Ewch i’r prif gynnwys
Meredith Miller

Dr Meredith Miller

Darlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n awdur ffuglen ac yn feirniad llenyddol sydd â diddordeb mewn rhyw, rhywioldeb a ffurf naratif. Fel materolydd diwylliannol mae gen i ddiddordeb yn y berthynas rhwng rhyw, cymunedau darllen a ffurfiau ffuglen sy'n esblygu, a rhwng ffurf naratif ac esblygiad cyd-destunau cyhoeddi.

Fel awdur ffuglen, rwy'n ymwneud â rhyngweithio rhwng rhywioldeb, ffurf naratif a chymunedau darllen benywaidd. Mae gen i ddiddordeb creadigol hefyd mewn aurality a'r berthynas rhwng iaith, tirwedd a'r profiad o leoliad. Mae fy nhrydydd nofel, Hamoaze, ar fin dod o Wasg Honno yn 2024. Fy nau nofel a gyhoeddwyd yn flaenorol (gyda Harper) yw: Little Wrecks (2017) a How We Learned to Lie (2018). Yn 2022, cefais fy rhoi ar y rhestr fer ar gyfer gwobr stori fer Rhys Davies. Am y misoedd nesaf, gallwch ddarllen fy stori am Caroline Herschel, 'Not from an Astronomer', yma yn Fairlight Books. 

Ar hyn o bryd rwy'n arwain grŵp o ymchwilwyr y Dyniaethau o bob cwr o'r DU ar brosiect o'r enw Diwylliant yr Ugeinfed Ganrif a'r Corff Atgenhedlol. Cyhoeddwyd My monograph Feminine Subjects in Masculine Fiction: Modernity, Will and Desire 1870-1910 gan Palgrave yn 2013. Rwyf wedi cyhoeddi nifer o erthyglau a phenodau llyfrau ar ryw, cyhoeddi, cynulleidfaoedd a ffurf naratif. Ar hyn o bryd rwy'n cyd-olygu rhifyn arbennig o'r Journal of Women's Writing, sy'n canolbwyntio ar y cyfnod 1900-1920. 

Gallwch ddarllen rhai o'm meddyliau am ysgrifennu ar fy blog.

Cyhoeddiad

2022

  • Miller, M. 2022. Close in time, space or order. In: Canning, E. ed. Cree: The Rhys Davies Short Story Prize Anthology. Cardigan: Parthian Books, pp. 105-118.

2021

2019

2018

2017

2014

  • Miller, M. 2014. Ice. Stand 12(1), pp. 35-38.

2013

2011

2009

2007

2006

2001

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Mae fy nghyn-feddiannaeth gyda chyd-destun materol ffuglen mewn perdiocals yn parhau yn fy ngwaith presennol ar estheteg, rhaniadau generig ac erthyliad ym Mhrydain yn y 1920au. Fi yw arweinydd y rhwydwaith ymchwil ledled y DU Culture and the Reproductive Body, gan weithio gyda chydweithwyr o un ar ddeg sefydliad ledled y wlad. Rydym wedi cwblhau cynnig rhwydweithio AHRC yn ddiweddar a byddwn yn trefnu symposiwm o'r enw Diwylliant yr Ugeinfed Ganrif a'r Corff Atgenhedlol yn Amgueddfa Meddygaeth Thackray ddechrau Rhagfyr 2023.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar ddau brosiect a ddechreuodd o un ddalen o bapur newydd rhanbarthol o 1923. Mae hysbyseb am weithredu a rhwymedïau atgas a ganfuwyd yno wedi arwain at fonograff beirniadol a nofel. Mae'r monograff beirniadol, Erthyliad ac Estheteg ym Mhrydain yn y 1920au, yn dilyn ymlaen o bynciau benywaidd mewn ffuglen wrywaidd (Palgrave,  2013) mewn archwiliad pellach o'r modd y mae llenyddiaeth yn deddfu ei gwahaniaethau generig yn erbyn profiad corfforol pynciau benywaidd lled-bell. Mae'r nofel, sydd ar hyn o bryd yn dwyn y teitl Rock Paper Sister, wedi'i gosod yn Edgbaston yn y 1920au ac mae'n canolbwyntio ar dri chefnder sydd wedi etifeddu cyfoeth teuluol a gynhyrchir gan fusnes sy'n cynhyrchu ac yn dosbarthu rhwymedïau abortifacient a gweithredu llawfeddygol. 

 

Bywgraffiad

I was born and raised in the United States, where I completed my first two degrees. My Bachelor’s, from the University of New Orleans, was a modular degree focussed on World Literature and Women’s Studies.  The interdisciplinary approach of the Women’s Studies programme at UNO introduced me to critical and methodological approaches from a broad range of Humanities and Social Science disciplines which continue to inform my academic work.  The passionate and socially active scholars who taught me there are a continued source of inspiration.

I completed a Master’s in English and Comparative Literature at Columbia University in New York in 1996. My MA pathway concentrated on Medieval Literature and Critical Theory, in particular theories of gender, sexuality and identity.  Following the MA, I came to the UK to undertake my PhD at University of Sussex.  The PhD focussed on the relation between subculture and mass culture in lesbian reading communities formed around pulp fiction in the postwar United States.  Some articles derived from that work can be seen here and here.

My PhD work made it clear to me that my preferred methodology for thinking about literature would always include the material and social context within which it was produced and received. My work continues to focus on novel as a machine for harnessing gendered desires, on the role of women, gender and sexuality in the development of the novel and on the way in which queer communities have deployed its generic forms.

Though I have always been an imaginative as well as an academic writer, my creative work and my teaching have coincided only since 2014, when I began increasingly to teach and supervise Creative Writing. My novels and short fiction are informed by the same concerns as my academic work, and I am particularly interested in addressing feminine readerships.  The experience of publishing big market novels has added new layers to my understanding of the context in which novels are made and how reading communities are formed around particular markets and genres.  You can read the first three chapters of my novel Little Wrecks here.

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD mewn:

  • rhywedd a ffuglen o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg
  • damcaniaethau rhywedd a rhywioldeb, yn enwedig gan eu bod yn ymwneud â ffurf naratif
  • Yr Adain De Siecle a dyfodiad moderniaeth
  • Ysgrifennu Creadigol: Ffuglen
  • Cwestiynau am y llenyddol a'r poblogaidd

Goruchwyliaeth gyfredol

Hari Berrow

Hari Berrow

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil