Ewch i’r prif gynnwys
Helen Mussell

Dr Helen Mussell

Darlithydd mewn Astudiaethau Sefydliadol
Cyfarwyddwr Dysgu Ar-lein

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
MussellH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29206 88841
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell C52, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae Helen yn Ddarlithydd (Athro Cynorthwyol) mewn Astudiaethau Sefydliadol yn yr adran Rheoli, Cyflogaeth a Threfniadaeth, a Chyfarwyddwr Dysgu Ar-lein ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd. Cyn ymuno â Chaerdydd, roedd Helen yn Gyfarwyddwr y Meistr mewn Arweinyddiaeth Cynaliadwyedd yn Sefydliad Cambridge for Sustainability Leadership, Prifysgol Caergrawnt.

Cwblhaodd Helen ei BA (Anrh) mewn Astudiaethau Menywod ym Mhrifysgol Caerhirfryn, ac mae ganddi MPhil a PhD mewn Astudiaethau Rhyw o Brifysgol Caergrawnt, lle bu'n Ysgolor Ymddiriedolaeth Cymdeithas Economi Wleidyddol Caergrawnt (2012-2016).

Mae hi'n Gydymaith Ymchwil er Anrhydedd yn y Ganolfan Ymchwil Busnes, Ysgol Fusnes y Barnwr, Prifysgol Caergrawnt, ac yn gyn-fyfyriwr yng Ngholeg Newnham, Caergrawnt. Enillodd ei chyhoeddiad diweddar 'Theorising the Fiduciary: Ontology and Ethics' yn Journal of Business Ethics (2023) wobr Papur Gorau Gavin C Reid 2022 gan y Ganolfan Ymchwil Busnes, Ysgol Fusnes y Barnwr.

Mae ei gwaith rhyngddisgyblaethol iawn yn canolbwyntio ar foeseg sefydliadol, gan gynnwys dyletswydd ymddiriedol, ymddiriedaeth a phŵer mewn sefydliadau. Cyhoeddir Helen mewn athroniaeth (moeseg, epistemoleg, ac ontoleg), economeg heterodocs, moeseg busnes a ffeministaidd, a seicoleg gymdeithasol. Fe'i cyhoeddir mewn cyfnodolion blaenllaw gan gynnwys Business Ethics Quarterly a Journal of Business Ethics. Cyn ei gyrfa academaidd, bu Helen yn gweithio mewn diwydiant, mewn sectorau gan gynnwys y cyfryngau, cyhoeddi ac ymgynghori, lle bu'n ymwneud â materion diwylliant sefydliadol yn ymwneud â rhyw, arweinyddiaeth a rheolaeth yn y gweithle.

Mae Helen hefyd yn gweithredu fel Cynghorydd Arbenigol gyda Principia Advisory yn cefnogi timau arweinyddiaeth weithredol a Byrddau ar ymarfer moesegol, gan ganolbwyntio ar oblygiadau moesegol dyletswyddau ymddiriedolwyr, gan gynnwys materion sy'n ymwneud â dehongliadau o gyfrifoldebau ymddiriedolaethau o safbwynt moesegol.     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Cyhoeddiad

2025

2024

2023

2021

2020

2019

2017

2016

Articles

Book sections

Books

Monographs

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar foeseg sefydliadol, gan gynnwys dyletswydd ymddiriedol, ymddiriedaeth a phŵer mewn sefydliadau, ac mae'n cynnwys moeseg ym maes cyllid. Mae gen i ddiddordeb mewn rhinweddau epistemig a vices mewn cyd-destunau sefydliadol, a sut mae dehongliadau economaidd penodol o gysyniadau allweddol yn effeithio ar ymddygiad sefydliadol.

Rwy'n aelod o Grŵp Ontoleg Gymdeithasol Caergrawnt (www.csog.econ.cam.ac.uk)

Mae monograff, Ontology, Relational Ethics, and Corporations yn cael ei gynhyrchu ar hyn o bryd ac sydd ar ddod yng Ngwanwyn 2024, a gyhoeddwyd gan Palgrave Macmillan ar eu rhestr Athroniaeth a Chrefydd.

 

Addysgu

Rwy'n arweinydd modiwl ac yn athro Ymddygiad Sefydliadol (BST612) ar y rhaglen MBA Gweithredol, ac o Rheolaeth Ryngwladol (BST446) ar yr MSc mewn Rheolaeth Ryngwladol.

Mae gen i hefyd rôl arweinyddiaeth academaidd fel Cyfarwyddwr Dysgu Ar-lein ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd.

Meysydd goruchwyliaeth

Potential PhD candidates interested in the following areas of research are welcome to contact me:

  • Organizational Ethics (including Ethics of Care)
  • Applied feminist philosophy in organizational contexts
  • Epistemic vices and organizations
  • Social ontological approach to studying organizations