Ewch i’r prif gynnwys

Mr Billy McWilliams

Darlithydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Fy nghyfrifoldebau presennol yw trefnu, datblygu a rheoli'r MSc mewn Ymarfer Llawfeddygol Uwch. Rwyf hefyd yn gyfrifol am gynorthwyo gyda datblygu / cyflwyno'r MSc mewn Gofal Critigol, arweinydd modiwl MSc mewn Rheoli Poen a Darlithydd ar amrywiol fodiwlau sesiynol e.e. Ymchwil, Ystadegau ac Ymarfer ar sail Tystiolaeth yn ogystal â marcio asesiadau ar gyfer yr MSc mewn Gwella Clwyfau ac Atgyweirio Meinweoedd. Mae ein tîm yn cynnig cyfres o gyrsiau MSc rhyngbroffesiynol a modiwlau annibynnol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a ddarperir yn gyfan gwbl ar-lein.

Gweler y cyrsiau sydd ar gael.

Rwyf wedi meithrin arbenigedd wrth adeiladu a gweithredu'r cyrsiau dysgu E unigryw hyn, gan gynnwys addysgu, darlithio, gwaith sy'n gysylltiedig ag asesu myfyrwyr, gweinyddu yn ogystal â chymryd rhan mewn gwaith pwyllgor, a gofal bugeiliol myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Ar hyn o bryd fi yw Cyfarwyddwr y Rhaglen Dros Dro, yr MSc mewn Therapeutics.

Cyhoeddiad

2021

2018

2014

2012

2011

2009

Erthyglau

Llyfrau

Bywgraffiad

I am a Registered Nurse by profession and prior to joining Cardiff University on secondment in 2006 (permanent position from 2008) I spent 15 years working in Critical Care.

Most recent education and qualifications:

Post Graduate Certificate in University  Teaching & Learning. Cardiff University. Feb 2010.  

MSc in Clinical Practice (Adult Nursing) University of Glamorgan. June 2004.

Anrhydeddau a dyfarniadau

Awards: School of Medicine Excellence in Teaching Awards 2012 - Teaching Excellence (Postgraduate).

Aelodaethau proffesiynol

Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Coleg Brenhinol Nyrsio - Fforwm Addysg a Fforwm Perioperative.

Cymdeithas Nyrsys Gofal Critigol Prydain.

Cymdeithas Addysg Feddygol yn Ewrop.

Cymrawd yr Academi Addysg Uwch.