Ewch i’r prif gynnwys
Jonathan Mitchell

Dr Jonathan Mitchell

Darlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I am currently Lecturer in Philosophy, having joined in 2021.

I work in the philosophy of mind, with a focus on emotion and value, and have a strong interest in Nietzsche and the Phenomenologists.

I recently published a book, titled "Emotions as Feelings Towards Value: A Theory of Emotional Experience" with Oxford University Press.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y groesffordd rhwng athroniaeth meddwl, emosiwn a gwerth.

Rwyf bellach yn gweithio tuag at theori gorwelion bwriadol, gan dynnu ar ddeunydd gan Husserl, Sartre, ac athronwyr cyfoes. Ystyriwch y nodweddion syfrdanol canlynol o brofiad bob dydd. Yn sefyll o flaen tŷ, dim ond ei ochr blaen y gwelwn ni. Serch hynny, mae ein profiad gweledol o endid tri dimensiwn. Rydyn ni'n gweld tŷ, nid ffasâd yn unig. Fel arall, dywedwch fy mod i'n gwrando ar ddarn o gerddoriaeth. Y cyfan rwy'n ei glywed yn llym ar unrhyw un foment yw'r nodiadau sy'n cael eu swnio ar hyn o bryd, ond serch hynny, rwy'n clywed alaw yn datblygu, yn hytrach na chyfres o gordiau datgysylltiedig. Nesaf, ystyriwch sut mae'n ymddangos bod ystod o'n hemosiynau a'n dyheadau yn peri pryder i'w hunain am 'werthoedd yn y dyfodol' – dywedwch lawenydd disgwyliedig aduniad gyda ffrind – nad yw'r sylweddoliad yn aml yn dod yn brin o ddisgwyliadau (rydym yn profi 'anfodlonrwydd o ran presenoldeb'). Yn yr holl achosion hyn, er eu bod mewn ffyrdd pwysig, mae'n ymddangos bod y nodweddion dyrys yn deillio o'r ffordd y mae profiadau o'r fath yn cynnwys 'ymdeimlad o'r posibl' sy'n mynd y tu hwnt i'r hyn a gynrychiolir yn benodol. Nod fy ymchwil cyfredol yw egluro'r ffordd y mae'r ymdeimlad hwn o'r ffigurau posibl ar draws ystod o brofiadau, o'r mathau o achosion canfyddiadol a grybwyllir uchod i brofiad affeithiol a gwerthusol. Gan gysylltu trafodaethau ar themâu tebyg yn hanes athroniaeth ag athroniaeth gyfoes y meddwl, bydd yr ymchwil hon yn darparu ymchwiliad cynhwysfawr i'r pwnc diddorol ond aml yn cael ei anwybyddu.

Rwy'n parhau i fod â diddordeb bywiog mewn datblygiadau diweddar yn athroniaeth emosiwn, ac yn ehangach mewn meysydd athroniaeth meddwl sy'n poeni eu hunain am ddeall natur bwriadoldeb ymwybodol.

Addysgu

I am an associate fellow of the Higher Education Academy.

UG courses taught or co-taught: A Sense of the Possible, The Varieties of Experience, Critical Thinking

PG courses taught: Varieties of Philosophical Reasoning

Bywgraffiad

Astudiais ar gyfer fy ngradd Meistr mewn Athroniaeth Gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Sheffield a chefais fy PhD o Brifysgol Warwick yn 2016. O 2017-8, roeddwn i'n ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Johannesburg (Adran Athroniaeth). Rhwng 2018-2021 roeddwn yn gymrawd ymchwil ôl-ddoethurol yr Academi Brydeinig ym Mhrifysgol Manceinion (ar y prosiect 'Emotions as Feeling Towards Value'). Ymunais â'r Adran Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd fel darlithydd ym mis Medi 2021

Meysydd goruchwyliaeth

I am interested in supervising PhD students in the following areas:

  • Emotion and Value
  • Intentionality
  • Consciousness (specifically topics related to conscious experience)
  • Husserl, Sartre, and other classical phenomenologists
  • Nietzsche