Ewch i’r prif gynnwys
Mariah Lelos

Dr Mariah Lelos

(Mae hi'n)

Uwch Ddarlithydd

Ysgol y Biowyddorau

Email
LelosMJ@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75541
Campuses
Adeilad Syr Martin Evans, Ystafell Cardiff School of Biosciences, The Sir Martin Evans Building, Museum Avenue, Cardiff, CF10 3AX, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae fy labordy yn canolbwyntio ar ddeall a thrin clefydau niwroddirywiol, yn enwedig clefydau Parkinson a Huntington. Mae gennym ddiddordeb mewn deall amlygiad diffygion echddygol a di-fodur (gwybyddol, niwroseiciatreg) mewn clefydau dirywiol gan ddefnyddio briwiau, fector firaol a modelau cnofilod a addaswyd yn enetig. Rydym hefyd yn ymchwilio i allu celloedd newydd (hESC- a hiPSC-deillio) a therapïau genynnau i leddfu'r namau hyn a gwneud y gorau o'r triniaethau hyn i'w cymhwyso yn glinigol.

Fi yw'r Arweinydd Thema Cysylltiol ar gyfer Meddwl, Ymennydd a Niwrowyddorau.

Rwy'n Gynrychiolydd Biosi ac yn Ddirprwy Gadeirydd y Panel Lles Anifeiliaid ac Ymchwil (AWARP).

Rwyf hefyd yn aelod o bwyllgor GMBA. 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

Articles

Book sections

Thesis

Websites

Ymchwil

My lab focuses on understanding and treating neurodegenerative diseases, particularly Parkinson’s and Huntington’s diseases. We are interested in understanding the manifestation of motor and non-motor (cognitive, neuropsychiatric) dysfunctions in degenerative diseases using lesion, viral vector and genetically modified rodent models. We are also investigating the ability of novel cell (hESC- and hiPSC-derived) and gene therapies to alleviate these impairments and optimising these treatments for clinical application.

Some current research questions that are being addressed include: 

Can hPSC-derived dopamine grafts alleviate non-motor dysfunctions in Parkinson's disease?

Is Pax6 a useful biomarker of transplant maturation and efficacy?

Does neuroinflammation play a role in hPSC-derived dopmine graft-induced dyskinesias?

What is the impact of dopamine production from AAV vectors on striatal-dependent cognitive function?

Can we modulate gene expression to improve neurite outgrowth and synapse formation from hPSC-derived dopamine grafts?

Can hPSC-derived medium spiny neuron transplants form synaptic connections and alleviate non-motor dysfunctions in models of Huntingtons' disease?

Addysgu

I am currently the Assessment Lead on 3rd year module Neurobiology of Brain Disorders and I teach on the Cellular and Molecular Biology module at Master's level. I run practicals to teach histological and immunohistochemical assays and microscopy skills using rodent brain tissues.

I am a personal tutor for Neuroscience and Biomedical undergraduate students.

Bywgraffiad

My PhD (2005-2010, Prof M Good) investigated neural network dysfunction using mathematical modelling in a mouse model of Alzheimer's disease, with a particular focus on amyloid-induced amydala and hippocampal dysfunction.

My post-doctoral research (2010-2015, Prof S Dunnett) aimed to understand basal ganglia dysfunction in Parkinson's and Huntington's disease and to explore the use of human fetal and novel stem cell derived therapies to alleviate the behavioural impairments.

I was then awarded a Senior Research Fellowship from Parkinson's UK (2015-2018) to investigate the ability of human stem cell derived cell therapy products to ameliorate cognitive impairments in rodent models of Parkinson's disease.

I have recently commenced a Senior Lectureship in the neuroscience department and my lab is exploring several new avenues. We are seeking to understand the mechanisms of neural dysfunction using novel DREADDs manipulations, undertaking PET/MR imaging and using newly created models of disease. We are also studying the impact of novel cell therapy approaches and newly optimised gene therapies on cellular and behavioural function.

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n awyddus i groesawu myfyrwyr PhD newydd i'r tîm sydd â diddordeb penodol yn:

Clefyd Parkinson

Clefyd Huntington

Diffygion gwybyddol neu niwroseiciatrig

Therapïau celloedd

Therapïau genynnau

Goruchwyliaeth gyfredol

Charlie Bridge

Charlie Bridge

Myfyriwr ymchwil

Patricia Garcia Jareno

Patricia Garcia Jareno

Myfyriwr ymchwil

Feras Sharouf

Feras Sharouf

Myfyriwr ymchwil

Rachel Sellick

Rachel Sellick

Myfyriwr ymchwil

Kanoon Prapaiwongs

Kanoon Prapaiwongs

Cynorthwy-ydd Ymchwil

Kubra Aksu

Kubra Aksu

Myfyriwr ymchwil

Jiayu Hao

Jiayu Hao

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

  • Clefyd Parkinson
  • Clefyd Huntington
  • Therapïau celloedd
  • Therapïau genynnau
  • Gwybyddiaeth