Ewch i’r prif gynnwys
Ryan Moseley  BSc (Hons), PGDip, PhD, PGCert, FHEA

Yr Athro Ryan Moseley

BSc (Hons), PGDip, PhD, PGCert, FHEA

Athro mewn atgyweirio meinwe

Ysgol Deintyddiaeth

Email
MoseleyR@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 10649
Campuses
Ysbyty Deintyddol y Brifysgol, Ystafell 413, 4ydd Llawr, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4XY
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Grŵp Ymchwil

Grŵp Mecanweithiau Clefydau

Fel Arweinydd y Grŵp Mecanweithiau Clefydau, mae fy ymchwil yn arbenigo yn y mecanweithiau sy'n sail i ymatebion iacháu clwyfau cellog yn y geg (esgyrn, mwcosa llafar, mwydion deintyddol, gingiva) a meinweoedd dermal (croen arferol, clwyfau croen cronig, croen ffibrotig) yn ystod iechyd a chlefydau. Drwy ddeall y mecanweithiau hyn, mae fy Grŵp Ymchwil yn datblygu strategaethau cellwlar, biofaterol, fferyllol ac eraill i hyrwyddo atgyweirio meinwe arferol a gwell rheoli clwyfau yn y cleifion hyn.     Mae gweithgareddau ymchwil o'r fath yn cynnwys datblygiad trosiadol dosbarth newydd o gyfansoddion naturiol a lled-synthetig, a elwir yn epocsi-tiglianes, ar gyfer trin clwyfau croen cronig nad ydynt yn iacháu a chreithio / ffibrosis dermol, gyda chydweithwyr diwydiannol ac academaidd wedi'u lleoli yn Awstralia.

Rwyf wedi llwyddo i reoli nifer o brosiectau yn y meysydd ymchwil hyn, gyda chymorth ffynonellau cyllid anfasnachol a masnachol ledled y byd (>£3.6M hyd yn hyn).  Mae'r rhain yn cynnwys y MRC, BBSRC, NHMRC (Awstralia), Wellcome Trust, Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill, Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru (Sêr Cymru), NISCHR, Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Wybodaeth (KESS2) Dwyrain Cymru, Llywodraeth Malaysia, Llywodraeth Irac; a Llywodraeth Teyrnas Saudi Arabia, yn ogystal â phartneriaid diwydiannol gan gynnwys Convatec Wound Care Ltd., Johnson a Johnson Wound Management Ltd. (Systagenix Wound Management Ltd erbyn hyn), Peplin Inc. (sy'n eiddo bellach i LEO Pharma A/S), Grŵp QBioteg, Phillips Research, Cultech Ltd a Copner Biotech.

Mae fy ymchwil wedi arwain at nifer o bapurau a gyhoeddwyd a adolygwyd gan gymheiriaid, ffeilio patentau gyda phartneriaid diwydiannol ac academaidd yn y sector gwella clwyfau dermol; a llawer o wobrau cynadledda lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i staff a myfyrwyr o dan fy arolygiaeth.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2004

2003

2002

2000

1998

1997

1996

1995

Articles

Book sections

Ymchwil

Gwobrau Grant Ymchwil Diweddar

 • Grŵp QBiotics (2019-21). Eglurhad o'r mecanweithiau signalau i lawr yr afon lle mae epocsi-tiglianes yn hyrwyddo ymatebion gwella clwyfau dermol ffafriol.  £165,925. Prif Ymchwilydd.
 • Llywodraeth Teyrnas Saudi Arabia, Efrydiaeth PhD (2019-21). Ceisiadau offthalmig o ddarnau pomgranad.  £105,970. Cyd-ymchwilydd.
 • Llywodraeth Teyrnas Saudi Arabia, Efrydiaeth PhD (2019-22). Gwerthusiad o briodweddau gwrthfacteria, gwrthlidiol a gwella clwyfau frankincense (Boswellia frereana).  £107,850. Cyd-ymchwilydd.
 • Phillips Research (2020-23). Ymchwilio i effeithiau golau glas ar gelloedd y periodontiwm.  £112,211. Cyd-ymchwilydd.
 • Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill (2021-24). Datblygu epocsi-tiglianes fel therapiwteg moleciwl bach newydd ar gyfer ail-epithelialeiddio diffygiol sy'n gysylltiedig â chlwyfau croen cronig nad ydynt yn iachau yn yr henoed.  £337,405. Prif Ymchwilydd.
 • Grŵp QBiotics (2021-23). Eglurhad o'r mecanweithiau y mae epocsi-tiglianau yn hyrwyddo ymatebion gwella clwyfau ffafriol mewn ffibroblastau dermol.  £272,205. Prif Ymchwilydd.
 • Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Wybodaeth (KESS2) Dwyrain Cymru a Cultech Ltd (2022-23). Effaith bacteria probiotig ar swyddogaeth rhwystr coluddol.  £22,202. Prif Ymchwilydd.
 • Grŵp QBiotics (2023-24).  Hyrwyddo analog epocsi-tigliane o wella clwyfau ffafriol ac ymatebion esthetig mewn ffibroblastau dermol.  £78,932.  Prif Ymchwilydd.
 • Gwobr Cyfrif Cyflymu Effaith Cytûn MRC (HIAA) (2023-24).  Graddfa fesigl allgellog fach gan ddefnyddio sgaffaldiau 3D wedi'u dylunio'n arferol.  £47,000.  Cyd-ymchwilydd.
 • Cyllid Partneriaeth Rhyngwladol y BBSRC, Gwobr Partneriaeth Cryfhau Presennol (2024).  Datod rolau isofformau protein kinase C (PKC) a gweithgareddau signalau kinase i lawr yr afon wrth ffurfio a swyddogaethau ffurfio creithiau, myofibroblastau croen.  £28,172.  Prif Ymchwilydd.

