Ewch i’r prif gynnwys
Marco Palombo

Dr Marco Palombo

(e/fe)

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Seicoleg

Email
PalomboM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70358
Campuses
Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd, Ystafell 1.003, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Bywgraffiad

Ar hyn o bryd rwy'n Gymrawd Arweinwyr y Dyfodol UKRI ac yn Athro Cyswllt (Uwch Ddarlithydd) mewn delweddu microstrwythur ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda phenodiad ar y cyd rhwng Canolfan Ymchwil Delweddu'r  Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) yn yr Ysgol Seicoleg, lle rwy'n cyd-arwain y grŵp MicroTîm, a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, lle rwy'n cyd-arwain y grŵp Cyfrifiadura Delweddau Meddygol

Rwyf hefyd yn aelod o'r Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol (IROHMS) ym Mhrifysgol Caerdydd lle rwy'n cyd-gadeirio'r Gweithgor "AI sy'n canolbwyntio ar bobl ar gyfer delweddu meddygol"; ac yn arwain academydd yn Hwb Rhyngddisgyblaethol Precision Caerdydd (IPOCH).

Rwy'n ffisegydd sydd ag arbenigedd mewn modelu bioffisegol, dysgu peiriannau, modelu cyfrifiadurol, delweddu meddygol, a dadansoddi data.

Ymchwil

Fy niddordeb ymchwil yw cyfuno Ffiseg, Cyfrifiadureg a Niwrowyddoniaeth i ddatblygu technolegau delweddu anfewnwthiol ar gyfer diagnosis cynnar a prognosis cyflyrau niwrolegol a seiciatrig.

Yn benodol, mae fy rhaglen ymchwil yn cyfuno modelu cyfrifiadurol, MRI a dysgu peiriannau modern i arloesi technoleg gofal iechyd y genhedlaeth nesaf ar gyfer delweddu mewnvivo o feinwe'r ymennydd. Tuag at y nod hwn, rwyf wedi gwneud ychydig o arloesiadau allweddol mewn delweddu microstrwythur a histoleg anfewnwthiol yr ymennydd (gyda ffocws penodol ar fater llwyd):

Yr arddangosiad cyntaf o feintioli anfewnwthiol morffoleg celloedd ymennydd cymhleth, gan ddefnyddio sbectrosgopeg MR a modelu cyfrifiadurol wedi'u pwysoli trylediad (Palombo et al., PNAS 2016);

Mapio maint a dwysedd corff celloedd, gan ddefnyddio SANDI (Palombo et al. Neuroimage 2020, Ianus et al. Neuroimage 2022); mapio cyfnewid dŵr, gan ddefnyddio NEXI (Jelescu et al. Neuroimage 2022; Uhl et al. Delweddu Niwrowyddoniaeth 2024);

Cyfieithu maint corff celloedd a delweddu dwysedd gan ddefnyddio SANDI ar sganwyr 3T clinigol i nodweddu patholeg Sglerosis Ymledol (MS) (Schiavi et al. Mapio Ymennydd Dynol 2023, Magoni et al. Journal of Neurology 2023);

Delweddu cyfyngiadau a chyfnewid effeithiau gan ddefnyddio cymhareb tymhorol trylediad, TDR (Warner et al. Neuroimage 2023) a dŵr cyfunol a metabolite trylediad amser dibyniaeth amser (Mougel et al. Delweddu Niwrowyddoniaeth 2024);

Modelau cynhyrchiol cyntaf o'i fath o morffolegau celloedd ymennydd cymhleth (Palombo et al., Neuroimage 2019), bwndeli axonal gyda ConFiG (Callaghan et al. Neuroimage 2020) a mater llwyd yr ymennydd gyda ConCeG (Aird-Rossiter et al. ISMRM2024) ar gyfer cynhyrchu rheoledig a hyblyg modelau cyfrifiadurol ultra-realistig microstructure'r ymennydd, sy'n hanfodol ar gyfer efelychiadau rhifiadol mwy realistig (ee Monte Carlo)

Mae gwaith diweddar yn canolbwyntio ar gyfuno modelau cyfrifiadurol o'r fath, efelychiadau Monte Carlo a dysgu peiriannau ar gyfer delweddu microstrwythur y genhedlaeth nesaf, e.e.:

Mapiau o athreiddedd axonal fel marciwr delweddu newydd o ddadmyelination (Hill et al. Neuroimage 2021);

Yn vivo meintioli adweithedd glial a niwroinflammation (Ligneul et al., Neuroimage 2019, Genovese et al., NMR Biomed 2021);

Delweddu microstrwythur sy'n benodol i ganser i asesu ymateb tiwmor yr ymennydd i therapi radio/proton (Buizza et al., Ffiseg Feddygol 2020, Morelli et al. Ffiseg Feddygol 2023);

