Ewch i’r prif gynnwys
David McGonigle

Dr David McGonigle

Lecturer

Yr Ysgol Seicoleg

Email
McGonigleD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70353
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Mae astudio prosesu synhwyraidd yn golygu canolbwyntio ar y rheolau a'r mecanweithiau y mae'r ymennydd yn eu defnyddio i wneud synnwyr o'r byd. Rwy'n defnyddio'r system somatosensoriaeth – yr ymdeimlad o gyffwrdd – fel porth i ddatgelu rhai o'r egwyddorion sylfaenol sy'n rheoli cyfathrebu niwronau yn yr ymennydd dynol. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn natur ddeinamig a phlastig prosesu synhwyraidd: sut mae ein canfyddiadau yn dibynnu'n feirniadol ar wyro a gwanhau millisecond i filisil newidiadau yng ngweithgarwch yr ymennydd.

Gan ddefnyddio niwroddelweddu swyddogaethol (fMRI, MEG ac EEG) a thechnegau ymddygiadol rwy'n canolbwyntio ar dri phrif faes:

i) Ble, pryd a sut mae ysgogiadau cyffyrddol yn cael eu prosesu yn yr ymennydd dynol?

ii) Yr egwyddorion sy'n sail i newidiadau tymor byr mewn canfyddiad (addasu) a newidiadau tymor hwy (dysgu).

iii) Sut mae newidiadau mewn prosesu synhwyraidd yn cyfrannu at gyflyrau'r ymennydd, fel Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD).

Yn ddiweddar, rwyf hefyd wedi ymddiddori mewn defnyddio symbyliad yr ymennydd i archwilio'r cwestiynau hyn, gan ddefnyddio techneg newydd o'r enw Ysgogiad Uniongyrchol Traws-Cranial (tDCS). Yn olaf, mae gen i ddiddordeb gweithredol yn y dulliau yn  ddibynadwyedd niwroddelweddu anfewnwthiol.

Crynodeb addysgu

Lefel 1 Seicoleg: PS1107 'Cyflwyniad i seicoleg wybyddol a biolegol' FSM

Lefel 3 Seicoleg PS3209 'Niwroddelweddu strwythurol a swyddogaethol'

MSc Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau

Cyhoeddiad

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2000

1999

1996

Articles

Ymchwil

Cyllid

Awtistiaeth yn Siarad

Gwobr Susanne a Bob Wright Trailblazer

(2012-2013; Yn costio $ 100,000)

Cymrodoriaeth NIHR
Astudiaeth Niwroddelweddu Peilot o Syndrom Poen Rhanbarthol Cronig (CRPS)
(2010-2015; Costau £154,345)

Sefydliad Waterloo
Uwch Niwroddelweddu mewn BECTS
(2010-2012; Costau £113,039)

Sefydliad Waterloo
Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD) a niwrobioleg symptomau synhwyraidd
(19/04/10-18/04/12; Costau £53,473)

Sefydliad Waterloo
Grant Teithio i Fynychu IMFAR 2010
(2010; Costau £1550)

Grant Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol
Ymchwiliad i Integreiddio Spatiotemporal Gwybodaeth Gyffyrddol mewn Cortecs Somatosensory gan ddefnyddio Magnetoencephalography (MEG)
(01/04/08-31/03/09; Costau £14,898)