Ewch i’r prif gynnwys
Amy Paine   BSc, PhD

Dr Amy Paine

(hi/ei)

BSc, PhD

Darlithydd

Yr Ysgol Seicoleg

Trosolwyg

Crynodeb ymchwil

Fy maes ymchwil craidd yw datblygiad cymdeithasol, gyda ffocws ar ffactorau amddiffynnol mewn perthnasoedd agos plant fel aelodau o'r teulu a ffrindiau. Yn fy ngwaith rwy'n defnyddio dulliau arsylwi a hydredol i ymchwilio i sut mae plant yn datblygu dealltwriaeth o'r byd cymdeithasol trwy chwarae. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn deall y mecanweithiau cymdeithasol, emosiynol a gwybyddol sy'n sail i broblemau emosiynol ac ymddygiadol yn ystod plentyndod. Rwy'n Gyd-Gyfarwyddwr yr Uned Asesu Niwroddatblygiad yng Nghanolfan Gwyddoniaeth Datblygiadol Dynol Prifysgol Caerdydd ac rwy'n gweithio ar brosiectau sy'n ceisio datblygu dealltwriaeth o brofiadau ac anghenion cymorth teuluoedd mabwysiadol a gwarcheidiaeth arbennig. 

Crynodeb addysgu 

Rwy'n cyfrannu at addysgu ar fodiwl israddedig BSc mewn Seicoleg Ddatblygiadol Lefel 5 mewn Seicoleg Ddatblygol. Rwyf hefyd yn goruchwylio prosiectau ymchwil y flwyddyn olaf.

Ar lefel ôl-raddedig, fi yw Cydlynydd Lleoliadau MSc mewn Seicoleg. Rwyf hefyd yn cyfrannu at addysgu a goruchwylio prosiectau traethawd hir ar yr MSc mewn Anhwylderau Seicolegol Plant.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Articles

Book sections

Thesis

Ymchwil

Crynodeb o'r Ymchwil

Fy maes ymchwil craidd yw datblygiad cymdeithasol, gyda ffocws ar ffactorau amddiffynnol mewn perthnasoedd agos plant fel aelodau o'r teulu a ffrindiau. Yn fy ngwaith rwy'n defnyddio dulliau arsylwi a hydredol i ymchwilio i sut mae plant yn datblygu dealltwriaeth o'r byd cymdeithasol trwy chwarae. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn deall y mecanweithiau cymdeithasol, emosiynol a gwybyddol sy'n sail i broblemau emosiynol ac ymddygiadol yn ystod plentyndod. Rwy'n Gyd-Gyfarwyddwr yr Uned Asesu Niwroddatblygiad yng Nghanolfan Gwyddoniaeth Datblygiadol Dynol Prifysgol Caerdydd ac rwy'n gweithio ar brosiectau sy'n ceisio datblygu dealltwriaeth o brofiadau ac anghenion cymorth teuluoedd mabwysiadol a gwarcheidiaeth arbennig. 

Gwobrau ariannu

Stabler, L., Paine, A. L., Shelton, KH, & Warner, N. (2024-2026). Deall nodweddion, llwybrau ac anghenion cymorth gofalwyr a phlant sydd â Gorchmynion Gwarcheidiaeth Arbennig. Sefydliad Nuffield.

Paine, A. L., Martin, F., Birdsey, N., & Thomas, K. (2023-2024). Cefnogi ellbeing W C hildren yn Hospital gyda Humorous Play. Gwobr Cyflymydd Effaith Cysoni UKRI.

Paine, A. L., Howe, N., & Rothschild, N. (2023-2024). Harneisio pŵer hiwmor mewn addysg ysgol gynradd. Llywodraeth Cymru.

Shelton, K. H. & Paine, A. L. (2022-2023). Cefnogi iechyd meddwl plant mabwysiedig: Effeithiau amddiffynnol rhianta cynnes. Llywodraeth Cymru.

Paine, A. L. (2022). Haf diddorol iawn! Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau, Bwyd a Hwyl. Cenhadaeth Ddinesig Prifysgol Caerdydd.

Paine, A. L., van Goozen, S., & Shelton, K. (2022-2025). ESRC-DTP Collaborative Studentship.

Paine, A. L., Robinson, C., Thomas, K., & Smilie, I. (2021-2022). Chwerthin yr holl ffordd i wella lles yn ystod plentyndod. Arloesedd ar gyfer yr holl Gronfa Cenhadaeth Ddinesig.

Gambi, C., Paine, A. L., Thomas, K., Hughes, A., Langley, K., Jones, C., Gerson, S., Shelton, K., & Smilie, I. (2021-2022). Cyd-gynhyrchu gwyddoniaeth ddatblygiadol: Gweithio gydag addysgwyr a phlant i osod blaenoriaethau ar gyfer ymchwil sy'n bwysig. Arloesedd ar gyfer yr holl Gronfa Ymgysylltu â'r Cyhoedd.

Paine, A. L. (2021). Dyraniad Grant UKRI COVID-19

Shelton, K. H. & Paine, A.L. (2020-2021). Astudiaeth Carfan Mabwysiadu Cymru. Llywodraeth Cymru.

Paine, A. L., Mitchell, P., & Howe, N. (2020-2024). Hiwmor mewn Plentyndod: Llwybrau at Wella Lles Gwobr Ymchwilydd Newydd y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol.

Paine, A. L. (2019). Hiwmor mewn perthynas agos â phlant. Mae Ymddiriedolaeth Leverhulme Astudio Dramor Studenthip.

