Ewch i’r prif gynnwys
Panos Paris

Dr Panos Paris

(e/fe)

Uwch Ddarlithydd

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Email
ParisP@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76581
Campuses
Adeilad John Percival , Ystafell Ystafell 1.42, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

I work in aesthetics, ethics, and the intersection between these realms of value. I've published articles on beauty, including the notion of moral beauty, the ethical criticism of art, the concept of ugliness, and the situationist debate in moral psychology. Currently, I am concentrating on beauty, as a way into thinking about value more generally.

I joined Cardiff as a Lecturer in 2019, upon completing my PhD in philosophy at the University of St Andrews (2017), and working as a Research Fellow at the University of Birmingham (2018), an Associate Tutor at Birkbeck College, University of London (2018-9), and an Associate Lecturer at the Universiity of York (2019).

I am a Trustee of the British Society of Aesthetics, a co-founder and former organiser of the Scottish Aesthetics Forum, and a co-founder and co-director of the newly-formed Aesthetics & Ethics Research Group.

Cyhoeddiad

2023

2022

2020

2019

2018

2017

Articles

Book sections

Books

Ymchwil

Mae fy ymchwil mewn estheteg, moeseg, a'r groesffordd rhwng y teyrnasoedd gwerth hyn.

Roedd fy nhraethawd doethuriaeth yn amddiffyn y wedd harddwch moesol, lle mae'r rhinweddau moesol yn brydferth, ac mae'r vices moesol yn nodweddion cymeriad hyll. 

Ar hyn o bryd, rydw i'n gweithio ar dri phrosiect cysylltiedig. Yn gyntaf, rwy'n datblygu damcaniaeth ddeuol-gydran o harddwch, sy'n ceisio sicrhau cydbwysedd rhwng damcaniaethau ffurfiolaidd (sy'n pwysleisio amcan, nodweddion ffurfiol gwrthrychau) a damcaniaethau goddrychol (sy'n pwysleisio'r pleser y mae pynciau'n ei brofi ar ddod ar draws gwrthrychau hardd).

Yn ail, rwy'n edrych ar sut y gall celf feithrin dealltwriaeth, gan gynnwys cynnig mewnwelediad unigryw i gymeriad a phersonoliaeth ddynol, a sut mae hwn yn werth esthetig sylfaenol (ar hyn o bryd rwy'n canolbwyntio ar gelf sinematig,  ac yn enwedig cyfresi teledu).

Yn olaf, rwy'n archwilio damcaniaethau naturiaethol o werth moesegol ac esthetig, gan ymhelaethu ar fy safbwyntiau ynghylch y berthynas rhwng nodweddion personoliaeth a astudiwyd gan seicolegwyr a'r rhinweddau.

Yn y pen draw, mae gen i ddiddordeb mewn gosod y sylfeini ar gyfer theori unedig o werth lle mae harddwch yn chwarae rhan sylfaenol, nid yn unig yn eneolegol, ond hefyd yn heuristaidd ac ymarferol.

Addysgu

Semester yr Hydref

Harddwch a Moeseg (UG, Y3)

Athroniaeth drwy Ffuglen a Ffilm (UG, Bl1)

Semester y Gwanwyn

Estheteg (UG, Y2)

Celf, Harddwch a Gwerth (MA)

Bywgraffiad

2023 - : Uwch Ddarlithydd mewn Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd
2019 - 2023: Darlithydd mewn Athroniaeth, Prifysgol Caerdydd
2019: Darlithydd Cyswllt mewn Athroniaeth, Prifysgol Efrog
2018 - 2019: Tiwtor Cyswllt mewn Athroniaeth, Birkbeck, Prifysgol Llundain
2017 - 2018: Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Birmingham.
2012 - 2017: PhD mewn Athroniaeth, Prifysgol St Andrews.
2011 - 2012: MLitt mewn Athroniaeth, Prifysgol St Andrews.
2010 - 2011: MA mewn Gwneud Ffilmiau, Goldsmiths, Prifysgol Llundain.
2005 - 2009: MA (Anrh) mewn Athroniaeth ac Astudiaethau Ffilm a Theledu, Prifysgol Glasgow.

