Ewch i’r prif gynnwys
Diarmait Mac Giolla Chriost

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chriost

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig

Ysgol y Gymraeg

cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae'r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost yn aelod o Uned Ymchwil yr Ysgol ar Iaith, Polisi a Chynllunio. Mae yn frodor o Iwerddon ac yn awdurdod ar leiafrifoedd ieithyddol a chynllunio ieithyddol. Mae ei ddiddordebau ymchwil eraill yn cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys natur y berthynas rhwng iaith a gwrthdaro, o berspectif cymharol, Ewropeaidd, ac, yn ogystal, iaith yng nghyd-destun y ddinas, a hynny o berspectif cymharol a rhyngwladol. Mae ganddo nifer o gyhoeddiadau ym mesydd y gwyddorau cymdeithasol, daearyddiaeth a chymdeithaseg iaith. Mae'n Gymrawd o'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth Frenhinol ac yn Gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2018

2017

  • Mac Giolla Chriost, D. 2017. Language commissioners and their independence. In: Nason, S. ed. Administrative Justice in Wales and Comparative Perspectives. The Public Law of Wales Cardiff: University of Wales Press, pp. 107-124.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

  • Mac-Giolla Chriost, D. 2007. Language and the city. Language and Globalization. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2005

2003

2001

Articles

Book sections

  • Morris, J. and Mac giolla chriost, D. 2023. The sociolinguistics of Welsh. In: Eska, J. F. et al. eds. Palgrave handbook of Celtic languages and linguistics. Palgrave Macmillan
  • Mac Giolla Chriost, D. 2017. Language commissioners and their independence. In: Nason, S. ed. Administrative Justice in Wales and Comparative Perspectives. The Public Law of Wales Cardiff: University of Wales Press, pp. 107-124.
  • Mac-Giolla Chriost, D. 2011. Language as a political emblem in the new culture war in Northern Ireland. In: Norrby, C. and Hajek, J. eds. Uniformity and diversity in language policy : global perspectives. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications, pp. 195-209.
  • Mac-Giolla Chriost, D. 2010. The turn to rights in the language question. In: Hutchinson, W. and Ní Ríordáin, C. eds. Language Issues: Ireland, France, Spain. Brussels: Peter Lang, pp. 59-74.
  • Mac Giolla Chriost, D. 2008. The language question. In: Allen, R. C. and Regan, S. eds. Irelands of the mind: memory and identity in modern Irish culture,. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 50-72.

Books

Monographs

Ymchwil

Rwyf ar hyn o bryd wrthi'n llunio nifer o gyhoeddiadau awdurdodol yn sgil cwblhau prosiect ymchwil sylweddol ar gomisiynwyr iaith, dan nawdd yr ESRC.

http://www.esrc.ac.uk/my-esrc/grants/ES.J003093.1/read

Addysgu

Rwyf yn arwain ar y modiwlau is-raddedig canlynol:

Cyflwyniad i Hanes yr Iaith [An Introduction to the History of Welsh]

Iaith, Gwleidyddiaeth a Gwrthdaro [Language, Politics and Conflict]

Sosioieithyddiaeth [Sociolinguistics]