Patentau Filed

 • Convatec Wound Care Ltd., UK.  EP1245239A1 a US2003040690A1, sy'n ymwneud â phriodweddau gwrthocsidiol bioddefnyddiau sy'n seiliedig ar wisgo clwyfau.
 • Johnson and Johnson Wound Management Ltd., UK (Systagenix Wound Management Ltd., UK).  EP1889069A1, EP1889069B1, GB2426335A, US8491852B2, US2009299161A1 a WO2006123091A1, sy'n ymwneud â defnyddio cyfanswm gallu gwrthocsidiol fel biomarciwr prognostig/diagnostig o haint clwyfau cronig ac iachâd.
 • Johnson and Johnson Wound Management Ltd., UK (Systagenix Wound Management Ltd., UK).  GB2447865A, US2010166694, US2012010099A1, US8012698B2 ac WO2008119974A1, sy'n ymwneud â meintioli gwahanol sytocinau a ffactorau twf fel biofarcwyr prognostig/diagnostig o haint clwyf briw a iachâd wlser traed diabetig.
 • Peplin Inc., Awstralia (LEO Pharma A/S, Denmarc).  AU20050906601, AU2006317523A1, AU20100213362A1, AU20100213362B2, BRPI0618926A2, CA2629899A1, CA2752389A1, CA2752389C, CN101360506A, CN102316866A, DK2395993T3, EP1965818A1, EP1965818A4, EP2395993A1, EP2395993A4, EP2395993B1, ES2633755T3, IL214133A, JP2009517345A, JP2012517450A, JP5638008B2, KR20080077625A, NZ568168A, NZ594184A, PL2395993T3, PT2395993T, RU2011137530A, RU2491050C2, US10143638B2, US2009215884A1, US2012041064A1, US2016317486A1, WO2007059584A1; a WO2010091472A1, sy'n ymwneud â chymhwyso mebutate ingenol a chyfansoddion cysylltiedig wrth hyrwyddo gwella clwyfau dermol a lleihau creithiau.
 • Grŵp QBioteg, Awstralia.  AU2014253608A1, AU2014253608B2, BR112015026388A2,  BR112015026388A8, CA2909653A1, CA2909653C, CN105308052A, CN105308052B, CY1121515T1, DK2986615T3, EA032501B1, EA032501B9, EA201591996A1, EP2986615A1, EP2986615A4, EP2986615B1, ES2715105T3, HK1214256A1, HRP20190435T1, HUE043272T2, IL242137A, JP2016522801A, JP6415538B2, KR102147796B1, KR20160023651A, LT2986615T, MX2015014607A, MX365255B, NZ713954A, PH12015502405A1,  PH12015502405B1, PL2986615T3, PT2986615T, RS58532B1, SG11201508588XA, SI2986615T1, TR201903565T4, UA118670C2, US10183921B2, US10183922B2, US10822317B2, US2016068499A1, US2017144981A1, US2019161462A1, WO2014169356A1; a ZA201508186B, sy'n ymwneud â chymhwyso cyfansoddion epocsi-tigliane, fel EBC-46, wrth hyrwyddo gwella clwyfau dermol a lleihau creithiau.
 • Prifysgol yr Sunshine Coast, Awstralia.  WO2023004473A1, sy'n ymwneud â chymhwyso tomentosenol A sy'n deillio o seremen gwenyn di-staen brodorol Awstralia (Tetragonula carbonaria), wrth hyrwyddo gwella clwyfau dermol a chreithio llai.

Cydweithredwyr Allanol cyfredol

 • Yr Athro Glen Boyle Sefydliad Ymchwil Meddygol QIMR Berghofer, Awstralia.
 • Yr Athro Matthias Born, Dr Monique Stoffels.  Phillips Research, Yr Iseldiroedd.
 • Dr Paul Reddell, Dr Jason Cullen, Dr Simone Gaeta.  Grŵp QBioteg, Awstralia.
 • Dr Fraser Russell.  Prifysgol yr Sunshine Coast, Awstralia.
 • Dr Adam Midgley, Prifysgol Nankai, Tsieina.
 • Dr Ahmed Al-Qarakhli, Prifysgol Anbar, Irac
 • Dr Tom Prescott.  Gerddi Botanegol Brenhinol Kew, y DU.
 • Dr Daryn Michael, Dr Susan Plummer.  Cultech Ltd., UK.
 • Mr Jordan Copner.  Copner Biotech Ltd., UK.

Cydweithredwyr presennol Prifysgol Caerdydd

 • Ysgol Ddeintyddiaeth:  Yr Athro Rachel Waddington, yr Athro Phil Stephens, yr Athro Daniel Aeschlimann, Dr Vera Knäuper, Dr Sharon Dewitt.
 • Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol:  Dr Ahmed Ali, Dr Christopher Thomas.

Myfyrwyr Ôl-raddedig cyfredol

Goruchwyliwr Arweiniol

 • Ahmed Asiri (myfyriwr PhD, ysgrifennu traethawd ymchwil).  Cymwysiadau offthalmig darnau pomgranad (mewn cydweithrediad â'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd).
 • Abdulaziz Alqarni (myfyriwr PhD, ysgrifennu traethawd ymchwil).  Gwerthusiad o briodweddau gwrthfacteria, gwrthlidiol a gwella clwyfau frankincense (Boswellia frereana) (mewn cydweithrediad â'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol, Prifysgol Caerdydd).

