Ewch i’r prif gynnwys
Maryam Lotfi

Dr Maryam Lotfi

Darlithydd mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
LotfiM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10877
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C45, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Maryam yn ddarlithydd (athro cynorthwyol) mewn rheoli cadwyn gyflenwi yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Hi yw cyd-gyfarwyddwr Modern Slavery and Social Sustainability Research Group.

 Mae ganddi PhD mewn rheoli cadwyn gyflenwi ac MRes mewn Rheolaeth o Bayes (Cass) Business School, City University Llundain. Mae ganddi hefyd MSc mewn Peirianneg Ddiwydiannol o Brifysgol Sharif a BSc mewn Peirianneg Fecanyddol o Brifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Iran yn Tehran. 

Mae ymchwil academaidd Mary yn canolbwyntio ar "gadwyni cyflenwi cynaliadwy"  gyda ffocws agweddau cymdeithasol gan gynnwys caethwasiaeth plant, caethwasiaeth fodern a hawliau gweithwyr. Mae hyn yn cyd-fynd yn fawr â Strategaeth Gwerth Cyhoeddus Ysgol Busnes Caerdydd. Felly, mae'n cyfrannu at brif themâu'r strategaeth Gwerth Cyhoeddus ar Waith Teilwng, Ailfodelu Busnes a Threfniadaeth y Dyfodol trwy ymchwil ryngddisgyblaethol sy'n mynd i'r afael â'r heriau mawr a amlygwyd yn Y Ffordd Ymlaen. Ar ben hynny, mae hi'n rhan o "Fforwm Cymru Gwrth-gaethwasiaeth Cymru", yn y "gadwyn gyflenwi a'r grŵp rhyngwladol". Ffocws ymchwil arall iddi yw risg a gwytnwch yn y cadwyni cyflenwi. 

Mae hi wedi cyhoeddi papurau gwahanol mewn cyfnodolion wedi'u dyfarnu a chynadleddau rhyngwladol. Mae'n gwasanaethu fel Bwrdd Golygyddol Journal of Transport and Supply Chain Management (JTSCM) ac fel bwrdd cynghori yn Adolygiad Parhad a Gwydnwch, Emerald Publishing mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Parhad Busnes. Bu'n cadeirio ffrydiau rheoli cadwyni cyflenwi mewn cynadleddau rhyngwladol fel POMS 2019 ac IPSERA 2022. 

Mae ganddi hanes llwyddiannus mewn ceisiadau am gyllid a gweithio gyda phartneriaid diwydiannol. Roedd yr arian yn dod o gronfeydd mewnol Cymru Fyd-eang, ESRC a Phrifysgol Caerdydd. Mae'r prosiectau'n canolbwyntio ar gynnwys gwahanol wledydd a sectorau fel ymchwiliad o'r fath ar lafur plant yn India; Ymchwilio i reoli risg caethwasiaeth fodern yn y sector twristiaeth yn fyd-eang neu brosiectau sy'n canolbwyntio ar y DU fel effaith Covid 19 ar safonau cyflogaeth ar draws cadwyni cyflenwi'r DU. 

Mae Maryam yn angerddol am addysgu, mae hi hefyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA). Cynlluniodd fodiwl newydd o "Gynaliadwyedd Cymdeithasol Cadwyn Gyflenwi" ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd, Rhaglen Gynaliadwyedd MSC, sydd, ar ei chyfer,  yn gwasanaethu fel arweinydd modiwl o   fis Ionawr 2021. Mae hi hefyd yn cyd-ddysgu ar "Gynaliadwyedd ar gyfer busnes" ar gyfer MSc yn Ysgol Busnes Caerdydd. Mae hi hefyd yn rhan o'r tîm addysgu gweithredol yn "Help tp Grow: Management" sydd ar gael i Micro a BBaChau, lle mae'n dysgu "Ymgysylltu â Gweithwyr ac Arwain Newid". Mae'r modiwl yn cael sylw da gan BBaChau yng Nghymru (Gweler effaith y rhaglen ac yn benodol y modiwl hwn fel yr adlewyrchir yn newyddion Cymru Yma)

Mae Maryam yn cael profiadau o weithio gyda gwahanol sectorau gan gynnwys y sector bwyd a diod, y sector lletygarwch a'r diwydiant ceir. Mae hi hefyd yn gweithio gyda chyrff anllywodraethol, llywodraethau ac Undebau i allu mynd i'r afael â materion cymdeithasol y gadwyn gyflenwi trwy ddull aml-randdeiliaid. 

Mae hi'n cydweithio â phrifysgolion gwahanol yn fyd-eang, gan gynnwys Ysgol Fusnes Copenhagen, Ysgol Fusnes Kedge, Ysgol Fusnes Montpellier, Prifysgol Johannesburg, Prifysgol Jindal Global University, Prifysgol Strathclyde ac Ysgol Fusnes Bayes. Fe'i penodwyd yn Athro Cyswllt Gwadd yn yr Adran Drafnidiaeth a Rheoli Cadwyn Gyflenwi, a Phrifysgol Johannesburg o fis Medi 2022. 

