Ewch i’r prif gynnwys
Maryam Lotfi

Dr Maryam Lotfi

Uwch Ddarlithydd Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
LotfiM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10877
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C45, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Maryam yn Uwch Ddarlithydd (Athro Cyswllt) Rheoli Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwy yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Hi yw cyd-gyfarwyddwr Modern Slavery and Social Sustainability Research Group.

 Mae ganddi PhD mewn rheoli cadwyn gyflenwi ac MRes mewn Rheolaeth o Bayes (Cass) Business School, City University Llundain. Mae ganddi hefyd MSc mewn Peirianneg Ddiwydiannol o Brifysgol Sharif a BSc mewn Peirianneg Fecanyddol o Brifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Iran yn Tehran. 

Mary oedd yr ail orau ar gyfer Gwobr Effaith Unigol Caethwasiaeth Modern Anweledig 2023. Roedd y pedwar unigolyn a gyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer y wobr hon yn dod o Scape, Nestle UK, Sodexo a Phrifysgol Caerdydd.Mae'r gwobrau'n ceisio cydnabod y rhai sydd wedi arwain at frwydro yn erbyn camfanteisio ar weithwyr. Mae hi'n rhan o "Fforwm Gwrth-gaethwasiaeth Cymru" Llywodraeth Cymru, yn y "gadwyn gyflenwi a'r grŵp rhyngwladol". Cyd-gadeiriodd Maryam Cynhadledd Gwrth-Gaethwasiaeth 2023 . Trefnodd Ysgol Busnes Caerdydd, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yr heddlu, a sefydliadau'r trydydd sector, gan gynnwys aelodau Fforwm Gwrth-gaethwasiaeth Cymru, gynhadledd Gwrth-gaethwasiaeth Cymru 2023 ar 18 Hydref 2023 i nodi Diwrnod Gwrth-gaethwasiaeth. Cadeiriodd ffrydiau caethwasiaeth fodern a chynaliadwyedd cymdeithasol mewn cynadleddau rhyngwladol fel POMS (2019,2023) ac IPSERA 2022.

Mae ymchwil academaidd Mary yn canolbwyntio ar "gadwyni cyflenwi cynaliadwy"  gyda ffocws agweddau cymdeithasol gan gynnwys caethwasiaeth plant, caethwasiaeth fodern a hawliau gweithwyr. Mae hi wedi cyhoeddi papurau gwahanol mewn cyfnodolion wedi'u dyfarnu a chynadleddau rhyngwladol. Mae'n gwasanaethu fel Bwrdd Golygyddol Journal of Transport and Supply Chain Management (JTSCM) ac fel bwrdd cynghori yn Adolygiad Parhad a Gwydnwch, Emerald Publishing mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Parhad Busnes.  

Mae ganddi hanes llwyddiannus mewn ceisiadau am gyllid a gweithio gyda phartneriaid diwydiannol. Roedd yr arian yn dod o gronfeydd mewnol Cymru Fyd-eang, ESRC a Phrifysgol Caerdydd. Mae'r prosiectau'n canolbwyntio ar gynnwys gwahanol wledydd a sectorau fel ymchwiliad o'r fath ar lafur plant yn India; Ymchwilio i reoli risg caethwasiaeth fodern yn y sector twristiaeth yn fyd-eang neu brosiectau sy'n canolbwyntio ar y DU fel effaith Covid 19 ar safonau cyflogaeth ar draws cadwyni cyflenwi'r DU. 

Mae Maryam yn angerddol am addysgu, mae hi hefyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA). Cynlluniodd fodiwl newydd o "Gynaliadwyedd Cymdeithasol Cadwyn Gyflenwi" ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd, Rhaglen Gynaliadwyedd MSC, sydd, ar ei chyfer,  yn gwasanaethu fel arweinydd modiwl o   fis Ionawr 2021. Mae hi hefyd yn rhan o'r tîm addysgu gweithredol yn "Help i Dyfu: Rheoli" sydd ar gael i Micro a BBaChau. 

Mae Maryam yn cael profiadau o weithio gyda gwahanol sectorau gan gynnwys y sector bwyd a diod, y sector lletygarwch a'r diwydiant ceir. Mae hi hefyd yn gweithio gyda chyrff anllywodraethol, llywodraethau ac Undebau i allu mynd i'r afael â materion cymdeithasol y gadwyn gyflenwi trwy ddull aml-randdeiliaid. 

Mae hi'n cydweithio â phrifysgolion gwahanol yn fyd-eang, gan gynnwys Ysgol Fusnes Copenhagen, Ysgol Fusnes Kedge, Ysgol Fusnes Montpellier, Prifysgol Johannesburg, Prifysgol Jindal Global University, Prifysgol Strathclyde ac Ysgol Fusnes Bayes. Fe'i penodwyd yn Athro Cyswllt Gwadd yn yr Adran Drafnidiaeth a Rheoli Cadwyn Gyflenwi, a Phrifysgol Johannesburg o fis Medi 2022. 