Anrhydeddau a dyfarniadau

2023: Grant i sefydlu Fforwm Estheteg Cymru / Fforwm Estheteg Cymru a threfnu pedair sgwrs gychwynnol yng Nghaerdydd, Cymdeithas Estheteg Prydain (cyd-ymgeisydd).
2023: Grant Cyfrif Cyflymu Effaith Cytûn UKRI i gychwyn prosiect fel llwybr at greu achos effaith (cyd-ymgeisydd).
2022: Grant Arloesi i Bawb ar gyfer cynnal cynhadledd yn Adeilad Pierhead Llywodraeth Cymru, a chael ymgynghoriaeth wleidyddol Camlas sy'n ei redeg, Prifysgol Caerdydd (cyd-ymgeisydd).
2020 - 2021: Grant ar gyfer cynhadledd adrannol ar werthoedd a rhinweddau ar gyfer ein byd sy'n newid, y Sefydliad Athroniaeth Brenhinol (cyd-ymgeisydd).
2019: Grant ar gyfer trefnu cynadleddau, Cymdeithas Estheteg Prydain (cyd-ymgeisydd).
2019: Gwobr Teithio, Cymdeithas Estheteg Prydain.
2019: Gwobr Teithio, Cymdeithas Esthetig America.
2018 - 2019: Grant ar gyfer trefnu cynadleddau, Ymddiriedolaeth Meddwl.
2017 - 2018: Grant ar gyfer trefnu cynadleddau, Cymdeithas Estheteg Prydain.
2017 - 2018: Grant ar gyfer trefnu cynadleddau, The Mind Association.
2018: Gwobr Teithio, Cymdeithas Estheteg Prydain.
2017: Gwobr am bapur myfyriwr / gyrfa gynnar eithriadol ('Functional Beauty, Pleasure, and Experience), American Society for Aesthetics'.
2017: Gwobr Teithio, Cymdeithas Estheteg Prydain.
2014 - 2017: Sefydliad Grantiau ar gyfer Digwyddiadau (Fforwm Estheteg yr Alban), Cymdeithas Athronyddol yr Alban.
2014 - 2017: Grantiau ar gyfer digwyddiadau (Fforwm Estheteg yr Alban), Cymdeithas Estheteg Prydain.
2017: Gwobr Teithio, Cymdeithas Estheteg Prydain.
2012 - 2016: Ysgoloriaeth PhD (4 blynedd), Alexander S. Onassis Sefydliad Budd y Cyhoedd.
2016: Gwobr Teithio, Cymdeithas Estheteg Prydain.
2011 - 2012: Ysgoloriaeth MLitt (1 flwyddyn), Alexander S. Onassis Sefydliad Budd Cyhoeddus
2009: Gwobr am ragoriaeth mewn gwaith ysgrifenedig Anrhydedd Iau mewn Athroniaeth, Prifysgol Glasgow.
 

Aelodaethau proffesiynol

2018 - : Ymddiriedolwr Cymdeithas Estheteg Prydain (tymor 3 blynedd; ail-ethol yn 2021)
2017 - : Aelod o'r Gymdeithas Americanaidd ar gyfer Estheteg
2016 - : Aelod o'r Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Estheteg
2016 - : Aelod o Gymdeithas Estheteg Prydain

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu cynigion PhD mewn theori gwerth, yn enwedig mewn estheteg ac athroniaeth celf, athroniaeth ffilm, seicoleg foesol, a moeseg rhinwedd.

Mae'r pynciau y mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn goruchwylio yn cynnwys, ond nid ydynt yn gyfyngedig i:

 • harddwch
 • Y berthynas rhwng estheteg a moeseg
 • estheteg rhinwedd
 • Manyleb ganolig mewn estheteg ffilm a/neu deledu
• natur nodweddion cymeriad
• Y berthynas rhwng personoliaeth a chymeriad
 • Theori ac esblygiad rhinwedd
 • ymchwil sy'n archwilio pynciau mewn theori neu estheteg rhinwedd yng ngoleuni tystiolaeth empirig

Cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn PhD yng Nghaerdydd yn unrhyw un o'r meysydd neu bynciau hyn neu gysylltiedig.

Anogir darpar fyfyrwyr i archwilio gwahanol gyfleoedd ariannu sydd ar gael ar gyfer dilyn PhD yng Nghaerdydd, gan gynnwys efrydiaeth DTP SWW.

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

  • Estheteg
  • Athroniaeth Foesol
  • Seicoleg foesol
  • Theori Gwerth