Ewch i’r prif gynnwys
Phillip Morgan

Yr Athro Phillip Morgan

(e/fe)

Cyfarwyddwr HuFEx; Cyfarwyddwr Ymchwil IROHMS; Cyfarwyddwr - Canolfan Rhagoriaeth Airbus mewn Diogelwch Seiber Dynol-Ganolog

Yr Ysgol Seicoleg

Email
MorganPhil@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10784
Campuses
Adeilad y Tŵr, Llawr 9, Ystafell 9:18, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro (Cadeirydd Personol) Ffactorau Dynol a Gwyddor Gwybyddol. Rwy'n cyfarwyddo'r Grŵp Ymchwil Rhagoriaeth Ffactorau Dynol (HuFEx) ac rwy'n Gyfarwyddwr Ymchwil yn y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant Dynol (IROHMS). Rwyf ar secondiad rhan-amser (ers mis Mawrth 2019) i ddiwydiant fel Cyfarwyddwr Canolfan Rhagoriaeth Airbus mewn Seiberddiogelwch Dynol-Ganolog (ACE-H2CS).  

Mae fy meysydd arbenigol yn cynnwys: Ffactorau Dynol; rhyngwyneb peiriant-dynol (HMI) dylunio / rhyngweithio dynol-cyfrifiadur (HCI); Cyberpsychology; bodau dynol mewn awtomeiddio ac AI; trafnidiaeth a symudedd deallus (gyda ffocws allweddol ar gerbydau cysylltiedig a/neu awtonomaidd); ymddiried mewn technoleg a'i fai; ac effeithiau ymyrraeth a thynnu sylw ar berfformiad tasgau. Rwy'n aml yn gweithio gyda thimau amlddisgyblaethol gan gynnwys gwyddonwyr cyfrifiadurol, peirianwyr, gwyddonwyr cymdeithasol, ac arbenigwyr cyfreithiol i fynd i'r afael â phroblemau ymchwil a nodi atebion ym mhob un o'r meysydd hyn. Mae llawer o fy mhrosiectau ymchwil yn y gorffennol a'r presennol yn cynnwys gweithio gyda chydweithwyr academaidd a diwydiant.

Rwyf wedi sicrhau (yn aml fel Arweinydd PI neu sefydliad) >37m (miliwn, y DU£) o gyllid ymchwil e.e., Airbus, CREST, DHCSTC, EPSRC, ESRC, HSSRC, IUK, MOD, NCSC, RCloud, SOS Alarm; WEFO, ac Ymddiriedolaeth Wellcome. Ymhlith y prosiectau diweddar mae: AI for Collective Intelligence (AI4CI, 2024-2029, EPSRC, ~ £12m - AI for Collective Intelligence (AI4CI) |); Ffynnu symudedd diogel dibynadwy ar gyfer oedolion hŷn (2016-19, IUK, >£5.5m, Arweinydd Prifysgol Caerdydd); IROHMS (2019+, WEFO a Phrifysgol Caerdydd, >£5.5m); Airbus Cyber Psychology and Human Factors (2019-2022, Airbus / Endeavr Wales, ~ £1m, PI); ac Egwyddorion Atebolrwydd Gwasgarol ar gyfer Cymdeithasau Aml-Asiant (2020-23: ESRC-JST, Prifysgol Caerdydd (>£700k), PI, gyda chydweithwyr yn Japan – e.e., ym Mhrifysgolion Kyoto, Osaka a Doshisha).

Mae fy ymchwil yn pontio Ffactorau Dynol a Gwyddor Gwybyddol: mynd i'r afael â materion ymarferol pwysig o fewn gweithleoedd a chynnwys trafnidiaeth wrth dynnu ar theori a defnyddio - a datblygu dulliau methodolegol arfer gorau yn aml, e.e., defnyddio technegau a dulliau ffactorau arbrofol a dynol ymddygiadol, cerbydau, efelychwyr gyrru, a monitro dynol-wladwriaeth. Rwy'n cael fy nghymell yn arbennig gan ymchwil sy'n siarad â chwestiynau ymchwil y byd go iawn a phroblemau sy'n ymwneud â pherfformiad dynol, gyda'r nod o nodi atebion effeithiol, ymarferol a chymwys.