             

 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2014

2013

2012

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Prif ddiddordebau ymchwil:

Cynaliadwyedd cymdeithasol mewn cadwyni cyflenwi, Hawliau dynol mewn cadwyni cyflenwi, caethwasiaeth plant, caethwasiaeth fodern, Hawliau gweithwyr mewn cadwyni cyflenwi

Rheoli Risg Cadwyn Gyflenwi a Gwydnwch

 

Prosiectau a ariennir:

 • Prif ymgeisydd a phrif ymchwilydd, Cronfa Seedcorn o Gydweithio Byd-eang, mewnol o Ysgol Busnes Caerdydd (£5000),  "Rheoli risg caethwasiaeth fodern yn y sector lletygarwch: dull cyfreithlondeb moesol ar ddatgelu grwpiau gwestai a dull rhesymeg sefydliadol ar dderbyn cyfrifoldeb", 2023 (Mae'r prosiect hwn mewn cydweithrediad â Phrifysgol Queensland.
 • Cymrodoriaeth Ymgysylltu â Gwerth Cyhoeddus o £5000, "Rhwydo Shrimp Moesegol: Sut y gall Technoleg Chwyldroi arferion Bwyd Môr Cynaliadwy", Maryam Lotfi a Yingli Wang, Cynllun Cymrodoriaeth Ymgysylltu â Gwerth PUblic Ysgol Busnes Caerdydd Mewnol, (2023-2024). Mae'r prosiect hwn ar y cyd â  phrifysgol Amaethyddiaeth Bangladesh a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.
 • Efrydiaeth gydweithredol DTP ESRC Cymru 2023 o £155000, ar gyfer y prosiect "Deall a modelu effaith ymddygiad prynu defnyddwyr ar benderfyniadau'r cadwyni cyflenwi byd-eang wrth addasu arferion gwrth-gaethwasiaeth".   Mae hwn yn gydweithrediad ag UNSEEN, elusen gwrth-gaethwasiaeth yn y DU (2023-2027)
 • Prif ymgeisydd a phrif ymchwilydd, Cronfa Symudedd Ymchwil Ryngwladol Cymru Fyd-eang o Gymru Fyd-eang, "Caethwasiaeth fodern yn y cadwyni cyflenwi byd-eang" trwy gydweithrediad â Phrifysgol Jindal Byd-eang, India, 2022.
 • Prif ymgeisydd a phrif ymchwilydd, Cronfa Seedcorn, Ysgol Busnes Caerdydd, "Rheoli risg Caethwasiaeth Fodern yn y cadwyni cyflenwi hir a chymhleth: Astudiaeth achos o'r sector twristiaeth 2022 
 • Cyd-ymgeisydd a Chyd-ymchwilydd, Cronfa ESRC IAAA / NPIF ABC, "Sut y gall ymgynghoriaethau moesegol helpu cwmnïau i gynnal safonau cyflogaeth ar draws eu gweithrediadau a'u cadwyni cyflenwi yn sgil pandemig Covid-19?"  2021

 

Enghreifftiau o brosiectau byw diffiniedig gyda phartneriaid diwydiannol ar gyfer traethodau hir MSC:

 1. Sut mae risg caethwasiaeth fodern yn cael ei rheoli yn y sector bancio gyda ffocws specifc ar rôl buddsoddwyr
 2. Dadansoddiad beirniadol o ddatgeliadau sero net banciau a gwytnwch gweithredol yn erbyn risg pontio
 3. Risg golchi gwyrdd a gwytnwch gweithredol yn y sector bancio

Addysgu

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Maryam yn dysgu:

1- Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwyedd Cymdeithasol i'r myfyrwyr MSC:

https://www.cardiff.ac.uk/business-school/about-us/public-value/public-value-teaching/supply-chain-social-sustainability-case-study

2- Cynaliadwyedd ar gyfer Busnes i'r myfyrwyr MSc

3- Emplyee Engagmeent ac Arwain Newid, "Cymorth i Dyfu: Rheoli" PRGRAM ar gael i ficro a BBaChau. 

Bywgraffiad

Cefndir addysgol:

- PhD mewn Rheolaeth (Gweithrediadau a Rheoli Cadwyn gyflenwi), Ysgol Cass Buisness, Prifysgol Dinas Llundain (2011-2015)

- MRes mewn Rheolaeth, Ysgol Cass Buisness, Prifysgol Dinas Llundain (2010-2011)

- MSc. mewn peirianneg Industiral, Prifysgol Technoleg Sharif, Iran (2007-2009)

BSc mewn peirianneg Mechinacal, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Iran (1999-2003)

Anrhydeddau a dyfarniadau

Bwrsariaeth PhD Cass, GBP 85000,  Noddwr: Ysgol Fusnes Cass

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o'r Academi Rheolaeth Brydeinig (BAM)

Aelod o'r Gymdeithas Rheoli Gweithrediadau Ewropeaidd (EUROMA)

Aelod o'r Gymdeithas Rheoli Gweithrediadau a Chynhyrchu (POMS)

Pwyllgorau ac adolygu

Bwrdd cynghori, Adolygiad Parhad a Gwytnwch, Emerald Publishing mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Parhad Busnes

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:

 • Cynaliadwyedd cymdeithasol mewn cadwyni cyflenwi gan gynnwys hawliau dynol, caethwasiaeth plant a  chaethwasiaeth fodern
 • Caethwasiaeth fodern a newid hinsawdd
 • Rôl technoleg ac arloesedd (e.e. AI, blockchain) mewn rheoli risg caethwasiaeth fodern
 • DEI yn y cadwyni cyflenwi
 • Modelu caethwasiaeth fodern yn y SC byd-eang

 

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Abhishek Panchwagh

Abhishek Panchwagh

Myfyriwr ymchwil

Vanja Strand

Vanja Strand

Myfyriwr ymchwil