Ewch i’r prif gynnwys
Ceri Morris

Dr Ceri Morris

Uwch Ddarlithydd mewn Datblygu Addysg

Email
MorrisC38@caerdydd.ac.uk
Campuses
33 Plas y Parc, Cathays, Caerdydd, CF10 3BA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Cyfrifoldebau rôl

Dr Ceri Morris yw Arweinydd Rhaglen Cymrodoriaethau Prifysgol Caerdydd. Hi sy'n gyfrifol am ddylunio, cyflwyno ac asesu a chefnogi'r Gymrodoriaeth, a darlithoedd gwadd ar weithdai'r Gymrodoriaeth Gyswllt ac Uwch Gymrodoriaeth. Mae'n aelod o Brosiect Addysg Cynhwysol Prifysgol Caerdydd ar gyfer dysgu ac addysgu, gyda diddordeb arbenigol mewn anabledd.

Gwaith allweddol/arbenigeddau

Ei diddordebau ymchwil ac addysgu yw addysg ôl-orfodol, datblygu addysg uwch, addysgeg gynhwysol, asesu ac adborth, ac anabledd.

Cyhoeddiad

2019

2017

2014

Articles

Thesis

Ymchwil

 • 2015 PhD Thesis: Gweld Synnwyr: Effeithiolrwydd Addysg Gynhwysol i fyfyrwyr â nam ar eu golwg mewn addysg bellach http://orca.cf.ac.uk/69396/
 • 06/2015 Cynhadledd Flynyddol WISERD, Caerdydd. Gwerthuso cynhwysiant mewn addysg bellach yng Nghymru: yr enghraifft o nam ar y golwg. Cyflwyniad.
 • 08/2015 Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Gymdeithasegol Ewrop, ESA, Prague. 'The Chef, The Sportsman and The Actor': Rôl Ffurfio Hunaniaeth yn Addysg Bellach Myfyrwyr Anabl. Cyflwyniad
 • 2017 Gwneud Synnwyr o Addysg: ethnograffeg synhwyraidd a nam ar y golwg. Ethnograffeg ac Addysg 12 (1) , tt. 1-16
 • 2019 Atkinson et al. Dulliau Ymchwil Sage: Ymchwilio gyda Phoblogaethau Penodol: Nam ar y Golwg https://methods.sagepub.com/foundations/visual-impairment
 • Ceri Morris, Emmajane Milton a Ross Goldstone (2019) Astudiaeth achos: awgrymu dewis: prosesau asesu cynhwysol, Addysgeg Addysg Uwch, 4:1, 435-447, DOI: 10.1080/23752696.2019.1669479
 • 03/2022 Cynhadledd Ymlaen AU AU EDI, Manceinion. 'Dyw hi ddim yn deg!': Prosesau gwerthuso a Sicrhau Ansawdd i ddatblygu arferion mewn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant - y Model Aeddfedrwydd Cynhwysiant a Hygyrchedd.

Addysgu

Rwy'n Uwch Gymrawd o Advance HE, ac yn athro cymwysedig gyda TAR PCET.

Rwy'n Arweinydd Rhaglen ar gyfer y Rhaglen Cymrodoriaethau, sydd wedi'i hachredu gan Advance AU i gydnabod staff addysgu mewn Addysg Uwch. Rwy'n addysgu theori, ymarfer a myfyrdod dysgu ac addysgu i gydweithwyr o bob rhan o'r brifysgol, boed yn staff gwasanaethau academaidd neu broffesiynol. Rwyf hefyd yn addysgu Addysg Cynhwysol ar draws Cymrawd Cyswllt, Cymrawd ac Uwch Gymrawd rhaglen.

Fel rhan o'r prosiect Addysg Gynhwysol, rwy'n cyd-greu dysgu proffesiynol gydag Ysgolion, creu adnoddau anghydamserol, ac yn rhedeg cyfres o weithdai DPP ar addysg gynhwysol, sydd ar gael i holl staff Prifysgol Caerdydd.

Bywgraffiad

Mae gen i gefndir yn gweithio gyda phobl anabl ac rwy'n Swyddog Adsefydlu cymwysedig ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall. Bûm yn gweithio mewn anghenion addysgol arbennig yn y cyfnod gorfodol, ac yn dysgu mewn addysg bellach prif ffrwd ac arbenigol, cyn dychwelyd i'r brifysgol i gwblhau TAR (ôl-orfodol), gradd Meistr mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol a PhD mewn Addysg Gynhwysol.


Yn flaenorol yn Ddarlithydd Addysg a TAR PCET ym Mhrifysgol Caerdydd yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, bûm yn arwain Rhaglen y Cymrodorion, gwobrau NTF a CATE, a ffrydiau gwaith cynhwysiant a thiwtora personol ym Mhrifysgol Met Caerdydd cyn dychwelyd i Academi Dysgu ac Addysgu Prifysgol Caerdydd.

Meysydd goruchwyliaeth

Addysg Gynhwysol, Anabledd mewn Addysg, Addysg Uwch

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Addysg uwch
 • Addysg arbennig ac anabledd
 • Dysgu Gweithredol
 • Addysgu