Ewch i’r prif gynnwys
Jonathan Marsh

Mr Jonathan Marsh

Professional Tutor (CPLS) - part time

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
MarshJ2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76133
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 3.29, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Ddarlithydd, Arweinydd Cwrs ar gyfer y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) ac yn Uwch Diwtor Personol yng Nghaerdydd Astudiaethau Cyfreithiol Proffesiynol (CPLS) yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Rwy'n gyfreithiwr yn ôl proffesiwn ac yn ymarfer am flynyddoedd lawer yn Ne Cymru a Bryste cyn dod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod hydref 2015. 

Rwy'n addysgu ar draws yr holl gyrsiau proffesiynol yn y gyfraith - yr LPC, BTC a GDL - ac yn arbenigo mewn Ymgyfreitha, Cyflogaeth a Chyfraith Gyhoeddus. Mae gen i ddiddordeb arbennig mewn addysgeg ac rydw i bob amser yn awyddus i ddefnyddio ffyrdd arloesol o addysgu fy myfyrwyr a rhannu fy mhrofiad sylweddol mewn ymarfer proffesiynol gyda nhw.  Yn ogystal,  rwy'n buddsoddi cryn dipyn o amser wrth gynorthwyo myfyrwyr i gael swyddi gyda chwmnïau cyfreithiol yn dilyn y cwblhau eu cyrsiau a pharhau i feithrin fy nghysylltiadau rhagorol â'r gymuned gyfreithiol leol yng Nghaerdydd, Cymru a Bryste.

Rwyf hefyd yn ffotograffydd lled-broffesiynol sy'n arbenigo mewn tirweddau, natur a phortreadu. Rwy'n cynhyrchu calendr tirwedd bob blwyddyn er budd elusen ac wedi ennill gwobrau am fy ngwaith yn y DU ac UDA. 

Ymchwil

Jonathan is currently researching and writing a book aimed at LPC and GDL students in Public Law (due for publication early 2018).

He is a member of, and will be contributing to, the Law and History Research Group, a collaboration between the university's schools of Law and Politics, and History.

Addysgu

Jonathan works at the Centre for Professional Studies within Cardiff Law School and teaches on the Legal Practice Course and the Graduate Diploma in Law.  He specialises in Public Law and Human Rights, Employment Law and Civil Litigation.

Bywgraffiad

Darlithydd yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Prifysgol Caerdydd (dyddiad 2015).

Uwch Diwtor Personol (CPLS) (dyddiad 2018)

Cyfreithiwr (hyd at 2015) sy'n arbenigo mewn hawliadau anafiadau personol difrifol a damweiniau'n angheuol, cyfraith cyflogaeth a hawliau dynol.

Mae Jonathan yn defnyddio Twitter: @jonemarshuk ac Instagram: jemphotographywales

Mae ganddo dudalen Facebook ar gyfer ei waith ffotograffig www.facebook.com/jemphotographywales

Yn gynnar yn 2020 bydd yn lansio ei wefan ffotograffig bwrpasol ei hun yn www.jemphotography.org