Amcangyfrif ar y cyd o eiddo trylediad ac ymlacio canser y prostad gyda rVERDICT (Palombo et al. Nature Sci. Rep. 2023)

Casgliad Bayesaidd effeithlon gan ddefnyddio dysgu dwfn am ansicrwydd a meintioli dirywiol mewn delweddu microstrwythur gan ddefnyddio μGUIDE (Jallais and Palombo, arXiv 2024)

Cywasgu data effeithlon o ddata MRI amlddimensiwn gyda SirenMRI (Mancini et al, Nodiadau Darlithoedd mewn Cyfrifiadureg 2022)

Cod ffynhonnell agored:

Cyllid

Mae ein hymchwil yn cael ei ariannu gan wahanol gyrff a phartneriaid diwydiannol:

Corff cyllido Ymchwil ac Arloesi'r DU

 • 2022-2025: MR/W031566/1, (Cyd-Brif Ymchwilydd Palombo), ~ £1m
 • 2020-2025: Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol UKRI: MR/T020296/1 & 2, (Prif Ymchwilydd Palombo), ~ £1.3m
 • 2022-2024: UKRI BBSRC: BB/X005089/1, (Prif Ymchwilydd Palombo), ~ £22k
 • 2022-2027: YSGOLORIAETHAU DTP UKRI EPSRC (Lewis Kitchingman a Jiří Benáček), ~ £130k

Ymchwil Canser Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre: 2024-2027 Astudiaeth MIMOSA (Cyd-Ymgeisydd Arweiniol Palombo), ~ £350k

Partneriaethau Strategol gyda Diwydiant

 • GlaxoSmithKline Plc (GSK) - Ysgoloriaeth PhD (Elise Gwyther)
 • F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) - prosiect ymchwil DEPICT (2024-2027)
 • Siemens Healthineers Ltd 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Articles

Book sections

Conferences

Websites

Ymchwil

Mae fy nhîm amlddisgyblaethol yn rhan o'r MicroTeam yn CUBRIC a'r grŵp Cyfrifiadura Delwedd Feddygol yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac mae'n cynnwys myfyrwyr ac ymchwilwyr arbenigol mewn Ffiseg, Cyfrifiadureg, Niwrowyddoniaeth a Seicoleg. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar fapio microstrwythur datblygedig gan ddefnyddio technegau delweddu cyseiniant magnetig anfewnwthiol (gweler y tab Trosolwg am ragor o fanylion).

Aelodau'r Tîm:

Ymweld â myfyrwyr a gwyddonwyr

 • (2024 - 3 mis) Manon Desenne - tra'n fyfyriwr meistr yn Aix-Marseille Université (Ffrainc)
 • (2024 - 3 mis) Ana Aquino Servin - tra bod myfyriwr PhD yn FIDMAG yn Barcelona (Sbaen)
 • (2024 - 6 mis) Eleonora Lupi - tra bod myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Pavia (yr Eidal)
 • (2023 - 3 mis) Qianqian Yang - tra'n Athro Cynorthwyol ym Mhrifysgol Technoleg Queensland, QUT (Awstralia)
 • (2023 - 6 mis) Alessandra Maiuro - tra bod myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Sapienza (yr Eidal)
 • (2022 - 1 mis) Erick Canales Rodrigues - tra'n Uwch Gymrawd Ymchwil yn yr Ecole Polythecnique Federale de Lausanne, EPFL (Y Swistir)
 • (2022 - 1.5 mis) Bradley Karat, tra myfyriwr PhD ym Mhrifysgol Gorllewin Ontario, (Canada)
 • (2022 - 1.5 mis) Lydia Chougar - tra bod myfyriwr PhD yn Sefydliad yr Ymennydd ac Asgwrn Cefn, ICM  (Ffrainc)

Cyllid

Mae ein hymchwil yn cael ei ariannu gan:

Corff cyllido Ymchwil ac Arloesi'r DU

 • 2022-2025: MR/W031566/1, (Cyd-Brif Ymchwilydd Palombo), ~ £1m
 • 2020-2025: Cymrodoriaeth Arweinwyr y Dyfodol UKRI: MR/T020296/1 a 2, (Prif Ymchwilydd Palombo), ~ £1.3m
 • 2022-2024: UKRI BBSRC: BB/X005089/1, (Prif Ymchwilydd Palombo), ~ £22k
 • 2022-2027: YSGOLORIAETHAU DTP UKRI EPSRC (Lewis Kitchingman a Jiří Benáček), ~ £130k

Ymchwil Canser Cymru ac Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre: Astudiaeth MIMOSA 2024-2027 (Ymgeisydd Arweiniol ar y Cyd Palombo), ~ £350k