Staff Ymchwil Ôl-ddoethurol cyfredol

Prif Ymchwilydd

 • Dr Jordanna Dally.  Datblygu epocsi-tiglianes fel therapiwteg moleciwl bach newydd ar gyfer ail-epithelialeiddio diffygiol sy'n gysylltiedig â chlwyfau croen cronig heb iachâd yn yr henoed.
 • Dr Emma Woods.  Datod rolau isofformau protein kinase C (PKC) a gweithgareddau signalau kinase i lawr yr afon wrth ffurfio a swyddogaethau ffurfio creithiau, myoffibroblastau croen.

Cyd-ymchwilydd

 • Dr Frank Antwi.  Graddfa fesigl allgellog fach gan ddefnyddio sgaffaldiau 3D wedi'u dylunio'n arbennig.

Addysgu

Addysg Israddedig Gyfredol

Israddedigion Deintyddol BDS

 • Arweinydd y BDS Blwyddyn 1 ac Ecosystemau Llafar BDS Blwyddyn 2 a Modiwlau Gwyddorau Sylfaenol Sylfaenol Sylfaenol (ers 2023).
 • Darlith i fyfyrwyr BDS Blwyddyn 1 fel rhan o'r Modiwl 'Ecosystemau Llafar', ar (i) cyfadeilad mwydion dentine, a (ii) datblygiad gên cynenedigol.
 • Darlithio a darparu tiwtorialau adolygu i fyfyrwyr Blwyddyn 2 BDS fel rhan o'r Modiwl 'Ecosystemau Llafar', gan gynnwys (i) proteinau matrics dentine, (ii) asgwrn alfeolaidd, (iii) adweithiau mwydion i ddeunyddiau adferol, a (iv) plac pH a llif poer.
 • Darparu sesiynau ymarferol i Flwyddyn 1 BDS ar (i) cymhlethdod mwydion dentine.
 • Darparu sesiynau ymarferol i Flwyddyn 2 BDS ar (i) chwarennau poer a (ii) llif y poer.
 • Trefnu sesiynau tiwtorial adolygu Blwyddyn 2 BDS.
 • Trefnu Ymarferion Dysgu Seiliedig ar Addysgu (TBL) Blwyddyn 2 BDS.
 • Gosod/marcio asesiadau yn y cwrs a phapurau arholiad ar gyfer BDS Blwyddyn 2.
 • Goruchwylio prosiectau ymchwil BDS Blwyddyn 4-5.

BSc Israddedigion Therapi Deintyddol a Hylendid

 • Darlith i fyfyrwyr BSc Blwyddyn 1 fel rhan o'r Modiwl 'Gwyddorau Biofeddygol', gan gynnwys (i) meinweoedd ac organau; a (ii) cymhleth-mwydion dental a sensitifrwydd dentin.

 

Addysgu Ôl-raddedig cyfredol

MSc mewn Peirianneg Meinwe

 • Darparu darlithoedd ar (i) gwella clwyfau dermol nam, (ii) modelu rhyngweithiadau matrics allgellog celloedd yn vitro; a (iii) peirianneg meinwe/organ ar raddfa fawr yn vitro, ar gyfer y modiwl 'Peirianneg Meinwe: Ymarfer Cysyniad-glinigol'.
 • Darparu darlithoedd ar (i) croen mewn iechyd, ar gyfer y modiwl 'Bioleg Cellog a Moleciwlaidd'.
 • Gosod/marcio asesiadau yn y cwrs a phapurau arholi.
 • Goruchwylio prosiectau ymchwil MSc mewn labordy.

MSc mewn Mewnblaneg

 • Darparu darlithoedd a thiwtorialau adolygu ar (i) egwyddorion osseointegration; (ii) cytocinau a ffactorau twf mewn atgyweirio esgyrn; a (iii) trosiant matrics allgellol ac atgyweirio esgyrn; ar gyfer y modiwlau 'Implantology' a 'Bioleg Cellog a Moleciwlaidd'.
 • Gosod/marcio asesiadau yn y cwrs a phapurau arholi.

MSc mewn Deintyddiaeth Glinigol

 • Darparu darlithoedd ar (i) cytocinau a ffactorau twf mewn atgyweirio esgyrn; a (ii) trosiant matrics allgellog ac atgyweirio esgyrn; fel rhan o Symposiwm 'Bioleg Esgyrn' Blwyddyn 1.

MSc mewn Orthodonteg

 • Darparu darlithoedd ar (i) cytocinau a ffactorau twf mewn atgyweirio esgyrn, fel rhan o Symposiwm 'Bioleg Esgyrn' Blwyddyn 1.

MSc mewn Bioleg Lafar

 • Darparu darlithoedd ar (i) histoleg meinweoedd iach, ar gyfer y modiwl 'Bioleg Cell Meinweoedd Llafar'.
 • Darparu darlithoedd ar (i) cytocinau a ffactorau twf mewn atgyweirio esgyrn; a (ii) heterogenedd ffibroblast a gwella clwyfau, ar gyfer y modiwl 'Atgyweirio Meinwe, Adfywio a Dulliau Gwyddonol'.
 • Gosod/marcio asesiadau yn y cwrs a phapurau arholi.
 • Goruchwylio prosiectau ymchwil MSc mewn labordy.

