Ewch i’r prif gynnwys
Ioan Petri  BSc, MSc, PhD, FHEA

Ioan Petri

BSc, MSc, PhD, FHEA

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Email
PetriI@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 70016
Campuses
Adeiladau'r Frenhines - estyniad y Gorllewin, Ystafell Ystafell W/2.42, 5 The Parade, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 3AA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Uwch-ddarlithydd "Peirianneg Seilwaith Clyfar" yn yr Ysgol Peirianneg ac yn aelod o'r Grŵp Ymchwil Cudd-wybodaeth Trefol.
Rwy'n arbenigo mewn Deallusrwydd Artiffisial a Chyfrifiadura Edge (Edge-AI) gyda cheisiadau i'r amgylchedd adeiledig a naturiol. Rwy'n canolbwyntio ar ddatblygu systemau cyfrifiadurol deallus i ddyfeisio a deddfu "smartness" mewn adeiladau a dinasoedd.
Rwy'n astudio cymhwyso Blockchain a Thechnoleg Cyfriflyfr Dosbarthedig ac integreiddio â Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM) a Rhyngrwyd-of-Thinks (IoT) ar gyfer gwireddu Efeilliaid Digidol Cynhyrchiol. Rwyf hefyd yn ymchwilio i gymhwyso Cyfrifiadura Cwantwm ar gyfer astudiaethau achos ynni ac adeiladu. 
Mae gen i brofiad uwch o ddylunio, gweithredu a defnyddio systemau optimeiddio ynni gan ddefnyddio dysgu peiriannau ac algorithmau genetig i gyflawni targedau sero-net mewn datblygiadau peilot go iawn fel adeiladau, morwrol a phorthladdoedd,  stadia a chyfleusterau chwaraeon. Rwyf hefyd yn cynnal ymchwil ym maes systemau ynni cymunedol lleol trwy archwilio ffederasiwn rhwydweithiau ynni a microgridiau i gefnogi cyfnewidfeydd ynni a moneteiddio ynni wrth rannu cymunedau ac economïau. Yn y maes hwn, rwyf wedi cyhoeddi llyfr "BIM for Energy Efficiency" yn ddiweddar sy'n darparu atebion ar gyfer datgarboneiddio'r amgylchedd adeiledig trwy wneud penderfyniadau gwybodus gan ddefnyddio efelychu a dadansoddi digidol. ‌
Yn y meysydd astudio hyn, rwy'n arwain nifer o brosiectau ymchwil strategol yr UE a'r DU. Rwyf wedi ysgrifennu 100 o bapurau ymchwil mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid a thrafodion cynadleddau. Rwyf hefyd yn goruchwylio prosiectau ymchwil ôl-raddedig a doethurol.
Yn ddiweddar, rwyf wedi cyhoeddi patent ym maes dull optimeiddio ymreolaethol a semantig ar gyfer rheoli perfformiad amser real mewn amgylchedd adeiledig. ‌
Rwyf hefyd yn arweinydd TGCh y Llwyfan Cynaliadwyedd Trefol Cyfrifiadurol Digidol Twin (CUSP), www.optimise-ai.com.
 
 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Petri, I., Beach, T., Zou, M., Diaz-Montes, J., Rana, O. F. and Parashar, M. 2013. A federated CometCloud infrastructure to support resource sharing. Presented at: 2013 IEEE/ACM 6th International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC 2013), Dresden, Germany, 9-12 December 2013 Presented at Buyya, R., Schill, A. and Spillner, J. eds.Proceedings of the 2013 IEEE/ACM 6th International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC 2013). Los Alamitos, CA: IEEE pp. 313-314., (10.1109/UCC.2013.68)

