Ewch i’r prif gynnwys
Rachel Minto

Dr Rachel Minto

Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth gyda chefndir yng ngwleidyddiaeth a llywodraethu'r UE, ac yn ddiddordeb arbennig mewn cydraddoldeb rhywiol a gwleidyddiaeth diriogaethol. Rwy'n gweithio yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru y Brifysgol. Un o brif themâu fy ymchwil ar hyn o bryd yw ceisio deall yn well y perthnasoedd amrywiol sy'n esblygu rhwng yr UE a gwahanol diriogaethau'r DU ar ôl Brexit, a'r goblygiadau y mae hyn yn ei gael ar wleidyddiaeth a llywodraethu yn y DU.  Yn ogystal â fframweithiau llywodraethu aml-lefel, rwy'n archwilio cysyniadau Europeanization a dad-Ewropeaiddeiddio, a sut mae'r rhain yn chwarae allan yn wahanol ym mhedair gwlad y DU. Rwyf hefyd yn gwneud ymchwil ym maes gwleidyddiaeth cydraddoldeb rhywiol yr UE.

Yn ogystal ag ystod o weithgareddau ymgysylltu a chyfnewid gwybodaeth (gyda llywodraethau, seneddau a sefydliadau cymdeithas sifil yn y DU a thu hwnt), rwy'n cymryd rhan weithredol mewn gweithgarwch cydraddoldeb rhywiol y tu hwnt i'r byd academaidd. Rwy'n un o Ymddiriedolwyr Grŵp Cyllideb Menywod Cymru (WWBG), yn dilyn fy nghefnogaeth i'w sefydlu.  Rwyf hefyd yn un o gydlynwyr rhwydwaith Menywod yn Ewrop (Cymru), sy'n rhan o Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Fenywod (gwahoddwyd, o 2018) ac yn aelod o'r Rhwydwaith Rhywedd, sy'n gysylltiedig â Chyngor Partneriaeth y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru (gwahoddwyd, yn 2018). Mae'r holl weithgarwch hwn y tu hwnt i academydd yn tynnu o, ac yn lledaenu fy mhrofiad ymchwil ffeministaidd.

Cyhoeddiad

2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Adrannau llyfrau

  • Minto, R. 2018. Meanwhile in Brussels... In: The UK in a Changing Europe, . ed. Brexit, Devolution and Wales. Cardiff: Wales Governance Centre, pp. 14-17.
  • Minto, R. 2017. Wales and Brexit. In: The UK in a Changing Europe, . ed. EU Referendum: One Year On. Political Studies Association, pp. 24-24.

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

My research background is in EU politics and governance, with a particular focus on gender equality.  Drawing on this, I now address questions surrounding Brexit and its implications for the politics and governance of a post-devolution UK.

My current research projects explore the following areas:

- Gender equality governance across the UK post-Brexit;

- UK sub-state paradiplomacy towards the EU;

- Inter-governmental relations in the UK post-Brexit. 

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n cynnull y modiwlau canlynol:

  • Gwleidyddiaeth yr UE (Blwyddyn 2);
  • Gwleidyddiaeth a Llywodraethu Brexit (Blwyddyn 3).
  • Cydweithredu ac Integreiddio yn Ewrop: Themâu a Dadleuon (Meistr)

Rwyf hefyd yn addysgu'n rheolaidd ar fodiwl y flwyddyn gyntaf, Cyflwyniad i'r Llywodraeth, ac ar y modiwl ôl-raddedig, Gwleidyddiaeth Gyfoes Cymru.

Rwyf wedi cyfrannu at y modiwlau Israddedig canlynol yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth: Cyflwyniad i Integreiddio Ewropeaidd; Gwleidyddiaeth a pholisïau'r UE; Rhyw, rhyw a marwolaeth mewn gwleidyddiaeth fyd-eang; Sefydliadau Cyfreithiol ; Cyfraith Gyhoeddus; Cyfraith y Farchnad Fewnol; Cyfraith sylweddol yr UE.

Rwyf wedi cyfrannu at y modiwlau Ôl-raddedig canlynol yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth: Cyfraith a Llywodraethu Ewrop; Amlochrogiaeth a chyfraith ryngwladol; Cyfansoddiad a Llywodraethu.

