Ewch i’r prif gynnwys
Caitriona Noonan  BBS (Limerick), PhD (Glasgow), PgCLT (Glamorgan)

Dr Caitriona Noonan BBS (Limerick), PhD (Glasgow), PgCLT (Glamorgan)

Darllenydd

Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Email
NoonanC@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74187
Campuses
Sgwâr Canolog, Ystafell 1.32, Caerdydd, CF10 1FS
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Dr Caitriona Noonan is lecturer in Media and Communication in the School of Journalism, Media and Cultural Studies (JOMEC).  She is an active researcher in the areas of television production, creative labour and cultural policy.

Her articles appear in journals such as the International Journal of Cultural Policy, Cultural Trends, and the European Journal of Cultural Studies.  She co-edited a book on Cultural Work and Higher Education in 2013 and is due to publish another book in 2018 on television drama production.

In 2015 she was part of a successful bid to the AHRC Research Networking Scheme. The Television from Small Nations network will run from August 2015 to the end of July 2016 and it is a collaboration Dr Noonan, Dr Ruth McElroy (University of South Wales) and Dr Anne Marit Waade (Aarhus University), together with industry partners: the European Broadcasting Union, Royal Television Society (Wales), S4C (Wales) and TG4 (Ireland). The network aims to draw together TV professionals and academics from a range of disciplines to address the specific challenges and opportunities facing broadcasters and producers in small nations.

She is also researching the production of arts television both in the UK and overseas.  To date she has interviewed senior executives and producers at the BBC, Channel 4, Sky Arts, and RTE, along with independent producers and arts organizations.  This research will be published in the coming months.

Caitriona serves on the steering group of the Centre for the Study of Media and Culture in Small Nations, sits on the editorial board of the Media Education Research Journal and is part of an interdisciplinary research group with colleagues in the business school on Creative Labour and Cultural Production.

In 2017 Caitriona is a visiting research fellow at the School of Literature, Art and Media at the University of Sydney.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Ymchwil

  • Television production cultures particularly the production of television drama and the mediation of specialist factual genres like arts and religion.
  • Arts Broadcasting in the UK and internationally
  • Challenges to public service broadcasting
  • Cultural Intermediaries in TV & film (e.g. regional and screen development agencies)
  • Media and Cultural Policy (PSB, higher ed, regional development, decentralisation)
  • Places & spaces of creative production

Research Website

www.artsbroadcasting.com

Addysgu

Dr Noonan is a Fellow of the Higher Education Academy (FHEA).

She has led a number of modules at undergraduate and postgraduate level, and currently teaches:

  • Critical Issues in Television Production
  • Understanding Media Business

She supervises MA, MRes and PhD research and welcomes proposals for postgraduate research which sit within her interests and expertise.

Bywgraffiad

Sept 2015 - ongoing: Lecturer in Media and Culture
School of Journalism, Media and Culture, Cardiff University

Jan 2010 – August 2015:  Lecturer in Media, Culture and Communications
School for Creative Industries, University of South Wales

Sept 2005 – June 2009:  Ph.D
Centre for Cultural Policy Research, University of Glasgow

Sept 2003 – August 2005:  Market Consultant
Enterprise Ireland (Scotland office), Trade & Technology Board of the Irish Government

Sept 1999 – May 2003: Bachelor of Business Studies and French
University of Limerick

Anrhydeddau a dyfarniadau

Early Career Research Grant (513316), AHRC, June 2018 - May 2020
Project: Screen Agencies as Cultural Intermediaries: Negotiating and Shaping Cultural Policy for the Film and TV Industries within Selected Small Nations.  Two-year study to gather and analyse original empirical data in relation to the ambitions, activities and outputs of screen agencies within seven small European nations.

International Seedcorn Funding, Cardiff University (July 2017)
Project: Arts Broadcasting, a comparative study of UK and Australian television

Cardiff Undergraduate Research Opportunities Programme (CUROP), Cardiff University (Summer 2016)
Project: A Quantitative study of arts television on UK television screens.  Research assistance provided by Isobel Ford (BA English Lit, Cardiff Uni)

International Research Network Grant, AHRC (Aug 2015 - July 2016)
Project: Television from Small Nations.  The network drew together TV professionals and academics from a range of disciplines to address the specific challenges and opportunities facing broadcasters and producers in small nations.

Strategic Insight Partnership, HEFCW (May 2014)                     
Project: Investigating collaboration and best practice in the Danish screen industries

Research Investment Scheme, University of Glamorgan (Apr 2012)                       
Project: A study of the Roath Lock Studios as a landmark development for the creative industries in Wales and the UK. Funding for research assistance for one year.

Finalist for the 2011 Cultural Policy Research Award (Oct 2011)                   
European Cultural Foundation

Aelodaethau proffesiynol

Meysydd goruchwyliaeth

Caitriona welcomes PhD proposals in the areas of:

- Television studies
- Creative labour
- Cultural production
- Public service broadcasting
- Cultural policy
- Media in and from small nations

Goruchwyliaeth gyfredol

Salsabilla Sakinah

Salsabilla Sakinah

Myfyriwr ymchwil

Ymgysylltu

Mae Caitriona yn cymryd rhan weithredol mewn polisi, diwydiant a thrafodaethau cyhoeddus ynghylch darparu ffilm a theledu. Mae hi'n cyfrannu'n rheolaidd at ymchwiliadau ac ymgynghoriadau swyddogol. Dyma restr o'r dystiolaeth y gwahoddwyd hi i'w chyflwyno sy'n tynnu yn uniongyrchol ar ei harbenigedd ymchwil.    

Tystiolaeth sy'n seiliedig ar ymchwil wedi'i chyflwyno i ymchwiliadau cyhoeddus

Noonan, C. 2022. Tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cymreig, Darlledu yng Nghymru. 16 Awst. https://committees.parliament.uk/work/6851/broadcasting-in-wales/publications/written-evidence/

Noonan, C. 2021. Tystiolaeth lafar i Bwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol,  Senedd Cymru. Ymchwiliad i'r heriau sy'n wynebu darlledwyr gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 13 Hydref. https://business.senedd.wales/ieIssueDetails.aspx?IId=37879&PlanId=0&Opt=3#AI66957 Mae'r adroddiad gan y pwyllgor, a gyhoeddwyd 3 Rhagfyr 2021 ar gael yma: https://business.senedd.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=37879&Opt=0

Noonan, C. 2020. Tystiolaeth lafar i ymchwiliad y Pwyllgor Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) i 'Dyfodol darlledu gwasanaethau cyhoeddus'. 17 Tachwedd. https://committees.parliament.uk/work/90/the-future-of-public-service-broadcasting/publications/ Mae'r adroddiad gan y pwyllgor sy'n ymgorffori fy nhystiolaeth ar gael yma: Adroddiad Pwyllgor Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon 'Dyfodol darlledu gwasanaethau cyhoeddus' y Pwyllgor Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon (Chweched Adroddiad 2019-21, HC 156). 

Noonan, C. 2020. Tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad y Pwyllgor Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) i 'Dyfodol darlledu gwasanaethau cyhoeddus'. 29 Mai. https://committees.parliament.uk/work/90/the-future-of-public-service-broadcasting/

Noonan, C. 2020. Tystiolaeth lafar i'r Ymchwiliad Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Grefydd yn y Cyfryngau, 21 Mai. 

Noonan, C. 2020. Cyflwyniad ysgrifenedig i'r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar Grefydd yn y Cyfryngau fel rhan o'u hymchwiliad i lythrennedd crefyddol mewn cyfryngau print a darlledu, Ebrill 2020. 

Noonan, C. 2019. Tystiolaeth lafar i Bwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a Chymraeg y Cynulliad Cenedlaethol fel rhan o'i gasgliad tystiolaeth ar gyfer adolygiad 'Sgrin Fach, Trafodaeth Fawr' Ofcom, Tachwedd 2019. Tystiolaeth ar gael: https://record.assembly.wales/Committee/5710 Mae'r adroddiad gan y pwyllgor sy'n ymgorffori fy nhystiolaeth ar gael yma: CCWLC 'Archwilio datganoli darlledu: sut gall Cymru gael y cyfryngau sydd eu hangen arni' (Mawrth 2021) 

Noonan, C. 2019. Cyflwyniad ysgrifenedig i Ymchwiliad Pwyllgor Cyfathrebu Tŷ'r Arglwyddi i Ddarlledu Gwasanaethau Cyhoeddus yn Oes Fideo ar Alw, Mai 2019. Tystiolaeth ar gael: http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/communications-committee/public-service-broadcasting-in-the-age-of-video-on-demand/written/101120.pdf

