Ewch i’r prif gynnwys
Sian Lloyd

Mrs Sian Lloyd

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
LloydSM5@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76843
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell 1.27, Caerdydd, CF10 1FS
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Fi yw'r darlithydd sy'n gyfrifol am ddarpariaeth Gymraeg JOMEC ar ein cyrsiau BA.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd, roeddwn yn Ddirprwy Olygydd rhaglen materion cyfoes blaenllaw S4C 'Y Byd ar Bedwar'. Mae gen i ystod eang o brofiad yn gweithio'n ddwyieithog fel gohebydd, cynhyrchydd a rheolwr yn y diwydiant darlledu. Hyd yma, rwyf wedi gweithio ar dros 70 o raglenni materion cyfoes a llawer o adroddiadau newyddion ar gyfer S4C ac ITV Cymru. Mae nifer o fy rhaglenni wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau; adroddiad arbennig gan y Philipinau yn ystod dilyn Typhoon Enillodd Hayian BAFTA Cymru am y 'Rhaglen Materion Cyfoes Gorau' yn 2014. Rwyf hefyd wedi cynhyrchu nifer o raglenni dogfen ar gyfer S4C ac rwy'n gyfrannwr rheolaidd ar y radio, teledu ac mewn print.

Wrth ddatblygu ein llwybr iaith Gymraeg, rwy'n gweithio'n agos gyda diwydiant a masnach, sefydliadau addysg uwch eraill a chyda'n myfyrwyr i ddylunio a chyflwyno rhaglen astudio arloesol, wreiddiol a gwahanol. Cefnogir hyn gan ystod o adnoddau addysgol i gefnogi unrhyw un sy'n dymuno dysgu mwy am newyddiaduraeth, y cyfryngau, cyfathrebu a gwleidyddiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio ar brosiect cydweithredol gyda newyddiadurwyr a gweithwyr proffesiynol cyfathrebu trydydd sector sy'n archwilio naratifau cyfryngau newyddion cyfoes ar dlodi yn y cyfryngau newyddion Cymraeg a Saesneg.

Rwy'n trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai, gan gynnwys prosiect 'Llais y Maes' yn yr Eisteddfod Genedlaethol flynyddol.

Cyhoeddiad

2020

2019

2016

Books

Monographs

Websites

Bywgraffiad

Rwy'n ddarlithydd gyda chyfrifoldeb am ddarpariaeth Gymraeg JOMEC ar ein cyrsiau BA.

Cyn ymuno â Phrifysgol Caerdydd roeddwn yn Ddirprwy Olygydd rhaglen materion cyfoes flaenllaw S4C 'Y Byd ar Bedwar'. Mae gen i ystod eang o brofiad yn gweithio'n ddwyieithog fel gohebydd, a cynhyrchydd yn y diwydiant darlledu. Hyd yn hyn, rwyf wedi gweithio ar dros 70 o raglenni materion cyfoes a llawer o adroddiadau newyddion ar gyfer S4C ac ITV Cymru. Mae sawl un o fy rhaglenni wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobrau; Enillodd adroddiad arbennig o Ynysoedd y Philipinau yn dilyn Typhoon Hayian BAFTA Cymru yn 2014. Rwyf hefyd wedi cynhyrchu nifer o raglenni dogfen ar gyfer S4C ac rwy'n gyfrannwr rheolaidd ar radio, teledu ac mewn print.

Wrth ddatblygu ein llwybr Cymraeg, rwy'n gweithio'n agos gyda'r diwydiant, sefydliadau Addysg Uwch eraill a gyda'n myfyrwyr i ddylunio a darparu rhaglen astudio arloesol, wreiddiol ac unigryw. Cefnogir hyn gan ystod o adnoddau addysgol i gefnogi unrhyw un sy'n dymuno dysgu mwy am newyddiaduraeth, y cyfryngau, cyfathrebu a gwleidyddiaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Ar hyn o bryd, rwy'n gweithio ar brosiect cydweithredol gyda newyddiadurwyr a gweithwyr proffesiynol cyfathrebu trydydd sector sy'n archwilio naratif y cyfryngau newyddion ar dlodi yn Saesneg a Chymraeg. Rwy'n trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai, gan gynnwys prosiect 'Llais y Maes' yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Erbyn hyn rwyf wedi creu dau fodiwl 20 credyd ar gyfer pob blwyddyn israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd yn galluogi myfyrwyr i wneud cais ar gyfer ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.