Mae fy ngwaith Gwyddor Gwybyddol yn canolbwyntio'n bennaf ar effeithiau ymyrraeth weledol a chlywol a thynnu sylw at gyflawni tasgau sy'n cynnwys sylw, cof tymor byr a datrys problemau. Er enghraifft, datod effeithiau ymyrraeth ar gof a gyfeirir gan nodau, ac, addasu nodweddion rhyngwynebau cyfrifiadurol i annog prosesu gwybyddol dyfnach o wybodaeth allweddol ac wedi hynny amddiffyn rhag effeithiau negyddol ymyrraeth.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2007

2005

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Gosodiad

Ymchwil

Ardaloedd Ymchwil

 • Cyberpsychology
 • Symudedd Deallus a Thrafnidiaeth yn y Dyfodol (e.e. Cerbydau Cysylltiedig ac Ymreolaethol)
 • Rhyngwyneb Dynol-Peiriant Dylunio a Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadur
 • .AI
 • Awtomatiaeth
 • Rhyngweithio Dynol-Robot
 • Ymyrraeth a thynnu sylw
 • Seicoleg Filwrol
 • Cof
 • Datrys Problemau

Addysgu

Ar Lefel 6 (israddedigion blwyddyn olaf), datblygais (2017-18) a chyfrannu at y modiwl Seicoleg Ffactorau Dynol (PS3118). Rwyf hefyd yn goruchwylio prosiectau'r flwyddyn olaf (Lefel 6 PS3000) ar bynciau amrywiol sy'n ymwneud â fy meysydd ymchwil o arbenigedd.

Bywgraffiad

Cyflogaeth

 • Medi 2020-: Athro (Cadeirydd Personol) mewn Ffactorau Dynol a Gwyddor Gwybyddol, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Mawrth 2019-: Darllenydd mewn Ffactorau Dynol a Gwyddoniaeth Gwybyddol, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Mawrth 2019-: Uwch Ymchwilydd ac Arweinydd Technegol mewn Seicoleg Seiber a Ffactorau Dynol, Airbus, Casnewydd, y DU (Secondiad)
 • Medi 2017-Chwefror 2019: Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth Wybyddol a Ffactorau Dynol, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Ionawr 2015-Awst 2017: Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Ffactorau Gwybyddol a Dynol, Yr Adran Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol  - Seicoleg, UWE-Bryste
 • Medi 2013-Ionawr 2015: Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Wybyddol, Prifysgol De Cymru
 • Mai 2011-Awst 2013: Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Wybyddol, Prifysgol Cymru, Casnewydd
 • Rhagfyr 2010-Ionawr 2011: Darlithydd Gwadd rhan-amser mewn Seicoleg Wybyddol, Prifysgol Cymru, Casnewydd
 • Meh 2005-Mai 2011: Cydymaith Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Ionawr 2005-Mai 2005: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Hydref 2004-Rhagfyr 2004: Technegydd Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Hydref 2002-Medi 2004: Ymgynghorydd Ymchwil ac Ystadegau, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

Addysg israddedig

 • 2001: BSc (Anrh) Seicoleg – Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Addysg ôl-raddedig

 • 2002: Dulliau Ymchwil PGDip – Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd (Rhagoriaeth)
 • 2005: PhD 'Now, where was I?' Dadansoddiad arbrofol gwybyddol o ddylanwad ymyrraeth ar ymddygiad a gyfeirir gan nodau' – Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • 2012: PGCHE – Ysgol Addysg, Prifysgol Cymru (Rhagoriaeth)

