Ewch i’r prif gynnwys
Glesni Owen

Miss Glesni Owen

Rheolwr Gweithrediadau

Ysgol Ieithoedd Modern

Email
OwenGH@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 11723
Campuses
66a Plas y Parc, Ystafell 0.07, Cathays, Caerdydd, CF10 3AS
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Ers mis Ebrill 2023 rwy'n rheolwr gweithrediadau gyda MFL Mentoring. Cyn hyn, roeddwn yn Gydlynydd Prosiect rhwng Medi 2019 a Mawrth 2023.

Mae Mentora MFL yn ysgogi methodolegau mentora i wella cymhelliant a gwytnwch ar gyfer dysgu iaith ar lefel TGAU a thu hwnt. Mae ein prosiect yn annog meddylfryd amlieithog byd-eang sy'n agored i bawb waeth beth yw cefndir economaidd-gymdeithasol neu hyfedredd dysgwr yn yr ystafell ddosbarth iaith. Mae ein dysgwyr yn cael eu hannog i fod yn chwilfrydig ac i herio eu safbwyntiau a'u rhagdybiaethau trwy archwilio'r byd trwy iaith a diwylliant.  Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth Cymru ac mae'n mwynhau partneriaethau ffrwythlon gyda Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Metropolitan Caerdydd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (CBCDC), Abertawe, Prifysgol De Cymru (PDC), Prifysgol Cymru Ttrinity Dewi Sant (PCYDDS) a Phrifysgolion Wrecsam.

Mae'r prosiect yn hyfforddi myfyrwyr prifysgol i fentora dysgwyr 12-14 oed wrth iddynt wneud eu dewisiadau dewis TGAU. Cynhelir sesiynau mentora naill ai yn yr ystafell ddosbarth neu ar-lein yn dibynnu ar anghenion yr ysgol. Mae mentoriaid yn cynnal chwe sesiwn bob tymor yr hydref a'r gwanwyn gyda grwpiau bach o fentoriaid i ddarparu dull sy'n canolbwyntio ar y dysgwr. Mae pob sesiwn yn canolbwyntio ar thema wahanol i helpu dysgwyr i weld natur amlddisgyblaethol dysgu iaith. Mae'r themâu yn archwilio pob iaith a diwylliant ledled y byd yn hytrach na hyrwyddo un iaith yn benodol. Mae hyn yn sicrhau, waeth beth yw proffil iaith neu hyfedredd y dysgwr, bod rhywbeth i'w ysbrydoli a'i ysgogi. Rydym wedi gweithio mewn dros 165 o'r ysgolion uwchradd ledled Cymru.

Yn ystod pandemig Covid-19, fe wnes i helpu i greu prosiect trawsnewid cwbl ddigidol ac ymdrochol ar gyfer dysgwyr ôl-16 oherwydd bod ysgolion wedi cau ledled y DU. Crëwyd y rhan hon o'r prosiect gyda'r nod o ddatblygu profiad cadarnhaol o amgylch dysgu digidol, yn ogystal ag ehangu gwybodaeth dysgwyr am y cyfleoedd sydd ar gael yn y brifysgol o ran dewis graddau.

Ymchwil

2021 

  • Jenkins, L, Beckley, R, Kirkby, R, Owen, G. 2021. Rainbows in our Windows: Childhood in the Time of Corona, Moving Online: A post-16 languages recovery project in an era of Covid-19. English Association Issues in English. 2020(15), pp. 75-90. Not available online. 

Bywgraffiad

Education

2019: Masters in History (Distinction) : Cardiff University 

2018: BA History and German (Second Class Upper Division) : Cardiff University 

Career

April 2023 - present: Operations Manager, MFL Mentoring (Welsh Government) 

September 2019- March 2023: Project Coordinator, MFL Mentoring Project (Welsh Government)