Ewch i’r prif gynnwys
Sharon Norman

Mrs Sharon Norman

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
NormanSE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11567
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 6ed Llawr, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Mae gen i angerdd am addysg gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gofal acíwt a beirniadol o leoliadau gofal iechyd sylfaenol, eilaidd a thrydyddol. Rwy'n Uwch-ddarlithydd ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer yr MSc Gofal Critigol ac mae fy nghyfrifoldebau presennol yn trefnu, datblygu a rheoli'r rhaglen hon ac arweinydd modiwl ar gyfer nifer o fodiwlau sesiynol a modiwlau DPP  mewn gofal iechyd. Fel Cyfarwyddwr Rhaglen rwy'n gyfrifol am reoli  llinell MSc Gofal Critigol staff a chefnogi fy nghyfoedion academaidd, staff PSS, ymgymryd â gweinyddiaeth academaidd y rhaglen a gofal bugeiliol ein myfyrwyr.

Rwyf wedi datblygu arbenigedd mewn adeiladu, datblygu a darparu addysg e-Ddysgu gan gynnwys addysgu, darlithio, gyda diddordeb penodol mewn gwella oedran myfyrwyr, cymhelliant a'u profiad, trwy asesu arloesol a strategaethau adborth/porthiant. Rwy'n aelod gweithgar o Fwrdd Astudiaethau PGT MEDIC, Pwyllgor Amgylchiadau Esgusodol, Cymuned Ymarfer PGT a Grŵp Asesu PGT ac yn gweithredu fel cadeirydd cylchdro ar gyfer grwpiau Datblygu Rhaglen PGT a Marchnata PGT.  

Rwy'n aelod gweithgar o Gymdeithas Gofal Dwys Cymru ac wedi eistedd ar y Cyngor ers 2018: Arweinydd Nyrsio AHP 2018-2021, Ysgrifennydd 2021 - parhaus.

Rwyf hefyd yn aelod o Bwyllgor Rhanbarthol Cymru BACCN.

 

Cyhoeddiad

2021

2020

2019

2016

2014

Erthyglau

Ymchwil

Yn 2017 enillais grant CEI llawn gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer Cyllid Arloesi Addysg i ymchwilio i sylwadau adborth marcwyr i farcio criteira rubrics cyffredinol Prifysgol Caerdydd. Rwy'n arwain ac yn rheoli'r prosiect ar gyfer y prosiect hwn. Roedd hyn yn ymgysylltu'n weithredol â myfyrwyr i sicrhau bod llais y myfyrwyr wrth wraidd y prosiect a datblygu cronfa safonol o sylwadau adborth, wedi'u hanio'n uniongyrchol â meini prawf marcio generig CU, a datblygu adnoddau adborth Turnitin (Tii) i'w rhannu rhwng academyddion ledled y brifysgol. Gellir cael canlyniadau ac adnoddau o'r prosiect hwn trwy gysylltu â mi.

Ar hyn o bryd rwy'n gwneud PhD gyda'r Ysgol Meddygaeth i archwilio dull cymysg o archwilio effaith amgylchiadau economaidd-gymdeithasol ar iechyd meddwl oedolion o oedran gweithio (18-67), sy'n cael eu derbyn i ofal critigol, sy'n goroesi sepsis yng Nghymru.  

Addysgu

Rwy'n Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer yr MSc Gofal Critigol ac arweinydd modiwl ar gyfer y modiwlau canlynol:

 • Llywodraethu Ymchwil ac Ymarfer yn Seiliedig ar Dystiolaeth
 • Ansawdd a Diogelwch
 • Materion Ymarfer a Rheolaeth Proffesiynol
 • Rheoli Arbenigeddau Clinigol
 • MSc Traethawd Hir Gofal Critigol

Rwyf hefyd yn arwain modiwl ar gyfer nifer o fodiwlau sesiynol a modiwlau DPP  mewn gofal iechyd.

Bywgraffiad

Fel nyrs gofrestredig o 2005 dechreuais fy ngyrfa mewn gofal dwys a gweithiais mewn canolfan haenog yng Nghaerdydd. Yma deuthum yn Uwch Nyrs Staff a Nyrs Datblygu Clinigol (Addysgwr Ymarfer) cyn camu i fyd addysg academaidd yn 2003 i  ddod yn Ddarlithydd ar gyfer yr MSc Gofal Critigol ym Mhrifysgol Caerdydd.   Deuthum yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer yr MSc Gofal Critigol yn 2007 a datblygais y cwrs o ddysgu o bell i e-Ddysgu yn 2009. Mae hyn wedi datblygu a chofleidio strategaethau dysgu ac asesu arloesol sy'n canolbwyntio ar y claf.

Mae gen i Ddiploma mewn Nyrsio, Addysgu, Asesu mewn Ymarfer Clinigol a Gofal Critigol. Cwblheais radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes yn 2005 a graddiais gyda fy PGCHE yn 2017. ac ar hyn o bryd rwy'n gwneud PhD rhan amser yn yr Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd.

Rwy'n Arholwr Allanol ar gyfer Ymarfer Uwch (Gofal Critigol) ym Mhrifysgol Bradford ac yn flaenorol ar gyfer Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe ac rwyf wedi eistedd fel aelod panel arbenigol ar gyfer Panel Cynghori Ysgolion ar gyfer  MSc Ymarfer Clinigol Uwch, SoHCS, Prifysgol Caerdydd, Uned Ansawdd Prifysgol Northampton,  Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Anglian Ruskin a'r Gyfadran Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn Edgehill Prifysgol.

Ymgysylltu

To ensure personal development and support other academics my citizenship roles in C4ME include membership of the following:

 • Teaching Excellence working group
 •  Independent observer
 •  Chair of exam Board for MSc Advanced Surgical Practice
 •  Board of studies (prior to September 2017)
 •  Programme Development Group
 •  PGT Admissions and Marketing Group
 •  Mentoring Circles
 •  PGT Student Voice (Academic lead)
 • Staff Student panel academic lead for MSc Advanced Surgical, MSc Critical Care, MSc Pain Management, and MSc Pain Management (Primary Care) programmes
 • PTES task and finish group
 • Community of Practice
 • Board of Studies
 • Academic Mentor/Personal Tutor

My citizen roles in College of BLS include:

 • Member of School Advisory Panel for MSc Advanced Clinical Practice, SoHCS, 2012
 • Clinical skills teaching in own time in SOHCS
 • Cardiff University Multi Mini Interviews Adult Undergraduate Nursing 2017
 • Interview Panel Member for Lecturer position in School of Dentistry 2017
 • Consult/collaborate with SOHCS on common themes, such as quality and safety, nutrition.

My citizen roles within Cardiff University include:

 • Cardiff University Educational Seminar – Oral Presentation 2016
 • Run Workshop at Cardiff University CEI Education Conference “To Tech or not to Tech” 2017
 • Project Manager and leader for CEI Education Innovation Fund ( £30K) Education Innovation Fund project “Associated Marking - linking marking rubrics and Quickmark sets within Grademark”.

Arbenigeddau

 • Gofal aciwt
 • Gofal Critigol
 • e-Ddysgu
 • Cwricwlwm ac addysgeg
 • Asesu a gwerthuso addysg