Ewch i’r prif gynnwys
Joanna Martin

Dr Joanna Martin

(hi/ei)

Uwch Gymrawd Ymchwil

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
MartinJM1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88363
Campuses
Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Rwy'n Uwch Gymrawd Ymchwil sy'n gysylltiedig â Chanolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc a'r Ganolfan Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig. Rwy'n cael fy ariannu gan Gymrodoriaeth Uwch NIHR, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Mae fy mhrosiect cymrodoriaeth yn dwyn y teitl: "Gwella gwybodaeth, ymwybyddiaeth, a diagnosis o anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD) mewn menywod ifanc".

Fy ffocws ymchwil yw deall pam mae menywod yn llai tebygol na dynion o gael diagnosis o ADHD, yn ogystal â gwella gwybodaeth a diagnosis amserol o ADHD mewn plant a phobl ifanc. Mae gen i ddiddordeb hefyd yn effaith ffactorau risg genetig ar iechyd meddwl plant a chyflyrau niwroddatblygiadol, yn ogystal â nodweddion poblogaeth cysylltiedig. Mae fy ymchwil yn pontio meysydd epidemioleg, seiciatreg, a genomeg.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

Articles

Book sections

Books

Thesis

Bywgraffiad

Rwyf wedi derbyn cyllid ar gyfer fy ymchwil drwy Gymrodoriaeth Uwch Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru/NIHR, Grant Ymchwilydd Ifanc NARSAD gan Sefydliad Ymchwil Ymennydd ac Ymddygiad, gwobr COFUND Sêr Cymru gan Lywodraeth Cymru/UE, a Chymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Syr Henry Wellcome.

Fel rhan o gymrodoriaeth Ymddiriedolaeth Wellcome, roeddwn yn gweithio yng Nghanolfan Ymchwil Seiciatrig Stanley (Caergrawnt, UDA) a'r Adran Epidemioleg a Bioystadegau Meddygol, Karolinska Institutet (Stockholm, Sweden), yn ogystal â Chanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cwblheais fy PhD yn yr adran Seiciatreg Plant a'r Glasoed yng Nghanolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig yn 2014. Teitl fy nhraethawd ymchwil oedd "Archwilio Gorgyffwrdd Clinigol a Genetig Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw a Nodweddion Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth" a gellir ei lawrlwytho'n rhydd.

Cyn fy PhD, cefais BSc mewn Seicoleg Arbrofol o Brifysgol Bryste ac yna gweithiais fel Cynorthwy-ydd Ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gasglu data a pherfformio dadansoddiadau fel rhan o Astudiaeth ADHD, Genes a'r Amgylchedd.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cymrodoriaethau a Grantiau

 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru/Cymrodoriaeth Uwch NIHR (2022)
 • Grant Ymchwilydd Ifanc NARSAD gan Sefydliad Ymchwil Ymennydd ac Ymddygiad (2021)
 • Gwobr Cymrodorion (MQ). Cyd-ymchwilydd (2021)
 • MRC Glasoed, Iechyd Meddwl a'r Wobr Datblygu Meddwl: Ymgysylltu (MRC). Cyd-ymchwilydd (2020)
 • Cymrodoriaeth MCSA COFUND Sêr Cymru wedi'i hariannu gan Horizon 2020 yr UE a Llywodraeth Cymru (2019)
 • Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol Syr Henry Wellcome (2015)

Ysgoloriaethau a Gwobrau

 • Gwobr Kramer-Pollnow am waith gwyddonol rhagorol ym maes ADHD (2021)
 • Ysgoloriaeth Teithio Iau Sagvolden Eunethydis (2016)
 • Gwobr Teithio ar gyfer Eunethydis 3ydd Cynhadledd Ryngwladol ADHD (2014)
 • Grant Teithio i'r Gynhadledd, Y Gymdeithas Geneteg (2014)
 • Grant Cymorth i Ymchwilwyr Cynnar, Prifysgol Caerdydd (2013)
 • Gwobr Teithio Eunethydis 2il Cynhadledd Ryngwladol ADHD (2012)
 • Ysgoloriaeth Gwyliau Ymddiriedolaeth Wellcome (2006)
 • Grant Sylfaen Sidney Perry (2005/2006)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cymrawd Ymchwil (03.2019 – cyfredol) Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd
 • Syr Henry Wellcome Cymrawd Ôl-ddoethurol (03.2018 – 02.2019) Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd
 • Syr Henry Wellcome Cymrawd Ôl-ddoethurol (03.2016 – 02.2018) Adran Epidemioleg a Bioystadegau Meddygol, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Syr Henry Wellcome Cymrawd Ôl-ddoethurol (02.2015 – 02.2016) Uned Geneteg Dadansoddol a Chyfieithol, Ysbyty Cyffredinol Massachusetts, Boston & Stanley Canolfan Ymchwil Seiciatrig, Sefydliad Broad MIT a Harvard, Caergrawnt, UDA
 • Cyswllt Ymchwil (01.2015 – 02.2015) Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd
 • Myfyriwr PhD (01.2012 – 12.2014 ) Canolfan MRC ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, Prifysgol Caerdydd
 • Seicolegydd Ymchwil Cynorthwyol (02.2010 – 12.2011) Adran Meddygaeth Seicolegol, Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

 • Golygydd Cyswllt, JCPP Advances
 • Aelod o'r Pwyllgor Amrywiaeth a Chynhwysedd Cydraddoldeb, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol, Prifysgol Caerdydd
 • Consortiwm Genomeg Seiciatrig (PGC) Cynrychiolydd Pwyllgor Mynediad Data ar gyfer Gweithgor ADHD
 • adolygydd cymheiriaid (amrywiol)

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr presennol

Prif oruchwyliwr Isabella Barclay (2023 - presennol). Teitl traethawd ymchwil: Deall rhesymau posibl dros oedi o ran diagnosis ADHD mewn menywod. Cyd-oruchwylwyr: Dr Kate Langley, Yr Athro Anita Thapar, Dr Mark Taylor (Karolinska Institutet, Sweden).

Cyd-oruchwyliwr Bryony Weavers (2022 - presennol). Teitl traethawd ymchwil: Plant rhieni isel eu hysbryd: Adnabod targedau addawol ar gyfer ymyrraeth. Cyd-oruchwylwyr: Yr Athro Fran Rice, Dr Lucy Riglin, yr Athro Anita Thapar.

Cyd-oruchwyliwr Louise Horstmann (2021 - presennol). Teitl traethawd ymchwil: Deall goblygiadau defnyddio gwahanol ddiffiniadau o anhwylder diffyg canolbwyntio gorfywiogrwydd. Cyd-oruchwylwyr: Dr Kate Langley, Dr Evie Stergiakouli (Prifysgol Bryste).

Goruchwyliaeth gyfredol

Lou Horstmann

Lou Horstmann

Myfyriwr ymchwil

Issie Barclay

Issie Barclay

Myfyriwr ymchwil

Bryony Weavers

Bryony Weavers

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol