Ewch i’r prif gynnwys
Claire Nollett

Dr Claire Nollett

Cymrawd Ymchwil ac Arweinydd Academaidd ar gyfer Cynnwys ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
NollettCL@caerdydd.ac.uk
Campuses
Heath Park, Llawr 4, Neuadd Meirionnydd, Caerdydd, CF14 4EL
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae gen i gefndir mewn rheoli ymchwil i ymyriadau ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl, gan gynnwys iselder, gorbryder ac anhwylderau bwyta. Fy arbenigedd yw dylunio a rheoli treialon clinigol, yn enwedig astudiaethau nad ydynt yn ymwneud â chyffuriau sy'n cynnwys ymyriadau cymhleth fel therapïau seicolegol. Mae gen i brofiad clinigol hefyd o drin pryder ac iselder gan ddefnyddio therapi ymddygiad gwybyddol dwysedd isel yn y GIG.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio yn y Ganolfan Ymchwil Treialon lle fi yw'r Arweinydd Academaidd ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd ac Ymgysylltu. Rwy'n cydlynu gweithgareddau Hwb PI&E y Ganolfan. Am bum mlynedd tan fis Mawrth 2023 roeddwn hefyd yn Ymgynghorydd gyda'r Gwasanaeth Dylunio ac Ymddygiad Ymchwil (RDCS). Cynorthwyais gydweithwyr gofal cymdeithasol ac ymarferwyr y GIG o ystod eang o arbenigeddau meddygol i ddylunio a datblygu eu hastudiaethau ymchwil a gwneud cais am gyllid grant.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2012

2005

Cynadleddau

 • van Munster, E., Nollett, C., Holloway, E., van Nispen, R., Maarsingh, O., Heymans, M. and van der Aa, H. 2022. Improving detection of depression in adults with vision impairment. Presented at: 2022 ARVO Annual Meeting, Denver, CO, USA, 01-04 May 2022, Vol. 63. Vol. 7. Association for Research in Vision and Ophthalmology pp. 2657.

Erthyglau

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Rwyf wedi rheoli sawl treial o ymyriadau seicolegol ar gyfer anhwylderau iechyd meddwl cyffredin. Yn fwyaf diweddar, fi oedd Rheolwr Treial RAPID, astudiaeth o Guided Self Help ar-lein vs therapi wyneb yn wyneb unigol ar gyfer Anhwylder Straen Wedi Trawma. Adroddwyd llwyddiant y treial yn eang yn y newyddion.

Yn dilyn fy ymwneud cynharach â'r Treial Iselder mewn Nam ar y Golwg (DEPVIT), rwy'n gweithio ar ffyrdd o wella lles meddyliol pobl sydd wedi colli eu golwg. Cysylltwch os gwelwch yn dda os ydych am gydweithio.

Grantiau Prosiect

Cynhyrchu adnodd addysgol i rannu straeon cleifion go iawn gyda myfyrwyr gofal llygaid: humanising healthcare.  Cyfrif Cyflymu Effaith - £8940 (Ymgeisydd arweiniol) - 03/2023

Clefyd yr Afu Cymru. Partneriaeth Ymchwil NIHR – £99, 896 (Cyd-ymgeisydd: Arweinydd cyfranogiad y cyhoedd) - 02/2023

Menter ESBONIAD: Creu fideos i esbonio cysyniadau treialon i'r cyhoedd.  NIHR, £61, 822 (Cyd-ymgeisydd) - 08/2022

Cyd-gynhyrchu cwricwlwm hyfforddiant iechyd meddwl ar gyfer staff rheng flaen yn y sector colli golwg. Cyllid Effaith RWIF - £24, 632 (Ymgeisydd arweiniol) - 29/09/2021

Gwella canfod iselder mewn oedolion â nam ar eu golwg. ZonMw - 53, 980 ewro (Cyd-ymgeisydd) - 11/2020

Saponinau ar gyfer Clefyd Macwlaidd (SAMADI) - AltRegen - £1.2m (Cyd-ymgeisydd) - 04/2019

Beth yw effaith hyfforddi ymarferwyr golwg isel i sgrinio a chyfeirio at iselder ar eu hagweddau a'u hymarfer? Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington - £8,278 (Ymgeisydd arweiniol) - 31/07/2018 

Dichonoldeb a Derbynioldeb Llwybr Clinigol newydd ar gyfer Adnabod Ymatebwyr i Glaucoma Eye Drops (astudiaeth TRIAGE) Ymchwil ar gyfer Budd Cleifion a'r Cyhoedd - £225,135 (Cyd-ymgeisydd) - 22/08/2017 