Bywgraffiad

Graddiais gyda gradd BSc (Anrhydedd) 2.1 mewn Biocemeg o Brifysgol Abertawe ym 1991, cyn dechrau PhD a ariennir gan MRC yn yr Ysgol Deintyddiaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru (UWCM) ym 1992.  Cwblheais fy PhD ym 1996, cyn cychwyn ar swyddi Ymchwilydd Ôl-ddoethurol yn UWCM/Prifysgol Caerdydd, a ariannwyd gan Sefydliad Prydeinig y Galon (1996-98), Wellcome Trust (1998-00) a Johnson Wound Management Ltd (2002-08); yn ogystal â chael fy mhenodi'n Ddarlithydd Locwm mewn Biocemeg Lafar yn yr Ysgol Deintyddiaeth (2000-02).  Yn 2008, cefais fy mhenodi'n Ddarlithydd mewn Atgyweirio Meinwe yn yr Ysgol Deintyddiaeth, gan gael dyrchafiad yn Uwch-ddarlithydd yn 2012, Darllenydd yn 2017, ac yn Athro yn 2022.

Cymwysterau

 • 2010: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Prifysgol (PCUTL).  Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 1996: PhD (Biocemeg Lafar), Traethawd ymchwil o'r enw 'Newidiadau Strwythurol mewn Proteoglycans Cyfnodol gan Rywogaethau Ocsigen Adweithiol'. Ysgol Deintyddiaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, UK.  
 • 1993: Diploma mewn Dulliau Biofeddygol, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, y DU.
 • 1991: Gradd BSc (Anrhydedd) mewn Biocemeg, Prifysgol Abertawe,  y DU.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • 2022: Gwobr poster septodont.  Cyfarfod y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR), Marseille, Ffrainc (myfyriwr PhD, Edward Gait-Carr).
 • 2021: Gwobr Cyflwyniad llafar, Diwrnod Ymchwil Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Edward Gait-Carr).
 • 2020: Gwobr boster, Diwrnod Ymchwil Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Vildan Celiksoy).
 • 2019: Gwobr boster, Diwrnod Ymchwil Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol, Dr Jordanna Dally).
 • 2018: Gwobr boster, Diwrnod Ymchwil Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Nadia Alaidaroos).
 • 2017: Gwobr boster, Cyfarfod  Cymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd (ETRS). Brwsel, Gwlad Belg (myfyriwr PhD, Glyn Morris).
 • 2017: Gwobr Cyflwyniad llafar, Cyfarfod Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER). Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Glyn Morris).  
 • 2015: Gwobr Cyflwyniad llafar, Cyfarfod Sêr Cymru (Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru). Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Jordanna Dally).  
 • 2015: Gwobr boster, Diwrnod Ymchwil Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Jordanna Dally).
 • 2014: Gwobr boster, Cyfarfod  Cymdeithas Atgyweirio Meinweoedd Ewrop (ETRS). Caeredin, UK (myfyriwr PhD, Rachael Moses).
 • 2013: Gwobr boster, Diwrnod Ymchwil Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Rachael Moses).
 • 2012: Gwobr poster Unilever Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR), Cyfarfod y Gymdeithas Ymchwil Ddeintyddol (IADR)  Pan Ewropeaidd (PER). Helsinki, Y Ffindir (myfyriwr PhD, Amr Alraies).
 • 2012: Gwobr boster, Diwrnod Ymchwil Bôn-gelloedd Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Amr Alraies).
 • 2010: Gwobr Jackson am Ymchwil Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig, Cynhadledd Cymdeithas Llawfeddygaeth Academaidd ac Ymchwil.  Llundain, y DU (myfyriwr PhD, Joseph Hardwicke).
 • 2008: Gwobr boster, Cyfarfod Grŵp Metaboledd, Adfywio a Thrwsio Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Joseph Hardwicke).
 • 2007: Gwobr Cyflwyniad llafar, Cyfarfod  Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER). Y Fenni, y DU (myfyriwr PhD, Joseph Hardwicke).
 • 2007: Gwobr Cyflwyniad llafar, Cyfarfod Grŵp Metabolaeth, Adfywio a Thrwsio Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Joseph Hardwicke).
 • 2007: Gwobr poster, Symposiwm Rhyngwladol ar Gyfarfod  Therapiwteg Polymer. Berlin, Yr Almaen (myfyriwr PhD, Joseph Hardwicke).
 • 2006: Gwobr cyflwyno llafar, Diwrnod Ymchwil Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd.  Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Joseph Hardwicke).
 • 2006: Gwobr boster, Cyfarfod  Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER). Caerdydd, y DU (myfyriwr PhD, Joseph Hardwicke).
 • 2003: Gwobr Cyflwyniad llafar, Cyfarfod  Cymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd (ETRS). Caerdydd, y DU (myfyriwr MD, Joanna Hilton).
 • 1998-00: Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Birmingham,  y DU.  

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Gymdeithas Addysgwyr Gwyddoniaeth mewn Deintyddiaeth (ASEiD).
 • Aelod o'r Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Ymchwil Llafar a Deintyddol (BSODR).
 • Aelod o'r Gymdeithas Atgyweirio Meinweoedd Ewropeaidd (ETRS).
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (HEA).
 • Aelod o'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR).
 • Aelod o STEM Learning.

Safleoedd academaidd blaenorol

 • 2017-22: Darllenydd mewn Atgyweirio Meinwe  Grŵp Bioleg Adfywiol, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2012-17: Uwch Ddarlithydd mewn Atgyweirio Meinweoedd. Bôn-gelloedd, atgyweirio clwyfau ac adfywio, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2008-12: Darlithydd mewn Atgyweirio Meinweoedd. Grŵp Bioleg Clwyfau, Peirianneg Meinwe a Deintyddiaeth Atgyweiriol, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2002-08: Uwch Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol. Grŵp Bioleg Clwyfau, Peirianneg Meinwe a Deintyddiaeth Atgyweiriol, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2000-02: Darlithydd Locwm mewn Biocemeg Lafar. Uned Ymchwil Bioleg Matrics ac Atgyweirio Meinweoedd, Adran Iechyd Deintyddol a Gwyddorau Biolegol, Ysgol Deintyddiaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, UK.
 • 1998-00: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, a ariennir gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Adran Gwyddor Ddeintyddol Sylfaenol, Ysgol Deintyddiaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, y DU.
 • 1996-98: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, a ariennir gan Sefydliad Prydeinig y Galon. Adran Cardioleg a'r Sefydliad Niwroleg, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, y DU.