Partneriaethau Strategol gyda Diwydiant

 • GlaxoSmithKline Plc (GSK) - Ysgoloriaeth PhD (Elise Gwyther)
 • F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) - prosiect ymchwil DEPICT (2024-2027)

 

Bywgraffiad

Addysg

 • 2014: PhD mewn Bioffiseg. Prifysgol Rhufain Sapienza, Rhufain, yr Eidal. Trylediad anomalaidd i archwilio microstrwythur yr ymennydd trwy baramedrau NMR newydd: o fodelu damcaniaethol i NMR mewn arbrofion vivo. 
 • 2010: MSc mewn Ffiseg Prifysgol Rhufain Sapienza, Rhufain, yr Eidal
 • 2007: BSc mewn Ffiseg Prifysgol Rhufain Sapienza, Rhufain, yr Eidal

Cyflogaeth

 • 2021 – presennol: Uwch Ddarlithydd ar y cyd Ysgol Seicoleg a'r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Prifysgol Caerdydd, Caerdydd, y DU.
 • 2018 – 2021: Uwch Gydymaith Ymchwil. Coleg Prifysgol Llundain, Llundain, y DU.
 • 2016 – 2018: Cyswllt Ymchwil. Coleg Prifysgol Llundain, Llundain, y DU.
 • 2014 – 2016: Cyswllt Ymchwil. Comisiwn Ynni Atomig ac Egni Amgen (CEA), Fontenay-aux-Roses, Ffrainc.

Ymgysylltu Cenedlaethol a Rhyngwladol

 • Aelod o Bwyllgor Rhaglen Cyfarfod Blynyddol ISMRM (2023 - 2026);
 • Cyfarwyddwr y Cwrs a Threfnydd Darlithoedd ESMRMB ar MR 2023: 'CYFLWYNIAD I DDARLUNIO A SBECTROSGOPEG MR WEDI'I BWYSOLI Â GWASGARIAD';
 • Trefnydd Ysgol Haf Cyfrifiadura Delwedd Feddygol UCL (MedICSS) 2021;
 • Trefnydd Gweithdy Lorentz ar "Arferion Gorau ac Offer ar gyfer Diffusion MR Spectroscopy", wedi'i drefnu ar gyfer Medi 2021;
 • Trefnydd yr hacathhon: "micro2macro BrainHack 2020";
 • Trefnydd digwyddiad lloeren MICCAI "Gweithdy MRI Diffusion Cyfrifiadol" yn 2019 a 2020;
 • Trefnydd Her MICCAI "MUDI" yn 2019 a "Super-MUDI" yn 2020;
 • Trefnydd Symposiwm Cychwynodd Aelod ISMRM yn 2019;
 • Darlithoedd addysgol yn ISMRM 2019, 2020 a 2021.

 ·

Anrhydeddau a dyfarniadau

11/2019

2019 ISMRM Outstanding Teacher Award

05/2019

3rd place at the EPSRC’s Science Photography Competition 2019, in the Weird & Wonderful category.

05/2019

Magna Cum Laude Merit Award at International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) annual meeting.

11/2018

Best research image at the UCL Institute of Healthcare Engineering Autumn Research Symposium

06/2018

Finalist at the public engagement competition during the the International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) annual meeting

04/2018

Certificates of Outstanding Contribution in Reviewing by Neuroimage, Elsevier.

01/2018

UCL representative at the Global Young Scientists Summit (GYSS), Singapore

06/2017

Magna Cum Laude Merit Award at International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) annual meeting.

05/2016

Best work at the Diffusion Study Group at the International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) annual meeting

04/2016

Certificates of Outstanding Contribution in Reviewing by Journal of Magnetic Resonance Imaging, Wiley.

2011 – 2014

Educational Stipend awarded by the International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM)

Pwyllgorau ac adolygu

Peer reviewer for grant schemes both nationally and internationally:

 • UKRI Future Leaders Fellowship scheme
 • Personalized Health and Related Technologies (PHRT) strategic focus area of the ETH Domain
 • Swiss Cancer Research foundation & Swiss Cancer League

Regular reviewer for research-focused journals:

 • NeuroImage
 • Magnetic Resonance in Medicine
 • Journal of Magnetic Resonance
 • Journal of Magnetic Resonance Imaging
 • Magnetic Resonance Imaging
 • Neurobiology of Aging
 • Frontiers in Physics

Meysydd goruchwyliaeth

Goruchwyliaeth gyfredol

Elise Gwyther

Elise Gwyther

Myfyriwr ymchwil

JiŘÍ BenÁČek

JiŘÍ BenÁČek

Myfyriwr ymchwil

Solanki Mitra

Solanki Mitra

Myfyriwr ymchwil