Ewch i’r prif gynnwys
Penelope Lewis

Professor Penelope Lewis

Athro

Yr Ysgol Seicoleg

Email
LewisP8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70467
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Mae gennyf ddiddordeb pennaf mewn dysgu all-lein yn ystod cwsg a deffroad: mae fy ymchwil yn ymchwilio i blastigrwydd yr ymennydd, gan ganolbwyntio'n benodol ar y newidiadau mewn ymddygiad a gweithgarwch niwral sy'n digwydd ar ôl dysgu cychwynnol. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn newidiadau sy'n digwydd tra nad yw cof yn cael ei amgodio, ei ymarfer na'i gofio. Gall y rhain ddigwydd yn ystod cwsg ac yn ystod cyfnod o ddeffroad.

Mae diddordebau presennol yn y labordy yn perthyn i bedwar prif gategori

  1. Atgyfnerthu sgiliau gweithdrefnol
  2. Penodau emosiynol
  3. Pontio atgofion o episodig i semantig
  4. 'Peirianneg cwsg' neu ffyrdd o drin cwsg am fwy o fudd gwybyddol a / neu iechyd (gweler sgwrs TEDx)

Mae cwsg yn hanfodol ar gyfer iechyd a gwybyddiaeth. Mae ein labordy yn datblygu ffyrdd o drin cwsg (a elwir yn 'Sleep Engineering') er mwyn gwneud y mwyaf o'i eiddo buddiol. Rydym yn gweithio ar ffyrdd o wella'r cof, diarfogi emosiynau negyddol, a brwydro yn erbyn dirywiad gwybyddol trwy heneiddio. Darllenwch fwy yma.

Crynodeb addysgu

Rwy'n addysgu ar yr MSc Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau - PST505

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Articles

Ymchwil

Cyllid

BBSRC, MRC, EPSRC, Wellcome Trust, DARPA

Cydweithredwyr ymchwil

Hong Viet-Ngo, Sefydliad Seicoleg Feddygol a Niwrobioleg Ymddygiadol, Teubingen, Yr Almaen 9

Alex Casson, Peirianneg Drydanol, Manceinion, UK

Simon Stringer, Oxford Center for Theoretical Neuroscience, Rhydychen, UK

Bywgraffiad

Addysg israddedig

BA ym Mhrifysgol Cornell

Addysg ôl-raddedig

DPhil yn Rhydychen

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordebau ymchwil ôl-raddedig

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu am ragor o wybodaeth am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi'n uniongyrchol (manylion cyswllt ar gael ar y dudalen 'Trosolwg'), neu gyflwyno cais ffurfiol.

Myfyrwyr presennol

Mahmoud Eid Abdelhafez Abdellahi

Imogen Birch

Holly Kings

Anne Koopman - astudio peirianneg cwsg ar gyfer creadigrwydd

Martyna Rakowska

Jules Schneider - astudio ffyrdd o sbarduno SWS