Aelodaethau proffesiynol

Aelodaeth broffesiynol

Cymrawd Cyswllt Cymdeithas Seicolegol Prydain (AFBPS)
Aelod o'r Gymdeithas Seicoleg Arbrofol (EPS)
Cymrawd Cyswllt y Gymdeithas Technoleg Dysgu (AFALT)
Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Medi 2020-: Athro (Cadeirydd Personol) mewn Ffactorau Dynol a Gwyddor Gwybyddol, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Mawrth 2019-: Darllenydd mewn Ffactorau Dynol a Gwyddoniaeth Gwybyddol, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Mawrth 2019-: Uwch Ymchwilydd ac Arweinydd Technegol mewn Seicoleg Seiber a Ffactorau Dynol, Airbus, Casnewydd, y DU (Secondiad)
 • Medi 2017-Chwefror 2019: Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddoniaeth Wybyddol a Ffactorau Dynol, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Ionawr 2015-Awst 2017: Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Ffactorau Gwybyddol a Dynol, Yr Adran Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol  - Seicoleg, UWE-Bryste
 • Medi 2013-Ionawr 2015: Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Wybyddol, Prifysgol De Cymru
 • Mai 2011-Awst 2013: Uwch Ddarlithydd mewn Seicoleg Wybyddol, Prifysgol Cymru, Casnewydd
 • Rhagfyr 2010-Ionawr 2011: Darlithydd Gwadd rhan-amser mewn Seicoleg Wybyddol, Prifysgol Cymru, Casnewydd
 • Meh 2005-Mai 2011: Cydymaith Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Ionawr 2005-Mai 2005: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd
 • Hydref 2004-Rhagfyr 2004: Technegydd Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

Enghreifftiau diweddar

2023: Prif Siaradwr – Ffactorau Dynol a Chymdeithas Ergonomeg Seland Newydd (HFESNZ) Cynhadledd Flynyddol - Arrowtown, Queenstown, Seland Newydd - 'Optimeiddio Pobl' o fewn AI, Systemau Seiber-Ffisegol Robotig ac Ymreolaethol.

2023: Siaradwr Gwahoddedig – Prifysgol Auckland, Seland Newydd (gan gynnwys sefydliadau diwydiant ac amddiffyn) – Rhwystrau a Galluogwyr Cymdeithasol-dechnegol i'r Derbyn, Mabwysiadu a Defnydd Diogel o AI ac Awtomeiddio.

2023: Siaradwr Gwahoddedig – Llywodraeth Seland Newydd – Wellington, Seland Newydd – Ffactorau Dynol Trafnidiaeth, Awtomeiddio a Seiberseicoleg.

2022: Siaradwr Gwahoddedig – Data61 CSRIO (Melbourne, Awstralia) -  Dull Ffactorau Dynol i Optimeiddio Pobl mewn Seiberddiogelwch.

2022: Prif Siaradwr yn PeepSec 2022 (rhan o Wythnos Dechnoleg Llundain) - People & Tech: 'The Age of Empathy.

2022: Sesiwn Panel Arbennig (Keynote) yn EXPO 2022 - Newid ein Hymddygiad i Symud Ymlaen -  Ymddiriedolaeth Ddosbarthedig.

2022: Prif Siaradwr yng Nghyfres Cynadleddau Pobl o Bwys - People Matter: Apply Behavioural Science to Security Behaviours.

2021 – Prif Siaradwr yn nigwyddiad Think Cyber for Government -  Pam Mae Pobl yn Bwysig mewn Seiberddiogelwch.  

2021: Panel Arbennig (Keynote) ar gyfer y Siambr Llongau Rhyngwladol - Seiberddiogelwch - Diogelwch a Diogelwch yn yr Oes Ddigidol.

2021: Cyd-gadeirydd gweithdy ar Bobl mewn Systemau Ymreolaethol gyda Phrifysgol Normal Beijing (BNU) – un o ddau Brif Siaradwr.

2021: Adran Ffactorau Dynol Cymhwysol a Seicoleg Cludiant Ergonomeg (AHFE) – Enillydd y Papur Gorau.

2020: Prif Siaradwr yn PeepSec 2020 (rhan o Wythnos Technoleg Llundain) – Seiberddiogelwch Dynol-Ganolog.

2020: Prif Siaradwr yng Nghynhadledd Flynyddol OutThink Cyber - Pam mae mynd i'r afael â'r elfen pobl o seiberddiogelwch mor anodd?

2020: Symposiwm Diogelwch Airbus – Sesiwn Ryngweithiol Seiberddiogelwch-Ganolog Dynol wedi'i chyflwyno i >800 o staff Diogelwch Airbus (gan gynnwys Penaethiaid Diogelwch a Seiberddiogelwch ac Adnoddau Dynol).