Noonan, C. 2018 Tystiolaeth ysgrifenedig a llafar i Bwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu a Chymraeg y Cynulliad Cenedlaethol fel rhan o'u hymgynghoriad ar Ffilm a Chynhyrchu Teledu Mawr yng Nghymru. Tystiolaeth ar gael yn http://senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=21238

Noonan, C. 2017. Cyflwyniad ysgrifenedig i ymgynghoriad OFCOM ar Cynhyrchu a Rhaglennu Teledu Rhanbarthol, Gorffennaf 2017. Gwefan ymgynghori: https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/review-regional-tv-production-programming-guidance

Noonan, C. 2017. Cyllid y gellir ei herio a'i effaith ar fodel ariannu ar gyfer darlledu celfyddydol. Tystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd i'r Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) fel rhan o ymgynghoriad cronfa y gellir ei wrthwynebu, Chwefror 2017. Adroddiad ar gael: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/670719/Public_Service_Broadcasting_Contestable_Fund_Consultation_-_Government_Response__1_.pdf

Noonan, C. & Morgan Lloyd, S. 2017. Cyflwyniad ysgrifenedig a wnaed ar Ddyfodol S4C i'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Mawrth 2017. Adroddiad ar gael: http://www.assembly.wales/laid%20documents/cr-ld11157/cr-ld11157-e.pdf

Noonan. C. Kidd, J. Bennett, L. Garcia-Blanco, I. 2017. Cyflwyniad ysgrifenedig i ymgynghoriad yr Academi Brydeinig ar Ddathlu Sgiliau yn y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Mawrth 2017. Adroddiad ar gael: https://www.britac.ac.uk/publications/right-skills-celebrating-skills-arts-humanities-and-social-sciences-ahss

Noonan, C. & Genders, A. 2017. Cyflwyniad ysgrifenedig i ymgynghoriad OFCOM ar reoleiddio'r BBC, Gorffennaf 2017. Gwefan ymgynghori: https://www.ofcom.org.uk/consultations-and-statements/category-1/bbc-performance

Noonan, C & Genders, A. 2016. Sicrhau dyfodol darlledu celfyddydol. Tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad dan arweiniad yr Arglwydd Puttnam ar Future for Public Service Television. Adroddiad ar gael: http://futureoftv.org.uk/report/

Noonan, C & Powell, S. 2016. Cynnwys a Llwyfannau mewn Byd Digidol: PSB yng Nghymru ac ar gyfer Cymru. Tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad dan arweiniad yr Arglwydd Puttnam ar Future for Public Service Television. Adroddiad ar gael: http://futureoftv.org.uk/report/

Adroddiadau'r Diwydiant

* Teledu o Genhedloedd Bach: Adeiladu rhwydwaith ar gyfer llwyddiant masnachol a diwylliannol, 2017. Ar gael: https://smallnationstv.files.wordpress.com/2015/09/television-from-small-nations-report.pdf

* Effaith y gronfa y gellir ei herio ar ddiwydiant teledu'r DU. Yr Undeb Darlledu Ewropeaidd (EBU), Awst 2017. Adroddiad ar gael: https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/MIS/members_only/funding/EBU-MIS_Contestable-Funding-for-Public-Service-Content.pdf

* Cynhyrchu Drama Deledu yng Nghymru, 2015. Ar gael: http://culture.research.southwales.ac.uk/media/files/documents/2015-11-11/Television_Drama_Production_in_Wales.pdf

Cyhoeddiadau eraill

Noonan, C (2022) Dyfodol Cyllid Cyhoeddus: Ymateb i senarios IMAJINE (prosiect a ariennir gan Horizon 2020 yr UE). http://imajine-project.eu/2022/02/02/imajine-scenarios-response-dr-caitriona-noonan-cardiff-university/

Noonan, C. and McElroy, R. (2020) Efallai y bydd drama deledu Brydeinig yn edrych o'r radd flaenaf, ond mae coronafeirws wedi datgelu realiti tywyllach. Y sgwrs. 27 Awst. https://theconversation.com/british-tv-drama-may-look-world-class-but-coronavirus-has-exposed-a-darker-reality-145080