             

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2014

2013

2012

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

Prif ddiddordebau ymchwil:

Cynaliadwyedd cymdeithasol mewn cadwyni cyflenwi, Hawliau dynol mewn cadwyni cyflenwi, caethwasiaeth plant, caethwasiaeth fodern, Hawliau gweithwyr mewn cadwyni cyflenwi

Rheoli Risg Cadwyn Gyflenwi a Gwydnwch

 

Prosiectau a ariennir:

  1. Prif ymgeisydd a phrif ymchwilydd, Cronfa Seedcorn o Gydweithio Byd-eang, mewnol o Ysgol Busnes Caerdydd (£5000),  "Rheoli risg caethwasiaeth fodern yn y sector lletygarwch: dull cyfreithlondeb moesol ar ddatgelu grwpiau gwestai a dull rhesymeg sefydliadol ar dderbyn cyfrifoldeb", 2023 (Mae'r prosiect hwn mewn cydweithrediad â Phrifysgol Queensland.
  2. Cymrodoriaeth Ymgysylltu â Gwerth Cyhoeddus o £5000, "Rhwydo Shrimp Moesegol: Sut y gall Technoleg Chwyldroi arferion Bwyd Môr Cynaliadwy", Maryam Lotfi a Yingli Wang, Cynllun Cymrodoriaeth Ymgysylltu â Gwerth PUblic Ysgol Busnes Caerdydd Mewnol, (2023-2024). Mae'r prosiect hwn ar y cyd â  phrifysgol Amaethyddiaeth Bangladesh a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.
  3.   Efrydiaeth gydweithredol DTP ESRC Cymru 2023 o £155000, ar gyfer y prosiect "Deall a modelu effaith ymddygiad prynu defnyddwyr ar benderfyniadau'r cadwyni cyflenwi byd-eang wrth addasu arferion gwrth-gaethwasiaeth".   Mae hwn yn gydweithrediad â UNSEEN, elusen gwrth-gaethwasiaeth yn y DU (2023-2027).
  4. Prif ymgeisydd a phrif ymchwilydd, Cronfa Symudedd Ymchwil Ryngwladol Cymru Fyd-eang o Gymru Fyd-eang, "Caethwasiaeth fodern yn y cadwyni cyflenwi byd-eang" trwy gydweithrediad â Phrifysgol Jindal Byd-eang, India, 2022.
  5. Prif ymgeisydd a phrif ymchwilydd, Cronfa Seedcorn, Ysgol Busnes Caerdydd, "Rheoli risg Caethwasiaeth Fodern yn y cadwyni cyflenwi hir a chymhleth: Astudiaeth achos o'r sector twristiaeth 2022  
  6. Cyd-ymgeisydd a Chyd-ymchwilydd, Cronfa ESRC IAAA / NPIF ABC, "Sut y gall ymgynghoriaethau moesegol helpu cwmnïau i gynnal safonau cyflogaeth ar draws eu gweithrediadau a'u cadwyni cyflenwi yn sgil pandemig Covid-19?"  2021

 

Enghreifftiau o brosiectau byw diffiniedig gyda phartneriaid diwydiannol ar gyfer traethodau hir MSC:

  1. Sut mae risg caethwasiaeth fodern yn cael ei rheoli yn y sector bancio gyda ffocws specifc ar rôl buddsoddwyr
  2. Dadansoddiad beirniadol o ddatgeliadau sero net banciau a gwytnwch gweithredol yn erbyn risg pontio
  3. Risg golchi gwyrdd a gwytnwch gweithredol yn y sector bancio

Addysgu

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Maryam yn dysgu:

1- Cadwyn Gyflenwi Cynaliadwyedd Cymdeithasol i'r myfyrwyr MSC:

https://www.cardiff.ac.uk/business-school/about-us/public-value/public-value-teaching/supply-chain-social-sustainability-case-study

2- Cynaliadwyedd ar gyfer Busnes i'r myfyrwyr MSc

3- Emplyee Engagmeent ac Arwain Newid, "Cymorth i Dyfu: Rheoli" PRGRAM ar gael i ficro a BBaChau. 

Bywgraffiad

Cefndir addysgol:

- PhD mewn Rheolaeth (Gweithrediadau a Rheoli Cadwyn gyflenwi), Ysgol Cass Buisness, Prifysgol Dinas Llundain (2011-2015)

- MRes mewn Rheolaeth, Ysgol Cass Buisness, Prifysgol Dinas Llundain (2010-2011)

- MSc. mewn peirianneg Industiral, Prifysgol Technoleg Sharif, Iran (2007-2009)

BSc mewn peirianneg Mechinacal, Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Iran (1999-2003)

Anrhydeddau a dyfarniadau

Bwrsariaeth PhD Cass, GBP 85000,  Noddwr: Ysgol Fusnes Cass

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o'r Academi Rheolaeth Brydeinig (BAM)

Aelod o'r Gymdeithas Rheoli Gweithrediadau Ewropeaidd (EUROMA)

Aelod o'r Gymdeithas Rheoli Gweithrediadau a Chynhyrchu (POMS)

Pwyllgorau ac adolygu

Bwrdd cynghori, Adolygiad Parhad a Gwytnwch, Emerald Publishing mewn cydweithrediad â'r Sefydliad Parhad Busnes

Meysydd goruchwyliaeth

Diddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr yn y meysydd canlynol:

- Cynaliadwyedd cymdeithasol mewn cadwyni cyflenwi, Hawliau dynol mewn cadwyni cyflenwi, caethwasiaeth plant mewn cadwyni cyflenwi, caethwasiaeth fodern, hawliau gweithwyr

- Rheoli risg cadwyn gyflenwi a gwytnwch

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Vanja Strand

Vanja Strand

Myfyriwr ymchwil

Abhishek Panchwagh

Abhishek Panchwagh

Myfyriwr ymchwil