Ewch i’r prif gynnwys
Marco Pomati

Dr Marco Pomati

Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddorau Cymdeithasol a Dulliau Ymchwil

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

My main role at Cardiff University is to teach and develop quantitative methods in a range of Undergraduate and Postgraduate research methods and substantive courses. I am part of the Q-Step Centre and have a broad-based background in Sociology, Anthropology, Social Policy and Research Methods. Before joining Cardiff I worked at the University of Bristol, the National Foundation for Educational Research, the National Centre for Social Research and the Centre for Economic and Social Inclusion where I carried out quantitative analysis of small and large scale surveys and assessment data. My recent work focuses on the exploration and validation of policy-relevant living standards measures, the relationship between low income and parenting practices and time poverty.

Supervision

I am also interested in supervising PhD students, mainly in the areas of Poverty and Inequality. If you are interested in undertaking a PhD with me and work in these areas, please do get in touch (preferably with a 1 or 2 page proposal).

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2011

2010

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Ymchwil

Recent Projects:

- The distribution and dynamics of economic and social wellbeing in the UK: An analysis of the recession using multidimensional indicators of living standards (Co-Investigator) [ongoing: Feb 2017- Aug 2018] Funder: Nuffield Foundation

- Measuring and Mapping the Prevalence and Patterning of Multiple Malnutrition in Young Children in West and Central Africa (Co-Investigator) [ongoing:Feb 2017- April 2018] Funder: ESRC

- Revising EU material deprivation variables and improving EU-SILC data quality (Research Associate) [2014-2016] Funder: EUROSTAT

- College Networking (teaching and research) with University of Auckland (Co-Investigator) [Dec 2016] Funder: Cardiff Uni

- British Academy Newton Advanced Fellowship for Scholarship exchange with Chinese Academy of Social Sciences [ongoing] (Co-Investigator) [ongoing: November 2016 - March 2018] Funder: British Academy

- Impartiality Review of BBC Reporting of Statistics (Advisory Team) [completed 2016] Funder: BBC Trust

- Coping Strategies The longitudinal pattern of curtailment (Co-Investigator) [completed 2014] Funder: European Commission

- Poverty and Social Exclusion Survey 2012 (Research Associate) [completed 2014] Funder: ESRC

Addysgu

Undergraduate

At present, I make contributions to the following Undergraduate modules:

 • Lies, Damn Lies and Statistics (Year 1)
 • Introduction to Social and Public Policy (Year 1)
 • Social Research Methods (Year 2, Autumn Module Convenor )
 • Knowing the Social World, online and offline surveys (Year 2, Module Convenor)
 • Poverty and Social Security in the UK (Year 2)
 • Inequalities & the Division of Labour (Year 2)
 • Gender Relations and Society (Year 2)

I also contribute to Introduction to Social and Public Policy and Research Applications.

Postgraduate

I teach the second semester of Quantitative Research Method (MSc Social Research Methods) and contribute to Research and Evidence-based Policy and Practice (Professional Doctorate).

Bywgraffiad

Aelodaethau proffesiynol

 • Fellow of the Higher Education Academy
 • SURE accredited (2017) for the use administrative data, how to handle such data safely, lawfully and responsibly

Safleoedd academaidd blaenorol

 • Cydymaith Ymchwil, Prifysgol Bryste
 • Dadansoddwr Ymchwil, Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Addysgol