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 2023:  Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU. Darlith Athrawon Agoriadol, Taith academaidd o fewn trapesoid Morgannwg. 
 • 2021:  Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Leeds, y DU.  Trosolwg o fôn-gelloedd mwydion deintyddol a datblygiad therapiwteg molcwl bach ar gyfer cymwysiadau adfywiol meddyginiaeth.
 • 2021:  Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU. Diwrnod Ymchwil Blynyddol, Datblygu therapiwteg moleciwl bach epocsi-tigliane newydd ar gyfer ail-epithelialeiddio clwyfau a chreithiau mewn croen. 
 • 2018:  Gweithdy Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru (CITER) / Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru (LSRNW) ar Ddatblygu Cyfansawdd Naturiol ar gyfer Atgyweirio ac Adfywio Tssue Gwell, Caerdydd, y DU. Mae ail-bwrpasu ingenol yn mebutate fel therapi fferyllol newydd ar gyfer ffibrosis dermol normal a patholegol. 
 • 2018:  5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Ddatblygiadau mewn Croen, Gofal Clwyfau a Gwyddoniaeth Meinwe a'r 14eg Gynhadledd Ryngwladol ar Dermatoleg Glinigol, Rhufain, yr Eidal. Datblygu fferyllol epocsi-tigliane fel therapiwteg newydd ar gyfer creithio dermol. 
 • 2018:  Cynhadledd Ryngwladol ar Ofal Clwyfau, Atgyweirio Meinwe a Meddygaeth Adfywiol, Llundain, y DU. Repurposing ingenol mebutate fel therapi fferyllol newydd ar gyfer ffibrosis dermol arferol a phatholegol. 
 • 2018:  Cynhadledd Meddygaeth Drosiadol ac Adfywiol Rhyngwladol, Rhufain, yr Eidal. Datblygu fferyllol epocsi-tigliane fel therapiwteg newydd ar gyfer ail-eppithelialeiddio clwyfau imapired mewn croen. 
 • 2017:  2il Gynhadledd Ryngwladol ar Ddatblygiadau mewn Croen, Gofal Clwyfau a Gwyddoniaeth Meinwe, Frankfurt, yr Almaen. Ail-bwrpasu mebutate ingenol fel therapi fferyllol newydd ar gyfer ffibrosis dermol normal a phatholegol. 
 • 2014:  LEO Pharma A / S, Denmarc. (i) Ingenol mebutate, clwyfau iacháu a cosmesis dermol.   (ii) Mae effeithiau ingenol yn mebutate ar y microamgylchedd tiwmor.
 • 2011:  LEO Pharma A / S, Denmarc.  Trosolwg o wella clwyfau dermal, cosmesis ac angelate 3-ingenyl (PEP005).
 • 2005:  Uned Ymchwil Gwella Clwyfau, Prifysgol Caerdydd, y DU. Biofarcwyr prognostig/diagnostig haint cronig clwyfau. 
 • 2002:  Johnson & Johnson Wound Management Ltd., UK. metabolion matrics allgellog fel biomarcwyr prognostig/diagnostig haint cronig clwyfau. 
 • 2000:  Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Birmingham, y DU. Dylanwad fflworid ar y cymhleth mwydion dentine-in vitro. 
 • 1997:  Bristol Heart Institute, Bristol Royal Infirmary, UK. Rôl metalloproteinases matrics yn y trosiant matrics allgellog sy'n gysylltiedig ag atherosglerosis. 
 • 1995:  Is-adran Iechyd y Geg SmithKiline Beecham Ltd., UK. Rhywogaethau ocsigen adweithiol a'u rôl bosibl mewn clefyd cyfnodol. 

Pwyllgorau ac adolygu

Byrddau Golygyddol

 • Biomoleciwlau.
 • Ymchwil cyfredol mewn Meddygaeth Adfywiol.
 • Dermato.
 • Journal of Bioleg Lafar.
 • Golygydd Adolygu, Bwrdd Golygyddol Deintyddiaeth Adfywiol, Ffiniau mewn Meddygaeth Ddeintyddol.
 • Golygydd Adolygu, Craniofacial Bioleg a Bwrdd Golygyddol Ymchwil Ddeintyddol, Ffiniau mewn Ffisioleg.

Prif Olygyddion Guest ar gyfer Journal Special Issues

Adolygydd Grant a Llawysgrif

 • Adolygydd grant ar gyfer cyllidwyr, gan gynnwys BBSRC, EPSRC, MRC, Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR), Rhaglen Cymrodoriaeth COFUND Marie Skłodowska-Curie, Sefydliad AO, Asiantaeth Hyrwyddo Ymchwil Ymchwil Awstria (FFG), Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill, Cronfa Ymchwil Genedlaethol Qatar, Ymchwil Arennau y DU, a Sefydliad Syndrom Rett Rhyngwladol.
 • adolygydd llawysgrif ar gyfer >100 o wahanol gyfnodolion, gan gynnwys Biomaterials, Journal of Investigative Dermatology, Journal of Dental Research, Stem Cell Research and Therapy, ACS Applied Materials and Interfaces, Scientific Reports, Free Radicals in Biology and Medicine, Biochemical Ffarmacoleg, Journal of Controlled Release, Acta Biomaterialia, Biomolecules, Antioxidants, and Pharmaceutics.

