Ewch i’r prif gynnwys
Matthew Lettington

Dr Matthew Lettington

Uwch Ddarlithydd
Cyfarwyddwr Derbyn

Yr Ysgol Mathemateg

Email
LettingtonMC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75670
Campuses
Abacws, Ystafell 2.17, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Following the award of my PhD (Number Theory) in 2010, I joined Cardiff University as a Lecturer, obtaining a tenured position as an SBP Fellow in May 2012.

Administrative duties

Undergraduate Project Co-Ordinator

School of Mathematics Newsletter Editor

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

Erthyglau

Gosodiad

Gwefannau

Ymchwil

Research interests: 

 • Integer points close to convex hypersurfaces and polytopes.
 • Identities for the Zeta function at integer values.
 • Combinatorial and number theoretic properties of symmetric matrices under matrix multiplication.
 • Modelling techniques for industry (such as SSA).

Addysgu

 • MA4011 Analytic Number Theory
 • MA0216 Elementary Number Theory II
 • MA3004 Combinatorics

Bywgraffiad

Anrhydeddau a dyfarniadau

SBP Fellowship awarded May 2012

Aelodaethau proffesiynol

Memeber of the London Mathematical Society (LMS)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • June 2006 - Aug 2010: Mathematical Consultant, JSC Management und-Technologieberatung AG, Eltville, Germany
 • Oct. 2001 - April 2010: Lecturer in Mathematics, Gloucestershire College, Cheltenham.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Awst 2008. Dull deinamig o ragweld gwerthu cynnyrch. SMiCR, Caerdydd.
 • Mawrth 2012. Cynnydd diweddar wrth ddosbarthu pwyntiau dellt ger arwynebau amgrwm a pholytopau. Rhaglen Seminarau Dadansoddi, Caerdydd.

 • Mai 2013. Cynnydd diweddar mewn perthynas â Bernoulli, eu goblygiadau i'r polynomialau Ramanujan a gwerthoedd arbennig swyddogaeth zeta Riemann, Colocwiwm Mathemateg Cymru, Gregynog.

 • Chwefror 2014. O ran cydgyfeiriannau rhesymegol i gosin lluosrifau rhesymegol Pi, Rhaglen Seminar Dadansoddi, Caerdydd.
 • Mai 2014. Dilyniannau Lucas a Fibonacci Uwch-Ddimensiwn, Colocwiwm Mathemateg Cymru, Gregynog.
 • Mawrth 2015, dilyniannau Fibonacci sy'n rhyngblethu dimensiwn uwch, ffracsiynau parhaus a polynomialau Chebyshev (haniaethol), LMS, WIMCS – Diwrnod Dadansoddi Caerfaddon, Prifysgol Abertawe.
 • Gorffennaf 2015, ar ddilyniannau Fibonacci rhyngblethu dimensiwn uwch, ffracsiynau parhaus a polynomialau Chebyshev (haniaethol), 29ain Journées Arithmétiques JA 2015, Prifysgol Debrecen, Hwngari.
 • Dydd Gwener, Medi 4 2015, 3.00pm, Neuadd Chauvenet, Ystafell 143, Sgwrs wahoddedig, Mathemateg Gymhwysol ac Ystadegau Colloquium, Ysgol Mwyngloddiau Colorado,    ar ddilyniant Fibonacci sy'n rhyngblethu dimensiwn uwch. (haniaethol).
 • Mai 2016. Ar gynrychioliadau bloc ac eiddo sbectrol Matrices Sgwâr Semimagic, Colocwiwm Mathemateg Cymru, Gregynog.
 • Hydref 14 2016, Agweddau Modern ar Ddadansoddiad a Chyfrifiadura Gwyddonol (Cyd-Brifysgol Caerdydd — Cyfarfod KU Leuven), Sgwrs Lawn o'r enw Ar fynegiannau polynomial ar gyfer dilyniannau Fibonacci uwch-ddimensiwn, symiau Faulhaber,  a rhai theoremau Fermat.
 • Ionawr 24, 2017, Cyfweliad teledu gyda BBC Wales Today a Chyfweliad Radio yn fyw ar Good Morning Wales ynghylch y stori arloesol a ddarlledwyd gan The One Show ar BBCs, ac yn ymddangos ar dudalen flaen papur newydd The Times, o'r enw "It Doesn't Add Up."
 • Mawrth 21, 2017, Tinted Lens – Canolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd, Sgwrs Invited o'r enw Mathemateg Concrit mewn perthynas â ffilm Theodore Melfi The Hidden Figures
 • Gorffennaf 3 2017, Ar Polynomialau Binomial Mimicking Riemann yn Zeta Swyddogaeth, 30th Journées Arithmétiques JA 2017, Prifysgol Caen, Ffrainc.
 • Mai 2018. Ar systemau swm-a-pellter, matricsau sgwâr cildroadwy a swyddogaethau rhanyddol, Colocwiwm Mathemateg Cymru, Gregynog.
 • Mehefin 2018. Ar systemau swm-a-pellter, matricsau sgwâr cildroadwy a swyddogaethau rhanyddol, matricsau a chymwysiadau Bohemaidd, Mehefin 20-22, 2018, Prifysgol Manceinion. http://www.maths.manchester.ac.uk/~higham/conferences/bohemian/slides_lettington.pdf
 • Hydref 2018. Ar systemau swm-a-pellter, matricsau sgwâr cildroadwy a swyddogaethau rhanyddol, gwahodd Sgwrs Colloquium , Y Brifysgol Agored, Milton Keynes, y DU,  http://mathematics.open.ac.uk/events/sum-and-distance-systems-reversible-square-matrices-and-divisor-functions
 • Tachwedd 2018. Ar systemau swm-a-pellter, matricsau sgwâr cildroadwy a swyddogaethau rhanyddol, gwahodd seminar sgwrs, Prifysgol Essex, Colchester, UK,  https://www.essex.ac.uk/events/2018/11/15/department-of-mathematical-sciences-seminar
 • Gorffennaf 2019. Ar fatricsau sgwâr cildroadwy a swyddogaethau Divisor, gwahodd Minisymposiwm Sgwrs (MS A6-2-2 9) ar Matrices Bohemian, a drefnwyd gan Nick higham a Rob Corless, SIAM 2019, Valencia, Sbaen. 
 • Ionawr 2020, Sgwrs Collocwiwm Gwahoddedig, Prifysgol De Cymru, Swyddogaethau Rhannydd a Systemau Sum, https://maths.research.southwales.ac.uk/upcoming-seminars/matthew-lettington-combinatorics/
 • Chwefror 2020, gwahodd Sgwrs Seminar Mathemateg Pur, Prifysgol Ddarllen, Swyddogaethau Rhannydd a nifer y Systemau Swm https://janivirtanen.wordpress.com/pure-mathematics-seminar-at-reading/
 • Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021, gwahoddodd Bohemain Matrices Minisymposium sgwrs o'r enw Cynnydd Diweddar yn Ffactor Rhesymegol Mathemategwyr Cyfanrif, SIAM AN21, Spokane, Washington SIAM AN21 Minisymposiwm ar Matrices a Chymwysiadau Bohemaidd – Nick Higham (nhigham.com) Gweler hefyd Rhaglen Gynadledda Ar-lein (siam.org) 
 • Dydd Mawrth 23 Mai 2022. Cyfrannodd Colocwiwm Mathemateg Cymru 2022, o'r enw Integer Matrix Factorisation a'r Rhwystr Ffurf Cwadratig, Neuadd Gregynog, Tregynon, Sir Drefaldwyn, Cymru.