2020: Prif siaradwr yn IMPACT 2020 - 'Ai ni yw'r ddolen wannaf mewn gwirionedd?': Stori (hyd yn hyn) tîm ymchwil seiberseicoleg sydd wedi'i ymgorffori mewn sefydliad ar raddfa fawr i wella cryfderau seiberddiogelwch dynol ac amddiffyn rhag gwendidau.

Pwyllgorau ac adolygu

2020-: Bwrdd Cynghori Gwyddonol: HCI ar gyfer Seiberddiogelwch, Preifatrwydd ac Ymddiriedolaeth - Rhyngweithio Dynol-Cyfrifiadurol Rhyngwladol (HCII)

2019-: Bwrdd Cynghori Gwyddonol: Datblygiadau mewn Ffactorau Dynol mewn Seiberddiogelwch - Ergonomeg Gymhwysol a Ffactorau Dynol (AHFE)

Meysydd goruchwyliaeth

Ffactorau dynol; rhyngwyneb peiriant-dynol (HMI) dylunio / rhyngweithio dynol-cyfrifiadur (HCI); Cyberpsychology; bodau dynol mewn awtomeiddio ac AI; trafnidiaeth a symudedd deallus (gyda ffocws allweddol ar gerbydau cysylltiedig a/neu awtonomaidd); ymddiried mewn technoleg a'i feio mewn achos o ddigwyddiad (au); ac effeithiau ymyrraeth a thynnu sylw ar berfformiad tasgau.

Goruchwyliaeth gyfredol

George Raywood-Burke

George Raywood-Burke

Myfyriwr ymchwil

Nicola Turner

Nicola Turner

Myfyriwr ymchwil

Laura Bishop

Laura Bishop

Myfyriwr ymchwil

Prosiectau'r gorffennol

Louise Bowen (2018-2023) - Agweddau ymddygiadol ar drafnidiaeth fwy diogel. ESRC. 

Laura Bishop (2018-2023) - Profiad y Gweithwyr mewn Seiberddiogelwch a Sut i Liniaru Risg. gyda Airbus.

Craig Williams (2016-2022). Cynhaliodd Craig efrydiaeth PhD a ariennir yn llawn gan UWE-Bryste - gan archwilio effeithiau ymyrraeth a thynnu sylw tasg mewn lleoliadau gofal iechyd brys a gofal critigol. Nod arall PhD Craig oedd datblygu dulliau i addasu rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn lleoliadau gofal iechyd brys a gofal critigol i ddylanwadu ar strategaeth wybyddol a lliniaru effeithiau negyddol ymyrraeth.

Anna Bornioli (2014-2017) Cynhaliodd Anna efrydiaeth PhD a ariennir yn llawn gan UWE-Bryste ac archwiliodd ddylanwad yr amgylchedd adeiledig ar brofiad cerdded affeithiol trwy dynnu ar ymchwil ym meysydd seicoleg amgylcheddol a daearyddiaeth. Mae gan ei hymchwil oblygiadau ar gyfer polisi a dyluniad amgylcheddau trefol gyda thema iechyd a lles cyffredinol yn cael ei hyrwyddo trwy adfer ac adfer straen. Ar hyn o bryd mae Anna'n gweithio gyda goruchwylwyr (yr Athro Graham Parkhurst a Dr Phillip Morgan) i gyhoeddi ei holl astudiaethau PhD (ac mae eisoes wedi cyhoeddi dwy erthygl mewn cyfnodolyn gyda thraean dan adolygu). Ar hyn o bryd mae Anna yn Gymrawd Ymchwil o fewn y Grŵp Ymchwil Iechyd Cyhoeddus a'r Ganolfan Ymchwil Ymddangosiad yn UWE-Bryste.

Janet Mundy (Ysgol Seicoleg Prifysgol Caerdydd). Ariannwyd PhD Janet yn rhannol gan REET a'r Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd Janet yn archwilio gwahaniaethau unigol mewn gallu gofodol a strategaeth dasg gyda ffocws ar fesurau a ddefnyddir i asesu galluoedd cylchdro meddyliol ymhlith myfyrwyr prifysgol sy'n astudio pynciau STEM a phynciau nad ydynt yn STEM. Nod Janet yw llywio dyluniad profion i fesur gallu cylchdro meddyliol at ddibenion dethol (ee, cyflogaeth). Ysgrifennu i fyny.