Adolygydd Gwobr y Gynhadledd

 • 2023: Adolygydd Cyflwyniad Llafar Ymchwilwyr Ifanc.  Cynhadledd Cymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd (ETRS) (Coimbra, Portiwgal).
 • 2023: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR) (Llundain, y DU).
 • 2022: Adolygydd Cyflwyniad Llafar Ymchwilwyr Ifanc.  Cynhadledd Cymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd (ETRS) (Lyon, Ffrainc).
 • 2022: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR) Pan Ewropeaidd (PER) (Marseille, Ffrainc).
 • 2021: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR) (Birmingham, UK).
 • 2020: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR) (Rhithwir).
 • 2019: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR) (Leeds, UK).
 • 2018: Adolygydd  Gwobr Meinwe Mwynol (MINTIG). Cyfarfod y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (PER) Pan Ewropeaidd (PER) / International Association for Dental Research (IADR) (Llundain, y DU).
 • 2018: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR) Pan Ewropeaidd (PER) (Llundain, DU).
 • 2016: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod Ymchwil Ddeintyddol Pan Ewropeaidd (PER) (Jerwsalem, Israel).
 • 2015: Adolygydd  Gwobr Meinwe Mwynol (MINTIG). Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR) (Caerdydd, y DU).
 • 2014: Adolygydd Cyflwyniad Llafar Ymchwilwyr Ifanc.  Cynhadledd Cymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd (ETRS) (Edinburgh, UK).
 • 2013: Adolygydd  Gwobr Meinwe Mwynol (MINTIG). Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR) (Caerfaddon).
 • 2012:  Adolygydd  Gwobr Meinwe Mwynol (MINTIG). Cyfarfod y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (Helsinki, Y Ffindir) Pan Ewropeaidd (PER)/International Association for Dental Research (IADR).
 • 2011: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR) (Sheffield, UK).
 • 2010: Adolygydd  Gwobr Meinwe Mwynol (MINTIG). Cyfarfod y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR) Pan Ewropeaidd (PER)/International Association for Dental Research (IADR) (Barcelona, Sbaen).
 • 2009: Adolygydd  Gwobr Meinwe Mwynol (MINTIG). Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Ddeintyddol Prydain (BSDR) (Glasgow, UK).
 • 2008: Uwch Adolygydd Gwobr Colgate.  Cyfarfod Ymchwil Ddeintyddol Pan Ewropeaidd (PER) (Llundain, y DU).
 • 2007: Adolygydd  Gwobr Meinwe wedi'i Fwyneiddio (MINTIG). Cyfarfod Cymdeithas Ymchwil Ddeintyddol Prydain (BSDR) (Durham, UK).

Arholwr Traethawd Allanol

 • 2023: PhD Arholwr. Prifysgol Leeds, UK. 
 • 2021: PhD Arholwr. King's College Llundain, UK.  
 • 2019: PhD Arholwr. King's College Llundain, UK.  
 • 2018: PhD Arholwr. Queen Mary University of London, UK.  
 • 2018: Arholwr MRes. Prifysgol Abertawe, y DU.  
 • 2015: Arholwr PhD. Prifysgol Abertawe, y DU.  
 • 2012: PhD Arholwr. Prifysgol Birmingham, UK.  
 • 2009: Arholwr MRes. Prifysgol Abertawe, y DU.  

Arholwr Thesis Mewnol

 • 2023: PhD Arholwr. Ysgol Deintyddiaeth.   
 • 2023: PhD Arholwr. Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol.   
 • 2021: PhD Arholwr. Ysgol Deintyddiaeth.   
 • 2020: PhD Arholwr. Ysgol Deintyddiaeth.   
 • 2017: PhD Arholwr. Ysgol Meddygaeth.   
 • 2016: PhD Arholwr. Ysgol Deintyddiaeth.   
 • 2016: PhD Arholwr. Ysgol Meddygaeth.   
 • 2014: PhD Arholwr. Ysgol Deintyddiaeth.   
 • 2014: PhD Arholwr. Ysgol Meddygaeth.   
 • 2012: PhD Arholwr. Ysgol Meddygaeth.   
 • 2012: MD Arholwr. Ysgol Meddygaeth.     
 • 2012: Arholwr MScD. Ysgol deintyddiaeth.

Gwahoddiad Gweithdy/Pwyllgorau Trefnu Cynhadledd

 • 2023 yn bresennol.  Arweinydd y Pwyllgor Trefnu ar gyfer Cynhadledd  Flynyddol Cymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewrop (ETRS). Caerdydd, DU (09/2025).
 • 2023 yn bresennol.  Cynhadledd Cyd-Gymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd (ETRS) / Cure Clwyfau (WHS), 'Ymchwil, Atgyweirio, Adfywio'.  Amersfoort, Yr Iseldiroedd (09/2024).
 • 2023: Prif Drefnydd Symposiwm y Grŵp Ymchwil Deintyddiaeth Adfywiol a Meinwe Mwynol ar 'Strategaethau Newydd ar gyfer Gwella Adfywio Esgyrn mewn Cleifion Iach a Chydaddawedig'.  Cyfarfod Blynyddol  Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR). Llundain, DU (09/2023).
 • 2017-18:  Arweinydd Pwyllgor Trefnu Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER), Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru (LSRNW) a Gweithdy MediWales ar 'Natural Compound Research for Tissue Repair and Regeneration in Wales'.  Caerdydd, DU (11/2018).
 • 2017-18:  5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Ddatblygiadau mewn Croen, Gofal Clwyfau a Gwyddoniaeth Meinwe a'r 14eg Gynhadledd Ryngwladol ar Dermatoleg Glinigol.  Rhufain, yr Eidal (10/2018).
 • 2017-18: Cynhadledd Ryngweithiol ar Ofal Clwyfau, Atgyweirio Meinwe a Meddygaeth Adfywiol:   Maethu Datblygiadau mewn Technegau Iacháu Clwyfau ac Adfywio Meinweoedd.  Llundain, DU (06/2018).
 • 2016-17:  Gweithdy Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER) ar 'Heneiddio'.  Caerdydd, DU (03/2017).