ESGI 80 Cydweithio

Ebrill 2011. Llwytho ar y grid trydan o systemau storio ynni dosbarthedig.

Allgymorth addysgol a'r cyfryngau

 • Yn 2015 cynghorais a chymerais ran mewn pennod ar gyfer y gyfres sianel Discovery o'r enw Man V Expert, yn cynnwys yr enwog Alexis Conran, a'r Oxford Number Theorist Professor Minhyong Kim.
 • Ddiwedd 2016 lluniais dîm o fyfyrwyr PhD a staff o Ysgol Mathemateg Caerdydd i ymchwilio i wallau mewn Llyfr Mathemateg TGAU ar ran y BBC The One Show. Mae'r canlyniadau wedi cyrraedd tudalen flaen papur newydd The Times ac fe'u darlledwyd ar y BBC The One Show ar Ionawr 24, 2017. Cafodd y stori ei chynnwys hefyd mewn nifer o bapurau newydd cenedlaethol eraill gan gynnwys  The Herald, The Independent, The Daily Mirror a The Daily Express. Ar yr un diwrnod fe wnes i ymddangos ar y teledu (BBC Wales Today) a Radio (Good Morning Wales) i drafod ein canfyddiadau.
 • Ym mis Rhagfyr 2018, ar y cyd ag Admiral a Brand Content, ysgrifennais y mathemateg sy'n sail i gyfrifiannell hynod lwyddiannus Admiral Bauble. Mae hyn yn gofyn am fanylion eich coeden Nadolig a'ch dewisiadau, y mae'n cyfrifo nifer y baubles a hyd y goleuadau teg sydd eu hangen. Mae Cyfrifiannell Bauble Admiral ar gael yma Cyfrifiannell Bauble - Admiral
 • Ar ddydd Gwener 15 Tachwedd 2019 fe wnes i ymddangos ar Raglen Today Radio 4 yn fyw i ddarllen pos roeddwn i wedi'i gyfansoddi yn amgodio hanes Prifysgol Caerdydd yn arddull epigram Diophantus o Alexandria tua 300 OC. Mae'r pos yn darllen fel a ganlyn:

  'Prifysgol Caerdydd', y rhyfeddod, wel,

  Ym mis Tachwedd 2018, mae'r pos yn dweud pa mor hen:

  Cychwynnodd y cyfnod cynnar am y naw mlynedd llawn,

  Un rhan o nawfed bywyd yn ddiweddarach, mae adeilad yn ymddangos.

  Ar ôl tair rhan o bump yn fwy, unais fy amod;

  Ac un pymthegfed arall, pwerau llawn, a roddwyd.

  Un mlynedd ar hugain yn ddiweddarach ac yr wyf yn awr yn hedfan yn uchel,

  Wrth galon prifddinas Cymru, pa mor hen ydw i?

Gellir dod o hyd i'r ateb yn https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/26hdyfBgB2PSWs3kMBp0kJ2/today-puzzle-612

Pwyllgorau ac adolygu

Year Three Tutor

Meysydd goruchwyliaeth

Project Descriptions

The general theme is centred on constructions and limits of sequences of vector convergents, systems of polynomials and generating function matrices, including the application of special function theory. There are a number of possible directions within this project as there are currently many areas that are of interest from description/categorisation theories to general unifying approaches and extensions of current methodologies

The student will learn about ideas from number theory and mathematical analysis. The project will involve an element of numerical analysis via Mathematica.

Goruchwyliaeth gyfredol

Ambrose Law

Ambrose Law

Myfyriwr ymchwil

Grant Jones

Grant Jones

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Myfyrwyr PhD llwyddiannus:

 • 2017 Dilbak Mohammed (ail oruchwyliwr)
 • Sally L. Hill (goruchwyliwr cyntaf) 2018
 • 2021 David M. Humphreys (goruchwyliwr cyntaf)