Ewch i’r prif gynnwys
Emmajane Milton

Yr Athro Emmajane Milton

Lead Mentor, MEP

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
MiltonE@caerdydd.ac.uk
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 0.63, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA

Trosolwyg

Rwyf wedi gweithio ym maes Addysg ers 20 mlynedd, gan fwynhau ystod eang o rolau arwain uwch yn y byd academaidd, datblygu polisi a'r sector ysgolion statudol. Rwy'n angerddol am Ymarfer Addysgol ac yn gweithio'n agos gydag ysgolion ac athrawon yng Nghymru ac yn rhyngwladol i feddwl am ddysgu proffesiynol, mentora addysgol ac ymgysylltu ag ymchwil i gefnogi ymarfer yn yr ystafell ddosbarth a diwallu anghenion dysgwyr.

Roeddwn yn falch iawn o dderbyn Cymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yr Academi Addysg Uwch yn 2018 a chefais fy ethol i Bwyllgor Rhyngwladol y Gymdeithas Datblygu Athrawon Rhyngwladol (IPDA). Yn 2019 deuthum yn gadeirydd IPDA Cymru hefyd.

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ymarfer addysgol, dysgu proffesiynol, mentora addysgol a recriwtio a chadw gweithwyr addysg proffesiynol.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

2018

2017

Articles

Monographs

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ymarfer addysgol, dysgu proffesiynol, mentora addysgol a recriwtio a chadw gweithwyr addysg proffesiynol.

Y papurau diweddaraf:

Milton, E., Daly, C., Langdon, F., Palmer, M., Jones, K. & Davies, A. J. (2020) "A all ysgolion ddarparu'r amgylchedd dysgu sydd ei angen ar athrawon newydd ? Cymhlethdodau a goblygiadau ar gyfer dysgu proffesiynol yng Nghymru" Datblygiad Proffesiynol mewn Addysg. Cyhoeddwyd ar-lein. https://doi.org/10.1080/19415257.2020.1767177

Morris, C., Milton, E.  & Goldstone, R. (2019) "Astudiaeth achos: Awgrymu Dewis: prosesau asesu cynhwysol" Addysg Uwch Pedagogies Cyf. 4 Rhif 1, tt.435-447  doi.org/10.1080/23752696.2019.1669479

Langdon, F., Daly, C., Milton, E., Jones, K. & Palmer,  M. (2019) " Heriau ar gyfer sefydlu a mentora athrawon newydd egwyddorol: Gwersi o Seland Newydd a Chymru". Adolygiad Llundain o Addysg.  Cyf. 17 Rhif 2 tt.249-265. doi.org/10.18546/LRE.17.2.14

Penikett, J., Daly, C. & Milton, E. (2019) "Astudiaeth o fentoriaid yng Nghymru 'yn dod i gau'". Datblygiad Proffesiynol mewn Addysg. Cyf. 45 Rhif 3, tt.405-417.   https://doi.org/10.1080/19415257.2018.1465449

Connolly, M., Milton, E., Davies, A.J., & Barrance, R. (2018) "Turning Heads: the impact of political reform on the professional role, identity and recruitment of head teachers in Wales". British Educational Research Journal. Cyf. 44 Rhif 4, tt.608-625  , https://doi.org/10.1002/berj.3450

Davies, A., Milton, E., Connolly, M. & Barrance , R. (2018) "Recriwtio, Cadw a Datblygiad Proffesiynol Penaethiaid yng Nghymru: Heriau a Chyfleoedd". Welsh Journal of Education, Cyf. 20 No.2, tt.204-224. https://doi.org/10.16922/wje.20.2.11

Daly, C. & Milton, E. (2017) "Mentora allanol i athrawon newydd: dysgu mentor ar gyfer agenda newid". International Journal of Mentoring and Coaching in Education, Cyf. 6 Rhif 3, tt.178-195 , https://doi.org/10.1108/IJMCE-03-2017-0021

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu ar amrywiaeth o raglenni ar gyfer yr Ysgol a'r Brifysgol.

Gan gynnwys:

Arweinydd Academaidd - Rhaglen Ymarfer Addysgu Arloesol (Prifysgol Guizhou)

Arweinydd Academaidd - Rhaglen Ymarfer Addysgu Arloesol (Prifysgol Feddygol Xuzhou )

a rhaglenni Addysg UG a PG yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol

External profiles