Pwyllgorau a chyfrifoldebau allanol eraill

 • 2023-presennol: Arholwr Allanol ar gyfer y Rhaglen BSc mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg Bio-Ddeintyddol. Ysgol Deintyddiaeth Glinigol, Prifysgol Sheffield, y DU. 
 • 2023: Cynghorydd Allanol ar gyfer y Rhaglen MRes mewn Meddygaeth Adfywiol. Cyfadran Meddygaeth a Deintyddiaeth, Prifysgol Queen Mary Llundain, UK. 
 • 2021-presennol: Aelod Bwrdd Etholedig.  Cymdeithas Atgyweirio Meinwe Ewropeaidd (ETRS).
 • 2021-23: Cadeirydd y Grŵp Ymchwil Deintyddiaeth Adfywiol. Cymdeithas Ymchwil Llafar a Deintyddol Prydain (BSODR), y DU.  

Pwyllgorau a Chyfrifoldebau'r Brifysgol

 • 2023-presennol:  Aelod o'r Gweithgor Allgymorth a Symudedd Myfyrwyr. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU. 
 • 2023 yn bresennol.  Aelod o'r Fforwm Athrawon. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU. 
 • 2023 yn bresennol.  Arweinydd y BDS Blwyddyn 1 a BDS Blwyddyn 2 Ecosystemau Llafar a Modiwlau Gwyddorau Sylfaenol Sylfaen, ac Arweinydd Sesiwn Dysgu Seiliedig ar Addysgu (TBL) ar gyfer Modiwl Ecosystemau Llafar Blwyddyn 2. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU. 
 • 2022-presennol:  Arweinydd y Grŵp Mecanweithiau Clefydau, Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2021-presennol:  Tiwtor Arweiniol ar gyfer Rhaglenni Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (Anglinigol) Myfyrwyr ac Ymchwil Ôl-raddedig. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2021-presennol:  Aelod o Fwrdd yr Ysgol. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2021-presennol: Aelod o Bwyllgor Adolygu Biobanc Prifysgol Caerdydd. Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2019-21: Aelod o Fwrdd  Gweithredol Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER). Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2018-19: Dirprwy Gadeirydd Pwyllgor  Ymchwil Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER). Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2016-presennol: Aelod o'r Pwyllgor Derbyn a Monitro ar gyfer Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2016-19: Aelod o Bwyllgor  Ymchwil Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER). Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2015-presennol: Cydlynydd Symudedd Myfyrwyr Rhyngwladol. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2015-presennol:  Aelod o'r Grŵp Symudedd Rhyngwladol Myfyrwyr a Phwyllgor Rhyngwladol Myfyrwyr y Coleg. Coleg y Gwyddorau Bywyd a Biofeddygol, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2015-17: Aelod o Fwrdd Golygyddol y We. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2014-17: Aelod o'r Pwyllgor Moeseg Ymchwil. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2014-15: Aelod o'r Panel Cynghori ar Raglenni ar gyfer y Rhaglen MRes mewn 'Ymchwil ac Arloesi Meddygol'. Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2010-presennol: Aelod o'r Panel Staff-Myfyrwyr ar gyfer Rhaglenni Israddedig. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2009-18: Aelod o'r Pwyllgor Derbyn a Monitro ar gyfer Rhaglenni a Addysgir. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2008-18: Cyfarwyddwr Rhaglen MSc MSc Sefydliad Peirianneg a Thrwsio Meinwe Caerdydd (CITER) mewn Peirianneg Meinweoedd. Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2008-16: Aelod o Bwyllgor  Dysgu, Addysgu ac Ymgysylltu Sefydliad Meinweoedd Caerdydd (CITER). Prifysgol Caerdydd, UK.
 • 2008-13: Aelod o'r Pwyllgor Bwrdd Astudiaethau Ôl-raddedig. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2008-11: Aelod o'r Pwyllgor Panel Staff-Myfyrwyr ar gyfer Rhaglenni a Addysgir. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2008-09: Aelod o'r Pwyllgor Grŵp Tasg Ystafell Ôl-raddedig. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2007-08: Dirprwy Oruchwylydd Diogelu Ymbelydredd. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.  
 • 2004-18: Aelod o Bwyllgor y Bwrdd Astudiaethau  Peirianneg a Thrwsio Meinwe (CITER) Sefydliad Meinweoedd Caerdydd. Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 2001-04: Aelod o Bwyllgor  Dewisol Israddedig Deintyddol BDS Blwyddyn 4. Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd, y DU.
 • 1993-95: Ysgrifennydd y Gymdeithas Ôl-raddedig. Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Caerdydd, y DU.  

Meysydd goruchwyliaeth

Ar hyn o bryd mae gennyf ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd canlynol:

 • Mecanweithiau sy'n sail i ymatebion mucosal llafar a gwella clwyfau dermal.
 • Datblygu cyffuriau ar gyfer gwell canlyniadau gwella clwyfau mewn croen.
 • Heterogenedd bôn-gelloedd pwlion deintyddol (DPSC).
 • Straen ocsideiddiol a gwella esgyrn diabetig nam.