Ymrwymiadau siarad cyhoeddus

 • 2023, Poststratification, NCRM festival, Tachwedd 7th-9th 
 • 2023, Cyfweliad Gwybyddol, gŵyl NCRM, Tachwedd 7fed-9fed 
 • 2023, anghydraddoldebau rhwng cenedlaethau mewn llwybrau tai ledled Ewrop. Cymdeithas Polisi Cymdeithasol Ewrop, Warsaw, 7 Medi
 • 2023: Tlodi: Cysyniadau a Mesur. Darlith a draddodwyd i Brifysgol Rhydychen fel rhan o'r MPhil mewn Astudiaethau Byd-eang ac Ardal. 6Mawrth
 • 2022, Cyfweliad Gwybyddol. gweithdy ar-lein a gyflwynir i Campinas a Phrifysgolion Sao Paolo. 16 Rhagfyr
 • 2022, Mesur tlodi amlddimensiwn, hyfforddiant ar gyfer Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol ac Ystadegwyr OCGS. Dar Es Salaam, Tanzania 12-15 Medi.
 • 2022, Defnyddio Grwpiau Ffocws i ddeall a mynegi hawliau ac angenrheidiau. GOFAL Canada, Awst 2022.
 • 2022, Tlodi a Newid Hinsawdd (Cadeirydd a Threfnydd). Cynhadledd DSA 2022, Panel 45
 • 2022, Tai a Thlodi yn yr UE: Canfyddiadau prosiect (Cadeirydd) Cyfarfod prosiect ar-lein wedi'i ariannu gan ESRC (ar-lein)
 • Amcangyfrif Ardal Fach 2021. Cwrs Dulliau Ymchwil Tlodi Uwch, a drefnir gan UNAM (Prifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Mecsico (ar-lein), UoB a Phrifysgol Cape Town (De Affrica), 3ydd Rhagfyr
 • 2021 Fforddiadwyedd a Thlodi Tai yn Ewrop. Cynhadledd Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Ymchwil Tai (ar-lein) 
 • 2021 Materion tai: deall y berthynas rhwng tai a thlodi, trefnydd Symposiwm, Cynhadledd Cymdeithas Polisi Cymdeithasol (ar-lein)
 • 2021, Delweddu Dadansoddiad Deuvariate ac Amlamrywiol yn R. Methodolegol Hyfforddiant Gweithdy ar gyfer myfyrwyr MSc Coleg de France. Fe'i cyflwynir ym Mhrifysgol Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Ffrainc.
 • 2019, Dod o hyd i'r llinell dlodi. Cwrs Dulliau Ymchwil Tlodi, Prifysgol Bryste, Bryste, UK.
 • 2019, Mesur Amddifadedd Cydsyniol. Cwrs Dulliau Ymchwil Tlodi, Prifysgol Bryste, y DU. 
 • 2019, Tlodi: mesur, cyd-destun a gyrwyr. Sefydliad Daearyddiaeth ac Ystadegau Brasil, Rio de Janeiro, Brasil
 • 2019, Tlodi: mesur a chyd-destun. Prifysgol Brasilia, Brasilia, Brasil.
 • 2019, Amcangyfrifon Arolwg: Egwyddorion, materion ac atebion. Gweithdy Hyfforddi Methodolegol ar gyfer myfyrwyr MSc Coleg de France.   Fe'i cyflwynir ym Mhrifysgol Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris, Ffrainc.
 • 2019, tueddiadau a phatrymau diffyg maeth lluosog mewn plant ifanc yng Ngorllewin a Chanolbarth Affrica. Fforwm Cydweithio NGO-Academia Bryste, Bryste, y DU.
 • 2018, Diffyg maeth Lluosog yng Ngorllewin a Chanolbarth Affrica. Adeiladu Partneriaethau Byd-eang ar gyfer Symposiwm Heriau Byd-eang. Bryste, UK.
 • 2017, Mesur a mapio cyffredinrwydd a phatrymau diffyg maeth lluosog mewn plant ifanc. Cyfres Siaradwr UNICEF, Kampala, Uganda. 
 • 2017, Hyfforddiant Dadansoddi Tlodi Plant ar gyfer UNICEF Uganda. UNICEF, Kampala, Uganda.
 • 2016, "Mesur safonau byw yn Ewrop" Auckland, Prifysgol Auckland, Seland Newydd.
 • 2015, "Sut mae Dinasyddion Ewropeaidd yn ymdopi â sioc economaidd? Patrwm hydredol cwtogi" Cynhadledd Net-SILC2, Lisbon, Portiwgal.
 • 2014, "Mynegai Safonau Byw y DU" Cynhadledd Goffa 3ydd Townsend yn Llundain
 • 2014, "Extent of Poverty among Parents, and the Relationship with Parenting Practices in the UK" Trydydd Cynhadledd Peter Townsend yn Llundain, y DU.
 • 2014, "Esblygiad amddifadedd materol yn ystod yr argyfwng" Deall newidiadau mewn anghydraddoldeb incwm yn y Austerity Period, Prifysgol Essex, y DU.
 • 2013, Amddifadedd Materol yn Ewrop: Pa wariant sy'n cael ei gurtailed gyntaf? Cynhadledd Ryngwladol IMPALLA-ESPANET, Luxemburg.

 

Meysydd goruchwyliaeth

Myfyrwyr presennol

Jonathan Jones 'Dyheu am Oroesi: Adeiladau Precariat Symudedd Cymdeithasol a Chyfiawnder Cymdeithasol'.

Jake Wilkinson 'Archwilio'r Cydgysylltedd rhwng Prynwriaeth, Diraddiad Amgylcheddol, a Salwch Meddwl: Dadansoddiad Traws Gwlad'.

Richard Saunders 'A yw dehongliadau a gweithredu gwleidyddol unigolion ynghylch newid hinsawdd yn effeithio ar werthoedd materolol/ôl-faterol mewn cyd-destunau gwahanol? Dadansoddiad o Brydain, Canada ac Awstralia'.