Ewch i’r prif gynnwys
James Lewis

Yr Athro James Lewis

Cyfarwyddwr Y Lab

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
LewisJ78@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79874
Campuses
sbarc|spark, Ystafell 03.14, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fi yw cyfarwyddwr Y Lab ym Mhrifysgol Caerdydd - Lab Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Yn Y Lab rydym yn cefnogi ac yn hyrwyddo arbrofi ac arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, ac yn cynnal ymchwil ar sut a pham arloesi gwasanaethau cyhoeddus. Gweler ein gwefan ylab.wales a'n cyfrif Twitter @ylabwales am fwy o fanylion.

Cyn hyn, gweithiais fel ystadegydd ac epidemiolegydd yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain am 12 mlynedd. Rwy'n dal i gynnal rhywfaint o ymchwil ym maes iechyd byd-eang, gan ganolbwyntio ar werthusiadau pragmatig o arloesiadau system iechyd ar draws ystod o feysydd a daearyddiaethau clefydau.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2004

2003

Erthyglau

Ymchwil

@ylabwales rydym yn cynnal ymchwil ar arloesi gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys drwy nifer o'n rhaglenni, gan gynnwys:

Mae'r methodolegau gwerthuso sylfaenol yr wyf wedi'u cymhwyso mewn iechyd byd-eang wedi bod yn dreialon ar hap clwstwr ac wedi camu ar dreialon lletem, bob amser mewn timau rhyngddisgyblaethol. Bûm yn byw ac yn gweithio yn Johannesburg am saith mlynedd ac rwyf hefyd wedi gweithio ar brosiectau ym Mheriw, Burkina Faso, India, China, Zimbabwe a Zambia.

Bywgraffiad

Addysg

2001 –2005: PhD mewn Epidemioleg yng Ngholeg Imperial Llundain. "Ffactorau risg ymddygiadol, demograffig a chymdeithasol ar gyfer haint HIV yng nghefn gwlad Zimbabwe." Derbyn cyllid MRC. 

1999 –2000: MSc mewn Ystadegau Cymhwysol ym Mhrifysgol Rhydychen. Gradd: Rhagoriaeth.  Gwobr Gutierrez Toscano am y canlyniad uchaf ar y cyd. Wedi derbyn cyllid EPSRC.

1996 – 1999: BA (Anrh) mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Caergrawnt. Dosbarth: 2:1. 

Aelodaethau proffesiynol

Cymrawd y Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol

Safleoedd academaidd blaenorol

2016 – 2018: Athro Cyswllt, Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain. Wedi'i leoli yn Llundain.

2013 – 2018: Dirprwy Gyfarwyddwr, Canolfan Gwerthuso, Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain.

2013 – 2016: Uwch Ddarlithydd, Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain. Yn Llundain.

2012 – 2013: Darlithydd, Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain. Yn Llundain.

2007 – 2012: Darlithydd, Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain. Wedi'i leoli yn Aurum Institute, Johannesburg.

2005 – 2007: Cymrawd Ymchwil, Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain. Wedi'i leoli yn Aurum Institute, Johannesburg.

2001: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Genedlaethol Epidemioleg ac Iechyd y Boblogaeth, Prifysgol Genedlaethol Awstralia, Canberra.

2000 – 2001: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Economaidd-gymdeithasol, Ysgol Fferylliaeth Cymru, Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd ystadegol, cyfnodolion Lancet

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio un myfyriwr doethuriaeth broffesiynol, Becky Parish, gan edrych ar brofiadau trawsffiniol o'r GIG sy'n canolbwyntio ar Swydd Gaerloyw lle gellir profi elfennau o ofal GIG Cymru a Lloegr.

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio un myfyriwr PhD, Cara O'Connor, gan edrych ar brofiadau o ymyrraeth sy'n cefnogi pobl i lynu at eu meddyginiaeth wrth-retrofirysol mewn clinig HIV arloesol yn Ynysoedd y Philipinau.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD a Doethuriaeth Proffesiynol ym meysydd arloesi gwasanaethau cyhoeddus ac arloesi cymdeithasol.