Rwyf hefyd wedi rhoi darlithoedd gwadd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol a'r Ysgol Busnes.

Mae fy addysgu wedi ymdrin â'r pynciau canlynol: agweddau amrywiol ar wleidyddiaeth, cyfraith a llywodraethu'r Undeb Ewropeaidd; Brexit; gwleidyddiaeth a llywodraethiant y DU ar ôl datganoli; diffyg gwahaniaethu a chydraddoldeb; Gwleidyddiaeth a llywodraethu cydraddoldeb rhywiol.

Rwyf hefyd yn Arholwr Allanol ar gyfer Prifysgol Queen Mary yn Llundain (o 2022).

Bywgraffiad

Cwblheais  fy PhD mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Bryste yn 2012, a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol y DU. Yn dwyn y teitl "Prif ffrydio rhywedd yng Nghyswllt Integreiddio Mewnfudwyr yr Undeb Ewropeaidd", dadansoddodd fy ymchwil PhD a gwerthuso'r dehongliad o brif ffrydio rhywedd yn yr UE.    Roedd hyn yn cynnwys tri mis yn gweithio fel intern yn Ysgrifenyddiaeth Lobïo Menywod Ewrop ym Mrwsel.

Rwyf wedi gweithio fel Cynorthwyydd Golygyddol i'r Journal of Common Market Studies (JCMS®) (2012), yn ogystal â llunio'r adnoddau ar-lein i fyfyrwyr a darlithwyr gyd-fynd â dau rifyn mwyaf diweddar gwerslyfr addysg uwch Gwleidyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd (3ydd Rhifyn, 2010 a 4ydd Rhifyn, 2013 , golygwyd gan Michelle Cini a Nieves Pérez-Solórzano Borragán (cyhoeddwyd gan Oxford University Press).  Rwyf hefyd wedi gweithio fel Ymchwilydd (intern) i Is-Ganghellor Prifysgol Bryste (2011-12), gan ganolbwyntio'n arbennig ar ryngwladoli addysg uwch ac ymchwil.

Rwyf wedi bod yn aelod gweithgar o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ers mis Hydref 2016 lle dechreuais ymchwilio i'r berthynas sy'n datblygu rhwng yr UE a'r DU a gwleidyddiaeth ddatganoledig y DU. Cyn ymuno â Chanolfan Llywodraethiant Cymru, roeddwn yn gweithio yng Nghanolfan Cyfraith a Llywodraethiant Ewrop fel Cydymaith Ymchwil (2013-2016) ar y prosiect "Y Gyfraith, Gwyddoniaeth a Diddordebau mewn Gwneud Polisi Ewropeaidd" (LASI), prosiect ymchwil rhyngddisgyblaethol a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd (PI: Yr Athro Stijn Smismans).  Fel rhan o'r prosiect hwn, canolbwyntiais ar arferion llywodraethu llorweddol, yn benodol Asesiad Effaith Integredig y Comisiwn, gwerthuso polisi a phrif ffrydio. Gwnes i hefyd wneud rhywfaint o waith sector-benodol ar gyfer y prosiect, gan ganolbwyntio ar brosesau cyfranogi a defnyddio gwahanol fathau o arbenigedd o fewn polisi cyflogaeth Ewropeaidd; gan gynnwys creu a defnyddio dangosyddion cyflogaeth.

Cymwysterau: B.Sc. Ffiseg (Prifysgol Birmingham); M.A. Astudiaethau Ewropeaidd (Sefydliad Ymchwil Ewropeaidd, Prifysgol Birmingham); M.Sc. Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Prifysgol Bryste); Ph.D. Gwleidyddiaeth (Prifysgol Bryste).

