Ewch i’r prif gynnwys

Dr Eleri Owen-Jones

(hi/ei)

BSc (Hons), PhD

Research Associate

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
Owen-JonesCE@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 708B, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS
cymraeg
Siarad Cymraeg
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n rheolwr treial/cydymaith ymchwil yn y Ganolfan Treialon Ymchwil. Mae gen i brofiad clinigol mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. Ar hyn o bryd rwy'n rheoli'r astudiaeth Sono-breech - gwerthuso defnyddio dyfeisiau uwchsain â llaw i ganfod beichiogrwydd breech; y treial Solutions - gwerthuso therapi sy'n canolbwyntio ar ddatrysiad i blant a phobl ifanc sy'n cyflwyno mewn ystafell ddalfa'r heddlu; Stand Together - gwerthuso rhaglen gwrth-fwlio o'r enw KiVa mewn ysgolion; Treial TAPERS - Trin Gorbryder i Reslapse PrevEnt mewn pSychosis: treial dichonoldeb, a ariennir gan Research for Patient and Public Benefit (RfPPB) Wales; a'r astudiaeth TTTS - uwchsain sy'n canolbwyntio dwysedd uchel dan arweiniad uwchsain ar gyfer trin beichiogrwydd cynnar Syndrom Trallwyso Twin-Twin a ariennir gan yr MRC.

Ymhlith y treialon blaenorol yr wyf wedi'u rheoli mae'r canlynol: treial PRINCESS - Probiotics to Reduce Infections iN CarE home reSidentS a ariennir gan NIHR EME; Blociau Adeiladu - Gwerthuso'r rhaglen Partneriaeth Nyrsys Teulu yn Englnd; CREAM - Plant gydag ecsema, stuttering; Astudiaeth ar hap, dwbl-ddall, a reolir gan placebo, o RAD001 (Everolimus) wrth drin problemau niwrowybyddol mewn sglerosis tiwbaidd.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2013

2010

2004

2002

1999

1998

1997

Articles

Thesis

Bywgraffiad

Addysg a chymwysterau:

1999 - 2004: Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Adran Iechyd Deintyddol Oedolion - Ph.D. o'r enw Bôn-gelloedd mewn epitheliwm llafar dynol (a ariennir gan yr MRC), a ddyfarnwyd Chwefror 2004. Ymchwiliwyd i sefyllfa bôn-gelloedd neu barthau bôn-gelloedd mewn epitheliwm llafar yn vivo, ac yn vitro gan ddefnyddio diwylliant celloedd ac mewn model tebyg i groen (diwylliant organodetig), gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau.

Mai 2000: Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Diploma mewn Dulliau Biofeddygol (Pass) - Ymdriniwyd ag ystod amrywiol o ddulliau labordy a phynciau TG.

1992 - 1995: Prifysgol Cymru Aberystwyth, B.Sc. (Anrh.) mewn Geneteg a Biocemeg (Dosbarth 2.1) - Astudiodd amaethyddiaeth, biocemeg, organebau a phrosesau biolegol, biotechnoleg, geneteg, biocemeg feddygol, amrywiaeth ficrobaidd a microbioleg.

Trosolwg gyrfa:

Gorffennaf 2007 – hyd yn hyn: Canolfan Ymchwil Treialon - Rheolwr Treial.

Mai 2007 i Gorffennaf 2007: Oxford Pharmaceutical Sciences - Ysgrifennwr Meddygol

Hydref 2004 i Mawrth 2007: Marix Drug Development Limited, Llantrisant - Rheolwr Prosiect.

Ebrill 1996 i Fedi 1999: Adran Haematoleg, Coleg Meddygaeth Prifysgol Cymru, Caerdydd - Technegydd Ymchwil.