Ewch i’r prif gynnwys
Wojtek Paczos PhD (Econ)

Dr Wojtek Paczos

PhD (Econ)

Uwch Ddarlithydd mewn Economeg

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
PaczosW@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75732
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell D18, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fy enw i yw Wojtek ac rwy'n macroeconomegydd. Rwy'n cyhoeddi ymchwil academaidd, yn addysgu myfyrwyr, yn cynghori llunwyr polisi, ac yn cyfrannu at y ddadl gyhoeddus.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

Articles

Ymchwil

Primary research interests

 • Sovereign debt and default
 • Monetary policy in open macro
 • Financial integration

Research projects

 • Polish National Bank Research Grant, 2014

Addysgu

Ymrwymiadau addysgu

 • Macro-economeg, 2il flwyddyn BSc
 • Dulliau Rhifiadol Uwch, MRes PhD
 • Economeg Bancio, 3ydd flwyddyn BSc

Addysgu ychwanegol

Addysgu'r gorffennol:

 • Economeg Ryngwladol a Chyllid, MRes,
 • Economeg Ryngwladol, 3ydd flwyddyn BSc, Campws Prifysgol Llundain Arcadia
 • Microeconomics Canolradd (TA), MRes, Canolfan Bologna SAIS Prifysgol Johns Hopkins,
 • Macroeconomeg (TA), PhD, EUI Florence,
 • Macro-economeg ganolraddol (TA), BSc, Ysgol Economeg Warsaw,

Bywgraffiad

Rwy'n Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn aelod o Sefydliad Economeg Academi Gwyddorau Gwlad Pwyl. Rwy'n dal Ph.D. o Sefydliad y Brifysgol Ewropeaidd (2016), lle roedd fy ymgynghorwyr yn yr Athro Árpád Ábrahám a'r Athro Evi Pappa. Mae fy ymchwil ym meysydd economeg ryngwladol, polisïau ariannol a chyllidol, a bancio. Cyhoeddwyd fy ymchwil, ymhlith eraill, yn Journal of Money Banking and Finance, a Oxford Economic Papers. Rwy'n cyflwyno fy ymchwil yn rheolaidd mewn cynadleddau rhyngwladol ac yn gwahodd seminarau. Rwy'n ymchwilydd gwadd ym Manc Lloegr.

Rwyf wedi bod yn dysgu Macroeconomeg, Microeconomeg, Economeg Bancio, Economeg Ryngwladol a Dulliau Rhifiadol i fyfyrwyr israddedig, ôl-raddedig, a PhD yng Nghaerdydd, Bryste, Fflorens, Bologna, Llundain a Warsaw.

Rwy'n aelod sefydlu ac yn llywydd melin drafod "Dobrobyt na Pokolenia" (Ffyniant ar gyfer Generations). Yn ystod y pandemig, bûm yn Arbenigwr Economaidd yng Ngrŵp Cynghori Covid-19 i Lywydd Academi Gwyddorau Gwlad Pwyl. Rwy'n aelod o "Glwb Arbenigwyr" y Pwyleg dyddiol "Rzeczpospolita" ac yn aelod o Concilium Civitas, cymdeithas sy'n casglu athrawon gwyddor gymdeithasol Pwyleg o'r prifysgolion tramor gorau. Cynghorais wleidyddion Gwlad Pwyl yn ystod etholiadau arlywyddol a 2023 cyffredinol. 

Gallwch ymuno â ni ar LinkedIn, a dilyn fi ar Twitter.

Os ydych chi'n ei chael hi'n ddiddorol, peidiwch ag anghofio dyfynnu fy ymchwil. Fe welwch fy allbynnau ymchwil ar YsgolhaigSyniadauSSRN®.

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Medal Copernicus gan Academi Gwyddorau Gwlad Pwyl am waith ymchwil a chynghori ar COVID-19, 2022
 • Gwobr Olga Radzyner gan Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am y gwaith gwyddonol gorau ar integreiddio economaidd Ewropeaidd gan economegwyr ifanc ar gyfer Banciau Tramor a'r Sianel Benthyca Banc, 2017
 • Grant Ymchwil Banc Cenedlaethol Gwlad Pwyl (NBP), 2014
 • Sefydliad Prifysgol Ewropeaidd Ph.D. Ysgoloriaeth, 2010-14

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymdeithas Economaidd Ewrop
 • Y Gymdeithas Economaidd Frenhinol
 • Cymdeithas Economaidd America
 • Cymdeithas Econometrig
 • Academi Addysg Uwch y DU

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Ers 2021: Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Caerdydd
 • Ers 2019: Darlithydd (Athro Cynorthwyol tenured), Prifysgol Caerdydd,
 • Ers 2019: Adiunkt (Athro Cynorthwyol), Sefydliad Economeg, Academi Gwyddorau Gwlad Pwyl,
 • 2018-2020: Myfyriwr Academaidd, Banc Lloegr
 • 2015-2019: Darlithydd mewn Economeg (ar ôl profiant), Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

 • Adolygydd: B.E. Journal of Macroeconomics, Bwletin Ymchwil Economaidd, Adolygiad Economaidd Ewropeaidd, Economeg Rhyngwladol, Adolygiad Rhyngwladol o Economeg a Chyllid, Journal of Econometreg Gymhwysol, Journal of International Financial Markets Institutions and Money, Macroeconomic Dynamics, Ysgol Mancherster, Adolygiad Economïau Agored, Adolygiad o Economeg Ryngwladol, Cyfnodolyn Economeg Sgandinafia, Journal of Macroeconomics
 • Aelod o Grŵp Cynghori Covid-19 i Arlywydd Academi Gwyddorau Gwlad Pwyl
 • Aelod o Concilium Civitas: cymdeithas o wyddonwyr cymdeithasol Pwylaidd mewn prifysgolion tramor
 • Sylfaenydd "Ffyniant am Genedlaethau": melin drafod economaidd
 • Aelod o'r Bwrdd Rheoli Cysgodol, Ysgol Busnes Caerdydd
 • Aelod o'r Pwyllgor Ymchwil, Ysgol Busnes Caerdydd
 • Arolwg o Economegwyr Gwlad Pwyl: Aelod o'r Panel Cwestiynau

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Aftab Chowdhury

Aftab Chowdhury

Tiwtor Graddedig

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Macro-economeg
 • Polisi Ariannol
 • Polisi cyllidol
 • Dyled Sofran
 • Yr Undeb Ewropeaidd