Grantiau Teithio a Symudedd

Grant Cynhadledd - Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington - £850 (Ymgeisydd Arweiniol) - 04/2021

Grant Teithio - Cronfa Symudedd Ymchwil Ryngwladol Cymru Fyd-eang - £1350 (Ymgeisydd Arweiniol) - 10/11/2020

Cydweithredwyr

Mae gen i gydweithrediadau llwyddiannus gyda fy nghydweithwyr yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg ym Mhrifysgol Caerdydd ac ymchwilwyr yn Sefydliad Ymchwil Llygaid Singapore a Chanolfan Feddygol Prifysgol Amsterdam. Ar hyn o bryd rwy'n gweithio gydag RNIB, Guide Dogs, Ymddiriedolaeth Thomas Pocklington a Rhwydwaith Proffesiynol Gweithwyr Adsefydlu.

Addysgu

Addysg yn yr Ysgol Optometreg

Rwyf wedi darparu addysgu ar-lein i fyfyrwyr optometreg israddedig ac ôl-raddedig ar bynciau gan gynnwys 'Dulliau Ymchwil mewn Gofal Iechyd' a 'Nodi a Rheoli Iselder mewn Golwg Isel'.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • 2021   PhD mewn golwg isel ac iselder, Prifysgol Caerdydd
 • 2011   Tystysgrif Ôl-raddedig Ymarferydd Lles Seicolegol, Prifysgol Exeter
 • 2000   BSc Seicoleg Gymdeithasol, Prifysgol Loughborough

Trosolwg Gyrfa

 • 2020 - Arweinydd Academaidd Presennol   ar gyfer Cynnwys y Cyhoedd ac Ymgysylltu, Canolfan Ymchwil Treialon
 • 2017 - Gwasanaeth Cyswllt / Ymgynghorydd Ymchwil Presennol   , Dylunio Ymchwil ac Ymddygiad
 • 2014 - 2017        Rheolwr Cyswllt Ymchwil/Treial, Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd
 • 2011 - 2014        Cymrawd Ymchwil/Rheolwr Treial, Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg, Prifysgol Caerdydd
 • 2009 - 2011        Ymarferydd Lles Seicolegol, Ymddiriedolaeth GIG AWP
 • 2007 - 2009        Archwiliwr ac Athro Saesneg fel Iaith Dramor
 • 2005 - 2007        Cynorthwy-ydd Ymchwil, Anhwylderau Bwyta, Prifysgol Llundain
 • 2001 - 2005        Cynorthwy-ydd Ymchwil, Anhwylderau Bwyta, Prifysgol Caerlŷr

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • Cyflwyniad llafar 2019   yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil ac Adsefydlu Golwg Isel
 • 2018   Cynghorydd ar iselder ar gyfer modiwl hyfforddi ar-lein a gynhelir gan Goleg yr Optometryddion
 • Gweithdy PPI 2018   "Lles i bobl sydd wedi colli eu golwg: Gadewch i ni greu gweledigaeth glir ar gyfer ymchwil yn y dyfodol"
 • 2017   Aelod panel arbenigol mewn fideo hyfforddi "The Ageing Eye: Sight Impairment" ar gyfer Coleg yr Optometryddion
 • Cyflwynodd 2016   weminar ar Iechyd Meddwl i optometryddion ar gyfer Addysg GIG i'r Alban
 • Cyflwynodd 2016   ganfyddiadau treial DEPVIT yn Niwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, Cynghreiriad Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Pobl Anabl

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd erthygl cyfnodolyn ar gyfer y cyfnodolion gofal llygaid canlynol: Opthalmig & Physiological Optics, British Journal of Sight Impairment, Offthalmig Epidemiology, Acta Opthalmologica a JAMA Ophthalmology. Cynhaliwyd adolygiadau hefyd ar gyfer BJ Psych Open, Brain and Behaviour, Royal Society Open Science and Pilot and Feasibility Studies.

Ymgysylltu

I work in the Centre for Trials research where I am the Academic Lead for Public Involvement & Engagement. I co-ordinate the activities of the CTR's PI&E Hub, which bring together researchers and members of the public to ensure that public involvement and engagement are integrated into all areas of the Centre. I am also a 'MEDIC Champion', meaning that I work with colleagues across the School of Medicine to define, promote and measure PI&E.

Arbenigeddau

 • Ymchwil clinigol
 • Iechyd Meddwl
 • Nam ar y golwg