Prosiectau'r gorffennol

Myfyrwyr PhD wedi'u cwblhau

 • 2023 - Edward Gait-Carr .  Ymchwilio i effeithiau golau glas ar gelloedd y periodontium.  Cyd-oruchwyliwr.
 • 2021:  Frank Antwi. Rôl newydd isofformau PKC wrth reoleiddio gweithgaredd disintegrin a metalloproteinase (ADAM) - Effaith ar signalau tyrosine kinase mewn canser y pen a'r gwddf.   Cyd-oruchwyliwr.
 • 2020:  Vildan Celiksoy. Darn croen pomgranate gyda chyfuniad Zn (II) fel asiant therapiwtig newydd ar gyfer cynhyrchion gofal geneuol.   Cyd-oruchwyliwr.
 • 2018:  Nadia Alaidaroos. Rôl ymatebion straen ocsideiddiol mewn amrywiadau clonal mewn heneiddio celloedd progenitor pwlion deintyddol a photensial adfywiol.   goruchwyliwr arweiniol.
 • 2017:  Jordanna Dally. Gwerthusiad fferyllol o gyfansoddion tigliane newydd fel modulators o wahaniaethu ffibroblast-myofibroblast dermal, datrys meinwe creithiol a ffibrosis; ac eglurhad o'u mecanweithiau gweithredu sylfaenol.   goruchwyliwr arweiniol.
 • 2017:  Glyn Morris. Rôl microRNA-7 yn amharu ar wahaniaethu a yrrir gan TGF-B1 mewn ffibroblastau clwyfau cronig.   Cyd-oruchwyliwr.
 • 2017:  Ahmed Al-Qarakhli.  Bioleg celloedd esgyrn wedi'i newid sy'n gysylltiedig â diabetes mellitus math 2 -  Canlyniadau ar gyfer clefyd periodontalCyd-oruchwyliwr.
 • 2015:  Rachael Moses. Gwerthusiad o effeithiau stimualtory EBC-46 ar ffibroblast dermal ac ymatebion hela clwyfau keratinocyte in vitro.   goruchwyliwr arweiniol.
 • 2014:  Karina Hamilton. Gwerthusiad o babedïau clwyf-iachau cerumen o'r gwenyn di-staen brodorol Ausralian (Tetragonula carbonaria) ar gyfer trin clwyfau cronig, ac effeithiau ymddygiad chwilota gwenyn ar fioweithgarwch cerumen.   Cyd-oruchwyliwr.
 • 2014:  Norhayati Yusop. Ymatebolrwydd ffactor twf celloedd progenitor mesenchymal yn ystod atgyweirio esgyrn sy'n gysylltiedig â diabetes math 2.   Cyd-oruchwyliwr.
 • 2012:  Amr Alraies. Manteisio ar fôn-gelloedd mwydion deintyddol ar gyfer adfywio meinwe deintyddol.   Cyd-oruchwyliwr.
 • 2009:  Nicole Kane-Maguire. Astudiaeth in vitro ar effeithiau posibl PEP005 ar ymatebion gwella clwyfau ffibroblastau a keratinocytes. goruchwyliwr arweiniol.  
 • 2009:  Joseph Hardwicke. Therapiwteg polymer i addasu ymatebion cellog mewn gwella clwyfau dynol nam. Cyd-oruchwyliwr.  
 • 2008:  Rachael McInnes. Marcwyr prognostig a diagnostig haint cronig clwyfau.   goruchwyliwr arweiniol.

 

Myfyrwyr MPhil, MD ac MScD wedi'u cwblhau

 • 2023:  Pascale Aeschlimann (myfyriwr  MPhil). Effaith bacteria probiotig ar swyddogaeth rhwystr coluddol.  goruchwyliwr arweiniol.
 • 2009:  Arshhad Kazi (myfyriwr MScD).  Dylanwad y cyn-driniaeth hydrogen perocsid arwynebau titanwm ar sefydlu gwahaniaethu osteoblast in vitro. goruchwyliwr arweiniol. 
 • 2007:  Parkash Lohana (myfyriwr MPhil).  Cyfryngu straen ocsideiddiol heneiddio cellog mewn ffibroblastau croen a chyfatebwyd gan gleifion.  goruchwyliwr arweiniol.
 • 2006:  Mariam Nagassa (myfyriwr MScD).  Dylanwad cyn-driniaeth hydrogen perocsid ar ryngweithio protein a thopograffeg arwynebau mewnblannu titaniwm.  goruchwyliwr arweiniol.
 • 2006:  Abdulaziz Daw (myfyriwr  MPhil). Ymchwiliad i wella osseointegration posibl ar arwynebau mewnblannu titaniwm, trwy rag-gymhwyso hydrogen perocsid.  goruchwyliwr arweiniol.
 • 2005:  Albert Suryprawira (myfyriwr MScD).  Cymhariaeth imiwnogemegol o biomarciwr straen ocsideiddiol a phroffiliau ensym gwrthocsidiol rhwng meinweoedd mwcosal a dermal llafar.  goruchwyliwr arweiniol.
 • 2003: Joanna Hilton (myfyriwr MD).  Astudiaeth o heneiddio cellog a moleciwlaidd ym meinweoedd cleifion ag wlseriad cronig ar y goes.  Cyd-oruchwyliwr.

Arbenigeddau

 • Gwella clwyfau
 • Creithio
 • Meddygaeth adfywiol
 • Datblygu cyffuriau
 • Bôn-gelloedd Mesenchymal