Ewch i’r prif gynnwys
John McCrory

Mr John McCrory

Darlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
MccroryJP@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeiladau'r Frenhines -Adeilad y De, Ystafell S/4.09, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA

Trosolwyg

Rwy'n ddarlithydd yn yr Economi Gylchol, yn eistedd gyda Grŵp Ymchwil Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel Prifysgol Caerdydd. Gyda chefndir mewn monitro iechyd strwythurol, prosesu signalau, a mecaneg arbrofol, mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar rôl monitro cyflwr fel technoleg alluogi ar gyfer yr economi gylchol. Mae fy niddordebau academaidd hefyd yn cynnwys dylunio ar gyfer cylchrediad, mesur effaith amgylcheddol, datgarboneiddio ysgolion, a chymunedau cynaliadwy.

Y tu allan i'm proffesiwn cyflogedig, rwyf hefyd yn un o gyfarwyddwyr sefydlu'r Cwmni Buddiant Cymunedol nid-er-elw, Repair Cafe Cymru. Mae caffis atgyweirio yn eistedd yn ddolen fewnol yr economi gylchol; Maent yn ddigwyddiadau lle gall aelodau o'r cyhoedd gael eu heitemau cartref sydd wedi'u torri yn rhad ac am ddim gan wirfoddolwyr, gyda'r nod o leihau'r defnydd o safleoedd tirlenwi, rhannu sgiliau, ac adeiladu cymunedau mwy gwydn.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Ain Shams, yr Aifft, ar brosiect a ariennir gan y Cyngor Prydeinig o'r enw Monitro Cyflwr ar gyfer Technolegau Cynaliadwy a Lliniaru Newid yn yr Hinsawdd. Trwy hynny rydym yn datblygu adnoddau addysgol i fyfyrwyr peirianneg ar fonitro cyflwr ar gyfer technolegau cynaliadwy; datblygu canllaw y gall prosiectau cymunedol oddi ar y grid ei ddefnyddio i ddeall a nodi eu gosodiad cynhyrchu ynni adnewyddadwy eu hunain; ac agor caffi trwsio yn Cairo. Os yw hyn yn swnio'n ddiddorol i chi, ewch i wefan ein prosiect yma, a chysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan neu gyfrannu.

Cysylltwch â ni os yw ein meysydd o ddiddordeb yn gorgyffwrdd a hoffech gydweithio ar brosiectau ymchwil yn y dyfodol.

Contractau

Teitl Pobl Noddwr Gwerth Hyd
Monitro Cyflwr ar gyfer Technolegau Cynaliadwy a Lliniaru Newid Hinsawdd John McCrory, Ahmed Hesham Abdulaziz British Council £27.1k Ebrill 2022-Ebrill 2023
Cefnogi gwyddoniaeth dinasyddion: Ymagwedd gritigol, dan arweiniad y gwyddorau cymdeithasol at effaith John McCrory, Marcus Gomes, Tim Edwards, a T.C. Hales Economic and Social Research Council (ESRC) £3.9k Ebrill 2021-Ebrill 2022
Ehangu cyfranogiad mewn cynaliadwyedd drwy atgyweirio  John McCrory, Tim Edwards, Marcus Gomes, a TC Hales Economic and Social Research Council (ESRC) £1.1k Gorffennaf 2021-Rhagfyr 2021
Ymchwilio  i Strwythur  Cyfansawdd  Honeycomb  ar gyfer  Blades Tyrbinau   Gwynt  gydag  Asesiad Difrod Allyriadau Acwstig  Ahmed Hesham Abdulaziz, John McCrory, Karen Holford British Council £18.0k

Rhagfyr 2018 - Tachwedd 2019