Ewch i’r prif gynnwys
Zoe Lee

Dr Zoe Lee

(hi/ei)

Darllenydd (Athro Cyswllt) mewn Marchnata

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
LeeSH4@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10885
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell Q05, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Dr Zoe Lee yn Ddarllenydd (Athro Cyswllt) mewn Marchnata yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Mae hi'n arbenigwr sy'n arbenigo mewn brandio cyfrifol a moesegol ei yrru. Mae ei meysydd arbenigedd yn cwmpasu pwrpas brand, ailfrandio a gweithrediaeth, cyfathrebu cynaliadwyedd, a strategaeth farchnata dielw. Mae hi'n Uwch Ddarlithydd (Athro Cyswllt) mewn Marchnata yn ogystal â Chyfarwyddwr Rhaglen MSc Marchnata Strategol.  Mae hi'n gwasanaethu fel Golygydd Cyswllt yn y Journal of Strategic Marketing uchel ei pharch ac yn aelod o'r Bwrdd Adolygu Golygyddol ar gyfer Journal of Philanthropy and Marketing (a elwid gynt yn International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing ).

Mae ei hymchwil ysgolheigaidd yn mynd i'r afael â materion cyfoes, gan gynnwys brandio corfforaethol a pherfformiad cadarn, rheoli asedau mewnol, yn ogystal ag ymddygiad defnyddwyr mewn marchnadoedd brandio digidol. Mae canolbwynt ei gwaith yn troi o gwmpas adeiladu brandiau pwrpasol a dilys trwy gydwybod a gweithrediaeth. Mae Dr Zoe Lee wedi arwain nifer o brosiectau byd-eang ar y cyd ag ysgolheigion rhyngwladol o'r Unol Daleithiau, Awstralia, Seland Newydd, y Ffindir a'r Eidal. Yn nodedig, cyfrannodd hefyd at brosiect a ariennir gan yr Academi Brydeinig sy'n archwilio datblygiad rheoli ecwiti brand.

Mae canfyddiadau ymchwil Dr Lee yn cynnig mewnwelediadau gwerthfawr y gellir eu cymhwyso'n effeithiol gan reolwyr sy'n chwilio am strategaethau marchnata cynaliadwy ar draws diwydiannau amrywiol. Mae Zoe wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion uchel eu parch fel Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Business Ethics, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, European Journal of Marketing, Journal of Advertising, a Journal of Brand Management. Dyfarnwyd yr Erthygl Ragorol mewn Chwarterol y Sector Di-elw a Gwirfoddol (NVSQ) i Zoe yn 2018. Yn ogystal, derbyniodd y papur cynhadledd gorau yng nghynhadledd Academi Hysbysebu Ewrop yn Llundain yn 2015.

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Articles

Book sections

Conferences

Ymchwil

Diddordebau ymchwil

 • Brandio corfforaethol a digidol: Adeiladu brandiau sydd â chydwybod ac effaith actifiaeth brand corfforaethol wrth fynd i'r afael â heriau mawr, hyrwyddwyr brand gweithwyr, cynnal treftadaeth, lleoli brand ar gyfryngau cymdeithasol a brandiau mewn gwledydd sy'n datblygu
 • Cynaliadwyedd mewn Ffasiwn: Perthynas rhwng cynaliadwyedd cymdeithasol a symudiad cynwysoldeb, cyfathrebu cynaliadwyedd effeithiol
 • Marchnata dielw: Ailfrandio elusennau, drifft cenhadaeth, actifiaeth brand ac ymddygiadau rhoddwyr
   

Grantiau

 • Ymddiriedolaeth GIG Felindre: "Datblygu gwefan brand hyblyg ac adnoddau sy'n ymwneud ag Endometriosis" gyda'r Athro Jacky Boivin, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, 2020
 • Rhaglen Gwerth Cyhoeddus Hodge Foundation Interniaethau i Fyfyrwyr: "Canmoliaeth Brand-i-frand (B2B) ar y cyfryngau cymdeithasol" gyda Dr Denitsa Dineva, Prifysgol Caerdydd, 2022
 • Cronfa ar y Cyd Xiamen-Caerdydd: "Adnewyddu brandiau treftadaeth: Help neu Rwystr" gyda Dr Qun Tan, Prifysgol Xiamen, 2019-2020
 • ESRC Festival of Social Sciences: "Actifiaeth brand mewn sefydliadau dielw", 2020
 • Grant Ymchwil Bach yr Academi Brydeinig/Grant Ymchwil Bach Leverhulme, "Datgelu hanes y model ecwiti brand sy'n seiliedig ar gwsmeriaid: Gwersi ar gyfer cyd-greu gwybodaeth diwydiant-academaidd" gyda'r Athro Micheal Beverland (Prifysgol Sussex) a Dr Haiming Hang (Prifysgol Caerfaddon), 2016
 • Grant Bach yr Academi Brydeinig: "Challenges in charity uno" gyda Dr Humphrey Bourne (Prifysgol Bryste), 2010
 • Cyfres Seminarau ESRC: "Arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus: tueddiadau presennol a rhagolygon yn y dyfodol" gyda'r Athro Stephen Osbourne (Prifysgol Caeredin)
   