Safleoedd academaidd blaenorol

O fis Awst 2023: Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

O fis Tachwedd 2019: Darlithydd mewn Gwleidyddiaeth, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

Mai i Dachwedd 2019: Cymrawd Ymchwil (Brexit a gwleidyddiaeth ddatganoledig y DU), Canolfan Llywodraethiant Cymru, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

Hydref 2016 i Ebrill 2019: Cymrawd Cyswllt Ymchwil (Brexit a gwleidyddiaeth ddatganoledig y DU), Canolfan Llywodraethiant Cymru, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

Ionawr 2013 i Fedi 2016: Cydymaith Ymchwil, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Detholiad o ddigwyddiadau diweddar:

       ·25 Hydref 2023: Darlith gyweirnod ar "Yr Alban a Chymru yn Ewrop" yn seremoni agoriadol y Meistri 2023-24 mewn Cysylltiadau Rhyngwladol Actorion a Llywodraethau Lleol ym Mhrifysgol Guadalajara. Darlith ar gael yma: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=K8Wfd2&ref=watch_permalink&v=1210835633205937 xxx

       ·27-29 Mehefin 2023, Cynhadledd y Cyngor Astudiaethau Ewropeaidd, Prifysgol Gwlad yr Iâ, Rhwydwaith Ymchwil Rhyw a Rhywioldeb, "Europeanising Regional equality agenda: Feminist civil society in the UK cyn ac ar ôl Brexit" gyda Dr Paul Copeland  

       ·6 Mehefin 2023: "Cysylltiadau Rhynglywodraethol o fewn y Deyrnas Unedig: Ar ffurf y wladwriaeth, sofraniaeth a Brexit", papur gyda'r Athro Richard Wyn Jones yng ngweithdy Canolfan Llywodraethiant Cymru a Phrifysgol Lerpwl ar "Lywodraethu Ôl-Brexit o Gyfansoddiad Tiriogaethol y DU", Prifysgol Lerpwl

       ·Mehefin 2023: Guest ar y rhaglen, "Min Al Mamlaka; Sgil-effeithiau Brexit ar Gymru", a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd gan Rihan Young fel rhan o gyfres ar y DU. Darlledwyd ar Al Mayadeen TV ym mis Mehefin 2023. Ar gael ar YouTube yn Saesneg ac Arabeg yma: https://youtu.be/b4efzpgELVw a https://youtu.be/Hv-QoS_opkU

       ·24 Ebrill 2023: Seminar ar Brif Ffrydio Rhyw yn yr UE, gyda'r Athro Anna Elomäki, a wahoddwyd gan Gadeirydd Jean Monnet ar Gyfiawnder Epistemig Ffeministaidd yn yr UE a thu hwnt (FEJUST), Prifysgol Bahçeşehir, Adran Gwyddoniaeth Wleidyddol a Chysylltiadau Rhyngwladol, Istanbul/Twrci

       ·21 Ebrill 2023: Aelod o'r Panel ar gyfer seminar IACES ac UACES, 'Cymryd Rheolaeth yn Ôl': Naratif Cyfansoddiadol a Datganoli y DU' gyda'r Athro Nicole McEwen, Dr Lisa Claire Whitten a'r Athro David Phinnemore.  

       ·8 Chwefror 2023: Gwestai yn y Ganolfan Astudiaethau Mudo, Podlediad Prifysgol British Columbia ar gydraddoldeb rhywedd ac ymfudo, "Os nad yw'n Brif ffrydio Rhywedd, yna beth?: Cydraddoldeb Rhyw ac Integreiddio Mudol yn yr UE", Ar gael yma: https://migration.ubc.ca/programs-initiatives/podcast/episode-22-if-not-gender-mainstreaming-then-what-gender-equality-and-migrant-integration-in-the-eu/ 

Pwyllgorau ac adolygu

O fis Ionawr 2023: Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Ymchwil

 

O fis Gorffennaf 2023: Aelod o Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cyllid Ymchwil yr Ysgol

 

Rhwng 2019 a 2021: Pwyllgor Amgylchiadau Esgusodol yr Ysgol (Gwleidyddiaeth Bl2)

 

Rhwng 2015 a 2020: Aelod o Bwyllgor Ymchwil yr Ysgol

-          Cynrychiolydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant cyfredol

-          Cyn Gynrychiolydd Staff Ymchwil

 

Rhwng 2013 a 2020: Pwyllgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yr Ysgol

-          Cyn Gynrychiolydd Staff Ymchwil

 

2018: Aelod o Is-bwyllgor Amgylchedd Ymchwil yr Ysgol

 

2014-2015: Cynrychiolydd yr ysgol ar Gymdeithas Staff Ymchwil Prifysgol Caerdydd (CURSA)

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the areas of:

  • Gender equality politics and governance
  • Brexit and EU-UK relations
  • Brexit and devolution