2012

2011

2010

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Contractau

 
Datgarboneiddio porthladdoedd môr gan ddefnyddio efeilliaid digidol Petri I, Rezgui Y EPSRC IAA £49,053 15/11/2023-14/11/2024
LEOS - System Gweithredu Ynni Lleol Petri I, Rana O, Cipcigan L Partneriaeth Glyfar, Llywodraeth Cymru £56,022 15/09/2023-14/09/2024
SPORTE.3Q; Systemau trefol integredig smart i reoli Ynni - Nexus dŵr ar gyfer cysur, iechyd a diogelwch defnyddwyr mewn stadia a chyfleusterau chwaraeon Petri I, Rezgui Y, Beach T, Sefydliad Ymchwil Cenedlaethol Qatar £100,000 05/04/2020 - 30/01/2023
Dwysáu Effaith Amgylcheddol ein Hadeiladau trwy Asesiad Cylch Bywyd Deinamig Semanteg (SemanticLCA) Rezgui Y, Traeth T,  Petri  I EPSRC £640,000 01/04/2020 - 31/03/2023
Gweithredu offerynnau marchnad a pholisi ar sail tystiolaeth ledled yr UE i gynyddu'r galw am sgiliau ynni ar draws cadwyn werth y sector adeiladu Rezgui Y, Traeth T,   Petri I Y Comisiwn Ewropeaidd - H2020 £105,000 01/06/2020 - 30/05/2022
Llwyfan Arloesi Adeiladu Clyfar yr UE (SMARTBUILT4EU) Rezgui Y, Traeth T,   Petri I Y Comisiwn Ewropeaidd - H2020 £25,000 01/10/2020 - 30/09/2022
Tuag at Blatfform Digidol Ewropeaidd ar gyfer Adeiladu

Rezgui Y, Traeth T,  Petri I

Y Comisiwn Ewropeaidd - H2020 £15,000 01/09/2019 - 28/02/2021
piSCES: System Ynni Clwstwr Smart ar gyfer y diwydiant prosesu pysgod Rezgui Y, Moursed M,  Petri I Y Comisiwn Ewropeaidd - INTERREG £471,288 01/01/2017 - 28/02/2020
Fframwaith Cymhwyster Safonol Safonol ar draws yr UE ar gyfer cyflawni Hyfforddiant Effeithlonrwydd Ynni Rezgui Y, Li H,  Petri I Y Comisiwn Ewropeaidd - H2020 £110,000 01/09/2017 - 30/08/2019

Addysgu

Ar hyn o bryd, rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer y modiwlau canlynol:

EN4380 / ENT680 - AI / Data Mawr mewn Peirianneg Sifil (Gwanwyn) - technolegau digidol ar gyfer cymwysiadau Peirianneg Sifil gan gynnwys  efelychu ynni, cloddio data, BIM a ontolegau, systemau aml-asiant  , rhwydwaith niwral, algorithmau genetig, optimeiddio a Blockchain;

ENT725 - Dulliau Ymchwil (Cwymp/Gwanwyn) - galluogi'r myfyrwyr i ymgymryd ag amrywiaeth o sgiliau ac ymarferion astudio ymchwil sy'n berthnasol i ymchwiliad ymchwil peirianneg;

Bywgraffiad

Cwblheais fy PhD mewn Cybernetics ac Ystadegau yn 2012. Fel rhan o'm hymchwil PhD, rwyf wedi datblygu system gydweithredol ddosbarthedig ar gyfer y diwydiant adeiladu i hwyluso mynediad rhanddeiliaid at wybodaeth ac adnoddau cynaliadwyedd. Ar ôl cwblhau'r PhD, rwyf wedi gweithio fel cymrawd ymchwil ac ymchwil ar sawl prosiect ymchwil offerynnol ym maes deallusrwydd artiffisial ar gyfer yr amgylchedd naturiol ac adeiledig gan gynnwys adeiladau a seilweithiau craff, modelu gwybodaeth adeiladu, optimeiddio ynni, gefeillio digidol.

BIMEET / CYFARWYDDYD: https://www.energy-education.com, platfform hyfforddi ac addysg effeithlonrwydd ynni.
CUSP (Llwyfan Cynaliadwyedd Trefol Cyfrifiadurol): https://www.cuspplatform.com

 

 

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Gwobr papur gorau, CCGrid 2015, Washington, UDA
 • Y rhestr fer orau ar gyfer y papur, UCC 2018, Zurich Switzerland.
 • Trafodion IEEE ar gyfrifiaduron; Gwobr Gwasanaeth, 2016
 • Cydnabyddiaeth EPSRC am berfformiad rhagorol  mewn adolygiad panel (safle yn y 4% uchaf o aelodau'r Coleg), 2022

Aelodaethau proffesiynol

 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)
 • Aelod o IEEE
 • Aelod o ACM
 • Aelod o'r Gymdeithas Safonau Prydeinig (BSI)

Safleoedd academaidd blaenorol

Mae fy ngyrfa fel myfyriwr academaidd yn cynnwys:

Awst 2021-> Presennol - Uwch Ddarlithydd- Prifysgol Caerdydd

Ionawr 2019->Gorffennaf 2021 - Darlithydd - Prifysgol Caerdydd

Pwyllgorau ac adolygu

Rwyf wedi bod yn rhan o bwyllgor trefniadaeth pedair cynhadledd ryngwladol ym maes cyfrifiadura dosbarthedig a thechnolegau digidol GECON 2014 a GECON 2015, PRO-VE 2018, ICE 2020. Ar hyn o bryd rwy'n cymryd rhan yn y broses o drefnu cynhadledd IEEE ICE 2021.