Gwerth ac Effaith Cyhoeddus

 • Cyd-olygydd, rhifyn arbennig ar 'Delivering Impact for Social Good', yn European Journal of Marketing, with Mitchell, S., Rundle-Thiele, S. and Hyde, F. (2023)
 • Cyd-olygydd, Rhifyn arbennig ar 'Brandiau cydwybodol: Gwneud i gynaliadwyedd a chyfrifoldeb weithio,' yn Journal of Brand Management, gyda Iglesias, O., Ind, N., Tjandra, NC , Feri, A. a Guzman, F. (2024)
   

Trefniadaeth Cynadledda a Chadeiriau Trac

 • Cyd-gadeirydd Cynhadledd "Cyfarfod Brand Byd-eang Ar-lein Brand, Hunaniaeth ac Enw Corfforaethol SIG", 27 Mai 2021 gyda Machado, JC, Roper, S., Iglesias, O., Guzman, F. ac Andreani, D.
 • Cadeirydd Trac "Brandio yn y Metaverse", Cynhadledd Brand Byd-eang 16th, 3ydd-5 Mai, 2023 
   

Addysgu

 • BSc - Buyer Behaviour
 • MBA - Business Project Supervision

Bywgraffiad

Cymwysterau:

 • PhD (Marchnata) - Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste
 • MSc (Marchnata) - Prifysgol Birmingham
 • BEng (Peirianneg Gemegol) - Prifysgol Birmingham

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2023 - Enwebwyd ar gyfer yr Aelod Staff Mwyaf Deniadol yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLA) 
 • 2021 - Cydnabyddiaeth UDRh Ysgol Busnes Caerdydd gan y Pro-Dean Education and Students am gyfraniad rhagorol i addysgu
 • 2018 - Erthygl ragorol yn Di-elw & Voluntary Sector Quarterly (NVSQ)
 • 2017 - Gwobr Dean am Ddinasyddiaeth
 • 2015 - Papur cynadledda gorau yn Academi Hysbysebu Ewropeaidd, ICORIA, Llundain
 • 2008 - Papur cynhadledd gorau yn yr Academi Marchnata

 

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd yn yr Academi Addysg Uwch
 • Aelod o'r Academi Gwyddor Marchnata
 • Aelod o'r Academi Marchnata
 • Aelod o'r Gymdeithas Ryngwladol dros Fusnes a Chymdeithas
 • Aelod o CharityComms

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Academaidd
  • Darlithydd mewn Marchnata, Prifysgol Caerfaddon
  • Cydymaith Addysgu, Prifysgol Bryste
 • Swyddi allanol:
  • Arholwr allanol ar gyfer Marchnata UG a addysgir, Prifysgol Leeds (2020- presennol)
  • Arholwr allanol PhD ym Mhrifysgol Glasgow (2023)
  • Arholwr allanol PhD ym Mhrifysgol Napier Caeredin (2023)
  • Arholwr allanol PhD ym Mhrifysgol Cranfield (2019)

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Cyswllt
  • Journal of Strategic Marketing
 • Bwrdd Golygyddol
  • Journal of Philanthropy & Marketing
 • Adolygydd Journal
  • European Journal of Marketing
  • Journal of Business Research
  • Journal of Marketing Management
  • Journal of Brand Management
  • Journal of Product & Brand Management
  • Adolygiad Rheoli Cyhoeddus
  • Di-elw a'r Sector Gwirfoddol Chwarterol

Aelod o Bwyllgor Gwyddonol Brand, Hunaniaeth ac Enw Corfforaethol yr Academi Farchnata (2020 hyd heddiw)

Aelod o'r Pwyllgor Pobl (2019-2022)

Aelod o'r Bwrdd Rheoli Cysgodol (2020-2022)

Aelod o Regrow Borneo

Meysydd goruchwyliaeth

 • Mae gen i ddiddordeb mewn clywed gan fyfyrwyr PhD eraill sy'n dymuno ymchwilio yn y meysydd canlynol:

  • Diben a chyfathrebu brand corfforaethol
  • Cyfathrebu cynaliadwyedd mewn ffasiwn
  • Strategaeth gweithredu brand
  • Technoleg a brand (e.e. cyfryngau cymdeithasol, metaverse ac ati)
  • Brandio dielw

Goruchwyliaeth gyfredol

Omar Jamal Mohammed

Omar Jamal Mohammed

Myfyriwr ymchwil

Katie Lloyd

Katie Lloyd

Myfyriwr ymchwil

Abdulrahman Almuajel

Abdulrahman Almuajel

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Hunaniaeth a rheolaeth brand
 • Cynaliadwyedd
 • marchnata dielw