Skip to main content
Diarmait Mac Giolla Chriost

Professor Diarmait Mac Giolla Chriost

Director of Postgraduate Research Studies

School of Welsh

cymraeg
Welsh speaking
Users
Available for postgraduate supervision

Overview

Mae'r Athro Diarmait Mac Giolla Chríost yn aelod o Uned Ymchwil yr Ysgol ar Iaith, Polisi a Chynllunio. Mae yn frodor o Iwerddon ac yn awdurdod ar leiafrifoedd ieithyddol a chynllunio ieithyddol. Mae ei ddiddordebau ymchwil eraill yn cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys natur y berthynas rhwng iaith a gwrthdaro, o berspectif cymharol, Ewropeaidd, ac, yn ogystal, iaith yng nghyd-destun y ddinas, a hynny o berspectif cymharol a rhyngwladol. Mae ganddo nifer o gyhoeddiadau ym mesydd y gwyddorau cymdeithasol, daearyddiaeth a chymdeithaseg iaith. Mae'n Gymrawd o'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth Frenhinol ac yn Gymrawd o'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol.

Publication

2023

2022

2018

2017

  • Mac Giolla Chriost, D. 2017. Language commissioners and their independence. In: Nason, S. ed. Administrative Justice in Wales and Comparative Perspectives. The Public Law of Wales Cardiff: University of Wales Press, pp. 107-124.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

  • Mac-Giolla Chriost, D. 2007. Language and the city. Language and Globalization. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2005

2003

2001

Articles

Book sections

  • Morris, J. and Mac giolla chriost, D. 2023. The sociolinguistics of Welsh. In: Eska, J. F. et al. eds. Palgrave handbook of Celtic languages and linguistics. Palgrave Macmillan
  • Mac Giolla Chriost, D. 2017. Language commissioners and their independence. In: Nason, S. ed. Administrative Justice in Wales and Comparative Perspectives. The Public Law of Wales Cardiff: University of Wales Press, pp. 107-124.
  • Mac-Giolla Chriost, D. 2011. Language as a political emblem in the new culture war in Northern Ireland. In: Norrby, C. and Hajek, J. eds. Uniformity and diversity in language policy : global perspectives. Bristol: Multilingual Matters & Channel View Publications, pp. 195-209.
  • Mac-Giolla Chriost, D. 2010. The turn to rights in the language question. In: Hutchinson, W. and Ní Ríordáin, C. eds. Language Issues: Ireland, France, Spain. Brussels: Peter Lang, pp. 59-74.
  • Mac Giolla Chriost, D. 2008. The language question. In: Allen, R. C. and Regan, S. eds. Irelands of the mind: memory and identity in modern Irish culture,. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, pp. 50-72.

Books

Monographs

Research

Rwyf ar hyn o bryd wrthi'n llunio nifer o gyhoeddiadau awdurdodol yn sgil cwblhau prosiect ymchwil sylweddol ar gomisiynwyr iaith, dan nawdd yr ESRC.

http://www.esrc.ac.uk/my-esrc/grants/ES.J003093.1/read

Teaching

Rwyf yn arwain ar y modiwlau is-raddedig canlynol:

Cyflwyniad i Hanes yr Iaith [An Introduction to the History of Welsh]

Iaith, Gwleidyddiaeth a Gwrthdaro [Language, Politics and Conflict]

Sosioieithyddiaeth [Sociolinguistics]