Golygydd gwadd

 • Cylchgrawn Cyfrifiadura Cwmwl IEEE, "Cymylau Awtonomeg", golygyddion: Manish Parashar, Javier Diaz-Montez, Omer Rana, Ioan Petri, Cymdeithas Gyfrifiadurol IEEE, 2016.
 • Systemau Cyfrifiadurol Cenedlaethau'r Dyfodol, Ioan Petri, Jorn Altmann a Jose Angel Bannares, GECON Special Issue, Elsevier, 2016

Cyd-gadeirydd a'r Pwyllgor Trefnu

 • 27ain Cynhadledd Rheoli Technoleg Ryngwladol ICE/IEEE, Caerdydd, y DU, Awst 2021.
 • Cynhadledd Rheoli Technoleg Ryngwladol 26ain ICE/IEEE ITMC, Caerdydd, y DU, Mehefin 2020.
 • 11eg Cynhadledd Ryngwladol ar Economeg Gridiau, Cymylau a Gwasanaethau, GECON14, Caerdydd, y DU, 2014.
 • 12fed Cynhadledd Ryngwladol ar Economeg Gridiau, Cymylau a Gwasanaethau, GECON15, Cluj-Napoca, Romania, 2015.
 • 19th IFIP / SOCOLNET Cynhadledd Gweithio ar Fentrau Rhithwir, PRO-VE 2018, 17-19 Medi 2018 – Caerdydd, DU

Pwyllgor y Rhaglen

 • Cynhadledd Rheoli Technoleg Ryngwladol ICE/IEEE ITMC, Caerdydd, y DU, Mehefin 2020.
 • 34ain Cyfochrog Rhyngwladol IEEE a Symposiwm Prosesu Dosbarthedig, Mai 18-22, 2020 Hilton New Orleans Riverside New Orleans, Louisiana UDA
 • Cynhadledd Ryngwladol ar Systemau Cyfrifiadura a Hunan-Drefnu Awtonomig (ACSOS), Washington, UDA, Ebrill 2020.
 • Gweithdy Rhyngwladol ar Clouds a Rheoli Ceisiadau (eWyddoniaeth) - CloudAM 2018, Rhagfyr 17-20, Technopark Zurich, Y Swistir, Rhagfyr 17-20, 2018
 • Symposiwm Rhyngwladol ar Gyfrifiadura a Gwasanaethau Cloud ar gyfer Systemau Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (InterCloud-HPC 2018), Orleans, Ffrainc.
 • Cynhadledd Ryngwladol 15th ar Economeg Gridiau, Cymylau, Systemau a Gwasanaethau, Medi 2018, Pisa, Yr Eidal.
 • Cyfrifiadura Niwl ac Edge " yn y 6ed Gynhadledd Ryngwladol ar Rhyngrwyd Pethau a Cwmwl y Dyfodol (FiCloud 2018), 6-8 Awst 2018, Barcelona, Sbaen
 • 4ydd Gweithdy ar Semanteg Ffurfiol ar gyfer Menter y Dyfodol, Poznan, Gwlad Pwyl, 2017.
 • Cynhadledd Ryngwladol IEEE 1af ar Gyfrifiadura Niwl ac Edge, Mai 2017, Madrid, Sbaen.
 • 5th Gweithdy Rhyngwladol ar Reoli Cais Cloud a (E-Wyddoniaeth), Shanghai, China, 2016.
 • Y 15fed Gynhadledd Ryngwladol ar Wybodeg yn yr Economi (IE 2016), Cluj-Napoca, Rwmania.
 • 13eg Cynhadledd Ryngwladol ar Economeg Gridiau, Cymylau, Systemau a Gwasanaethau, Medi 2016, Athen, Gwlad Groeg.
 • Cynhadledd Ryngwladol IEEE 4ydd ar Rhyngrwyd Pethau a Chwmwl y Dyfodol, FiCloud 2016, 22-24 Awst 2016, Fienna, Awstria.
 • Gweithdy 1af ar Geisiadau Biowybodeg ar gyfer Clystyrau a Chyfrifiadura Cwmwl ar y cyd â'r 16eg Symposiwm Rhyngwladol IEEE / ACM ar Gyfrifiadura Clust, Cloud a Grid, Mai 16-19, 2016, Cartagena, Colombia
 • Y 4ydd Gweithdy Rhyngwladol ar Clouds a Rheoli Ceisiadau (eScience) - CloudAM 2015, Ar y cyd â'r 8fed Cynhadledd Ryngwladol IEEE / ACM ar Gyfrifiadura Cyfleustodau a Cwmwl, Limassol, Cyprus. Rhagfyr 7-10, 2015
 • Y 3ydd Gynhadledd Ryngwladol ar Rhyngrwyd Pethau a Cwmwl y Dyfodol, FiCloud 2015, Roma, yr Eidal, Tachwedd 2015.
 • 12fed Cynhadledd Ryngwladol ar Economeg Gridiau, Cymylau a Gwasanaethau, GECON15, Cluj-Napoca, Romania, Medi 2015.
 • 5ed gweithdy rhyngwladol ar Wasanaethau Cloud a Web 2.0 Technologies for Collaboration (CSWC 2015) gweithdy ynghyd â CTS 2015, Atlanta, Georgia, UDA.
 • Y 14eg Symposiwm Rhyngwladol ar Brosesu Signalau a Thechnoleg Gwybodaeth, Sefydliad Technoleg Gwybodaeth Jaypee, Noida, India, 2014.
 • 21ain Gweithdy Rhyngwladol: Cyfrifiadura Deallus mewn Peirianneg, yng Nghaerdydd, Y Deyrnas Unedig, Gorffennaf 16-18, 2014
 • 7fed Cynhadledd Ryngwladol ar Gyfrifiadura Cyfoes (IC3), Noida, India, Awst 7-9, 2014
 • Gweithdy Rhyngwladol 1af ar Gymylau Cymdeithasol: Cyfrifiadura Cwmwl trwy Rwydweithiau Cymdeithasol ochr yn ochr â Chynhadledd IEEE CloudCom, Bryste, y DU, 2013
 • Gweithdy Rhyngwladol 1af ar Semanteg Ffurfiol ar gyfer Mentrau'r Dyfodol, Cynhadledd Ryngwladol ar Systemau Gwybodaeth Busnes, Vilnius, Lithwania, 2012
 • 2il Gweithdy Rhyngwladol ar Semanteg Ffurfiol ar gyfer Mentrau'r Dyfodol, Cynhadledd Ryngwladol ar Systemau Gwybodaeth Busnes, Vilnius, Lithwania, 2013

