Ewch i’r prif gynnwys
Yvonne Moriarty

Yvonne Moriarty

Cymrawd Ymchwil - Uwch Reolwr Treial

Yr Ysgol Meddygaeth

Trosolwyg

Fy arbenigedd yw datblygu a gwerthuso ymyriadau iechyd cyhoeddus ac iechyd meddwl cymhleth, yn enwedig y rhai sydd wedi'u hanelu at grwpiau agored i niwed ac ar y cyrion. Ymunais â CTR (Centre for Trials Research), yn ffurfiol SEWTU (Uned Treialon De Ddwyrain Cymru), ym mis Gorffennaf 2013. Yn ystod fy amser yma rwyf wedi cefnogi ac arwain cyflwyno nifer o astudiaethau a threialon.

Cyn ymuno â CTR roeddwn yn gweithio yn nhîm Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr (UWE) ym Mryste a bu'n gweithio ar yr astudiaeth Llwybrau Cerddorol a oedd yn gwerthuso iechyd, lles a chynhwysiant cymdeithasol troseddwyr ifanc sy'n ymwneud ag ymyriad cerddorol.

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Dulliau ymchwil ansoddol
 • Dulliau gwerthuso prosesau
 • Iechyd Meddwl
 • Anghydraddoldebau iechyd
 • Grwpiau bregus
 • Hunan-niweidio
 • Iechyd carchardai
 • Troseddwyr ifanc
 • Newid ymddygiad
 • Ymyriadau iechyd cymhleth
 • Celfyddydau ac Iechyd

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2011

Articles

Conferences

Monographs

Ymchwil

Gwobrau Ymchwil:

PHR PHR 2022 - 2024 PHaCT : Atal Digartrefedd, gwella iechyd i bobl sy'n gadael carchar:  treial rheoledig ar hap peilot o ymyrraeth Amser Critigol (cyd-ymgeisydd, dulliau rheoli treial) £744,144     

Ymddiriedolaeth Croeso 2022 - 2023     - CYNORTHWY-ydd: Meddalwedd hygyrch i gyflymu treialon anfasnachol ar gyfer effaith gyflym ar gleifion. (cyd-ymgeisydd, Arweinydd Ansoddol) £24,317

2018 - 2022     HCRW RfPPB - TAPERS: Trin Pryder i atal Llithro mewn pSychosis - treial dichonoldeb (Cyd-ymgeisydd, arweinydd ansoddol) £229,865

2014 - 2015 Dementias Cymru - COPER-HD: Cyd-gynhyrchu gwydnwch mewn clefyd hela (HD), datblygu ymyrraeth (dulliau cyd-ymchwilydd/ansoddol) £5,752     

Cerddoriaeth Ieuenctid 2011 - 2011     - Adolygiad Tystiolaeth: Cerddoriaeth gyda throseddwyr ifanc a phobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu (cyd-ymgeisydd ) £15,000

Astudiaethau Cyfredol:

 • Homlessness and mortality systematic review and meta-analysis
 • Atal digartrefedd, gwella iechyd i bobl sy'n gadael carchar: treial rheoledig peilot ar hap o ymyrraeth Amser Critigol (PHaCT) - Uwch Reolwr Treial
 • CYNORTHWY-ydd - Arweinydd ansoddol

Astudiaethau wedi'u cwblhau:

 • Cancer Attitudes and Behaviours Study during COVID-19 (CABS) - Rheolwr astudio - www.cabs-study.yolasite.com
 • Trin Pryder i Atal Ailwaelu mewn Seicosis: treial dichonoldeb (TAPERS) - Arweinydd ansoddol
 • Rhyfelwchac eliffantod B About Cancer (ABACus) 3 - Rheolwr Treial
 • Sysyemrhybudd cynnar pediatrig - Utilization a Mortality Gwagle (PUMA) - Ansoddol
 • Groups for Alcohol-gamddefnyddio Short-term Prisoners (GASP) - Gwerthuso prosesau
 • Painting A rt herapy i hyrwyddo Child Health (PATCH) - Rheolwr astudio/Ansoddol
 • Healthy Eating a Lifestyle yn Regnancy P(HELP) - Ansoddol
 • WeIght Loss Maintenance in Adults (WILMA) - Rheolwr Ansoddol/Data
 • Gwneud cerddoriaeth gyda throseddwyr ifanc: Adolygiad tystiolaeth
 • Llwybrau Cerdd - Rheolwr Astudio

 

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n addysgu ar fodiwl BSc Dulliau Ymchwil Epidemioleg Rhyng-gyfrifedig a hefyd yn goruchwylio myfyrwyr traethawd hir.

Yn y gorffennol, rwyf wedi dysgu ar y rhaglenni canlynol:

 • MSc Iechyd Cyhoeddus
 • BSc Troseddeg
 • BSc Gwaith Cymdeithasol
 • BSc Seicoleg

Bywgraffiad

Addysg:

MSc Seicoleg Fforensig, Prifysgol Caledonian Glasgow, 2010

BSc (Anrh) Seicoleg 2.1, Prifysgol Stirling, 2008

Trosolwg gyrfa:

2022 - Cyfredol: Cymrawd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Treialon (Uwch Reoli Treial), Prifysgol Caerdydd

2017 - 2022: Cyswllt Ymchwil, Canolfan Ymchwil Treialon (Rheoli Treialon), Prifysgol Caerdydd

2013 - 2017: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Canolfan Ymchwil Treialon (Ansoddol), Prifysgol Caerdydd

2010 - 2013: Cydymaith Ymchwil, Adran Iechyd a Gwyddorau Cymdeithasol (Tîm Iechyd y Cyhoedd), Prifysgol Gorllewin Lloegr, Bryste

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr EDI Seren MEDIC Prifysgol Caerdydd 2021 i Grŵp Lles CTR
 • Grant Cynhadledd Alcohol Research UK, £300, Mawrth 2017 i fynychu cynhadledd Cymdeithas Ryngwladol y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Fforensig yn Split, Croatia ar 13 – 15 Mehefin 2017
 • Y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Iechyd y Cyhoedd: Gwobr y Celfyddydau ac Iechyd 2013 am 'Lwybrau Cerddorol' i gydnabod cyfraniadau gwreiddiol a rhagorol i ymchwil a chyfnewid gwybodaeth ym maes y Celfyddydau ac Iechyd mewn Cyfiawnder Troseddol.

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS)
 • UK Society of Behavioural Medicine (UKSBM)
 • Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Troseddwyr (OHRN)

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o'r Panel:

2023: Panel Gwerthuso Effaith Canolfan Homlessness

Golygydd adolygu cyfnodolion:

2023 - Ffiniau Cyfredol       mewn Iechyd y Cyhoedd, OS 5.2

Adolygydd cyfnodolion:

2023 -       Current Journal of Prevention, IF 2.529

2019 - Cyfiawnder Ieuenctid Cyfredol       , OS 1.3

2018 -       Current Journal of Public Health 5.058

Arbenigeddau

 • Iechyd y cyhoedd
 • Dulliau ymchwil ansoddol
 • Anghydraddoldebau Iechyd
 • Treialon clinigol