Paine, A. L. (2019). L'humour dans les relations proches des enfants. Rhaglen Ysgoloriaeth Teilyngdod Quebec Ôl-ddoethurol FRQNT ar gyfer Gwladolion Tramor. 

Mitchell, P., et al. (2019). Casglu gwladwriaethau mewnol eraill: Gwahanol dueddiadau datblygiadol ar draws Prydain a Japan? Grant Cysylltiadau SSH ESRC-AHRC UK-JAPAN.

Paine, A. L. (2013-2017). Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd, efrydiaeth PhD 4 blynedd a gyllidir gan fyfyrwyr.

Cyfryngau 

'Gemau Giggle.' Cylchgrawn Chwarae dros Gymru (2023) https://www.playwales.org.uk/eng/news/1801-new-play-for-wales- 

Chwarae a Hiwmor mewn Ysgolion, Chwarae Cymru (2022) https://playwales.org.uk/eng/playandhumour 

'Hiwmor mewn Chwarae.' Plentyndod Chwareus, Chwarae Cymru (2022) https://www.playfulchildhoods.wales/blog/humour-in-play

'Astudiaeth Carfan Mabwysiadu Cymru: risg plentyndod a gwydnwch.' Allgymorth Ymchwil (2020) https://researchoutreach.org/articles/wales-adoption-cohort-study-childhood-risk-resilience/

'Gall plant mabwysiedig brofi problemau iechyd meddwl parhaol.' NIHR Alerts (2020) https://evidence.nihr.ac.uk/alert/adopted-children-can-experience-lasting-mental-health-problems/

'Hiwmor mewn gwersi? Rhaid i chi fod yn kidding! (Dim mewn gwirionedd, mae'n rhaid i chi). Times Education Supplement (2019) https://www.tes.com/magazine/archived/humour-lessons-you-must-be-joking-no-really-you-must

'Mae ymchwil newydd yn archwilio'r defnydd o hiwmor yn ystod plentyndod canol.' Prifysgol Concordia (2019) https://www.concordia.ca/news/stories/2019/03/12/new-research-examines-the-use-of-humour-in-middle-childhood.html

'Sut mae jocio o gwmpas gyda'ch brodyr a'ch chwiorydd yn siapio eich synnwyr digrifwch.' Y Gynhadledd (2019) https://theconversation.com/how-joking-around-with-your-brothers-and-sisters-shapes-your-sense-of-humour-110591

Grwpiau Ymchwil

Seicoleg Datblygiadol ac Iechyd

Astudiaeth Datblygiad Plant Caerdydd (CCDS)

Uned Asesu Niwroddatblygu

Astudiaeth Mabwysiadu Cymru

Addysgu

Rwy'n cyfrannu at addysgu ar fodiwl israddedig BSc mewn Seicoleg Ddatblygiadol Lefel 5 mewn Seicoleg Datblygiadol. Rwyf hefyd yn goruchwylio prosiectau ymchwil y flwyddyn olaf.

Ar lefel ôl-raddedig, fi yw Cydlynydd Lleoliadau MSc mewn Seicoleg. Rwyf hefyd yn cyfrannu at addysgu a goruchwylio prosiectau traethawd hir ar yr MSc mewn Anhwylderau Seicolegol Plant.

Bywgraffiad

Addysg israddedig

2013: BSc Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol, Prifysgol Caerdydd

Addysg ôl-raddedig

2017:  PhD Seicoleg Datblygiadol ac Iechyd, Prifysgol Caerdydd

Addysgu

2020 - presennol: Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

2016 - 2020: Cymrawd Cyswllt yr Academi Addysg Uwch

Cyflogaeth

2019 - presennol: Darlithydd, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

2019 - 2020: Cydymaith Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

2018 - 2019: Cymrawd Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Nottingham

2017 - 2018: Cydymaith Ymchwil, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Caerdydd

2016:  Cynorthwy-ydd Ymchwil, Uned Treialon De Ddwyrain Cymru, Ysgol Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

2011 - 2012: Cynorthwy-ydd Ymchwil, Sefydliad Seiciatreg, Coleg y Brenin Llundain.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2020: "Honk, honk, burp burp!" Is humour a marker of children's understanding of minds? British Psychological Society Undergraduate Research Assistantship Scheme, supervising Nisha Johnson.

2019: Profiling the Neurodevelopment of Adopted Children. British Psychological Society Undergraduate Research Assistantship Scheme, supervising Maisie Lo.

2018: British Psychological Society Early Career Conference Bursary. 

2017: Positive Affect in Mother-Infant Interactions. Cardiff University Research Opportunities Programme. 

2017: British Psychological Society Postgraduate Study Visit Scheme to Concordia University, Montreal.

2017: Cardiff University School of Psychology Hadyn Ellis Prize for Best Doctoral Dissertation.

Aelodaethau proffesiynol

Member of the International Play Association (IPA) Cymru Wales

Member of British Psychological Society (BPS) Developmental Section

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio prosiectau ymchwil ym maes seicoleg ddatblygiadol gyda ffocws penodol ar ryngweithio plant ag aelodau o'r teulu a ffrindiau mewn perthynas â'u dealltwriaeth gymdeithasol ac emosiynol sy'n datblygu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am PhD, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fy ymchwil ôl-raddedig, cysylltwch â mi yn uniongyrchol (manylion cyswllt uchod).

Goruchwyliaeth gyfredol

Cass Sheehan

Cass Sheehan

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Datblygiad plant a'r glasoed
  • Teulu ac astudiaethau cartref
  • Seicopatholeg Ddatblygiadol
  • Gofal Cymdeithasol