Adolygydd Journal

 • ACM Trafodion ar Dechnoleg Rhyngrwyd
 • Trafodion IEEE ar Gyfrifiaduron
 • Trafodion IEEE ar Gyfrifiadura Cwmwl
 • Trafodion IEEE Cyfrifiadura Gwasanaethau
 • Trafodion IEEE ar Wybodeg Diwydiannol
 • Systemau sy'n Seiliedig ar Wybodaeth
 • Systemau Cyfrifiadurol Cenedlaethau'r Dyfodol
 • Gwybodeg Peirianneg Uwch
 • Awtomeiddio mewn Adeiladu
 • Mynediad IEEE
 • Cyfrifiaduron mewn Diwydiant
 • Cyfrifiadura Clwstwr - Y Journal of Networks, Offer Meddalwedd a Chymwysiadau

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Isadeileddau gefell ddigidol a smart
 • Deallusrwydd artiffisial mewn adeiladau a dinasoedd
 • Rhyngrwyd Pethau a chyfrifiadura Edge-Cloud
 • Optimeiddio ynni mewn adeiladau
 • Dadansoddiad Data Mawr mewn Dinasoedd Clyfar
 • Blockchain a BIM ar gyfer cynaliadwyedd adeiladu
 • Cadwyni cyflenwi gwydnwch ac adeiladu

Cyswllt effaith https://www.impactio.com/researcher/ioan-petri

Goruchwyliaeth gyfredol

Yasin Celik

Yasin Celik

Myfyriwr ymchwil

Abdulrahman Fnais

Abdulrahman Fnais

Myfyriwr ymchwil

Nasser Alkhatani

Nasser Alkhatani

Myfyriwr ymchwil

Mohamed Mustafa

Mohamed Mustafa

Arddangoswr Graddedig

Zahi Alqarni

Zahi Alqarni

Myfyriwr ymchwil

Abdullah Alajmi Alajmi

Abdullah Alajmi Alajmi

Myfyriwr ymchwil

Arbenigeddau

 • Deallusrwydd artiffisial
 • Gwyddor data
 • Egni
 • Systemau seiberffisegol a rhyngrwyd pethau
 • Automation a thechnoleg wrth adeiladu ac adeiladu