd pigmentau symposiwm - Sabine Pinon, Melonie Ancheta, Tilke Elkins, Heidi Gustafson. NI

Mehefin 2021 - (Re)imagined Tirluniau Symposiwm –Prifysgol Bryste Dyniaethau Amgylcheddol

Mai 2021 - CiviCon21  Y Mudiad Dinesig: Prifysgolion sy'n Gweithio mewn Partneriaeth, Rhwydwaith Prifysgol Ddinesig,  Sheffield Uni.

Hydref 2020 - Twf / Gwastraff: Cyfres Pydredd  Materol Newydd (Normal) - UCL Sefydliad Astudiaethau Uwch

Bywgraffiad

Cyflogaeth Gyfredol 

Prifysgol Caerdydd 2021. Swyddog Ymgysylltu Cynorthwyol ar Brosiect CASCADE. Cefnogi'r gweithiwr Ymgysylltu i gynnwys plant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr yng nghynlluniau ymchwil y Ganolfan a phrosiectau ymchwil unigol.

Asiant Creadigol, Ysgolion Creadigol Arweiniol,  Cyngor Celfyddydau Cymru 2020. Contract llawrydd dwy flynedd yn rheoli ymyriadau artistiaid mewn Ysgolion Cynradd . 

Artist, Hunangyflogedig 2006. Mae hyn yn cynnwys cynnal gweithdai, cydweithio ag ymchwilwyr i ddatblygu strategaethau ymgysylltu / gwaith celf a gwerthu gwaith yn fasnachol. Nodi a hunan-gychwyn amrywiaeth o brosiectau, sgyrsiau, preswyliadau a gweithdai. Rwyf wedi arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.   (Llawrydd)  

Prosiectau / Comisiynau sylweddol

Rhagfyr 2019 Gweithio gyda'r Athro Collins ym Mhrifysgol Reading i gefnogi digwyddiad Rhaglen Diogelwch y Pridd yn y Gymdeithas Frenhinol, Llundain. Yn ddiweddarach, cynhyrchu darn a gomisiynwyd.     

Jan - Medi 2016 Prosiect Canolfan Ddysgu Ysgol Uwchradd Willows, gyda chymorth i ailddatblygu canolfan ddysgu ysgol uwchradd yn gymunedol a rhedeg y cynnwys addysgol allgymorth ar gyfer First Campus.

Medi 2014 Prosiect rheoli prosiectau Lletygarwch a Dawns Cynhwysol ar gyfer First Campus. Gweithio gyda phlant anabl ac abl yn Ne Cymru i godi dyheadau addysgol mewn ardaloedd difreintiedig.

Jan - Mawrth 2014 Prosiect Gwyddoniaeth a'r Celfyddydau gydag adran ymchwil bôn-gelloedd canser Prifysgol Caerdydd (ESCRI) a myfyrwyr TGAU yn Ysgol Gyfun Heolddu . Ariannwyd gan Ymddiriedolaeth y Tywysogion.

2012 -2013 Detholiad Annaturiol, prosiect a ariennir gan CCC. Arddangosfeydd, arolygon a seminarau sy'n archwilio cysylltiadau rhwng cynulleidfaoedd, celf a gwyddoniaeth. Gyda siaradwyr gwadd, yr Athro Samir Okasha, Athroniaeth Gwyddoniaeth Prifysgol Bryste a'r Athro Clive Cazeaux, Adran Celfyddydau Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Arddangosfeydd Dethol

Mai 2021 Arddangosfa Cynhadledd 'Wild Pigment Project' gyda Wild Pigment Project US. Ar-lein (COVID)

Januray 2019 'Paint Dada' yn Oriel Canfas gydag Andre Stitt, Jo Berry, Lara Davies ac eraill

Awst 2018 'Popeth Nawr' Paentio Beep Biennial, Abertawe

Medi - Tachwedd 2014 Y [...] Space, Oriel Genhadaeth, Abertawe

Medi 2014  Black Cube Collective Sioe Flynyddol, Caeredin

Gorffennaf 2014 'Tiroedd Gêm Fideo' gyda Third Person View, Sheffield

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau a Grantiau 

 • Tachwedd 2018 AXIS Web newydd celf uchafbwynt.
 • Gorffennaf 2018 Enwebwyd ar gyfer Gwobr Ymgysylltu Cymunedol Met Caerdydd .
 • Mawrth 2017 Prosiect buddugol Gwobr Deutsche Bank Music In School. (Ymgynghorydd Celfyddydau Gweledol)
 • Tachwedd 2014 Cyrhaeddodd restr fer Gwobr Celfyddydau Digidol 'The Space'
 • Tachwedd 2012 Grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 'Dewis Annaturiol' (£5000)
 • Gorffennaf 2012 Wedi'i ddewis ar gyfer rhaglen 'Out and Beyond Program' AXIS Web
 • Mai 2010 Enillydd Gwobr Myfyriwr Artist y Flwyddyn Cymru 2010

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Tiwtor Cytseriad Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd (CSAD) rhwng Tachwedd 2016 a 19. Cyflogwyd gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd i ddysgu theori ar gyfres darlithoedd Constellation a goruchwylio traethodau hir.  (Llawrydd)
 • Prifysgol Fetropolitan Abertawe 2013. Cyflwynodd darlithydd gwadd ddwy seminar a thiwtorial.