Ewch i’r prif gynnwys
Ed Poole

Dr Ed Poole

Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
PooleEG@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75574
Campuses
8 Ffordd y Gogledd, Ystafell 10.2.01, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
cymraeg
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Amdanaf fi:

Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd ydwyf, lle rwy’n dysgu Gwleidyddiaeth Diriogaethol. Mae fy niddordebau ymchwil yn ymwneud â gwleidyddiaeth cenhedloedd hanesyddol Ewrop, datganoli cyllidol, ac ymatebolrwydd y llywodraeth mewn systemau gwleidyddol aml-lefel. Cwblheais fy ngradd doethuriaeth mewn Gwyddor Wleidyddol yn Ysgol Economeg Llundain (LSE).

Fe ges i radd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus ym Mhrifysgol Pennsylvania ac yna fe weithiais mewn nifer o swyddi yn ymwneud â materion cyllidol yn yr Unol Daleithiau. Fel ymgynghorydd cyllideb yn Public Financial Management, cwmni ymgynghori ariannol mwyaf yr Unol Daleithiau, gweithiais gyda llywodraethau taleithiol a lleol ar gynlluniau i wella refeniw a lleihau gwariant. Gweithiais hefyd i dalaith Pennsylvania fel ymgynghorydd arbennig i ddau ysgrifennydd y gyllideb yng nghabinet Llywodraethwr Edward G. Rendell.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2016

Adrannau llyfrau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Cyhoeddiadau:

Henderson, A., Poole, E.G., Wyn Jones, R., Wincott, D., Larner, J. & Jeffery, C. (2020) Analysing vote-choice in a multinational state: National identity and territorial differentiation in the 2016 Brexit vote, Regional Studies https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1813883

Poole, E.G. and Ifan, G. (2019). Internal coordination of social security in the United Kingdom. European Journal of Social Security. Vol 21, Issue 2, p. 153-162 https://doi.org/10.1177/1388262719844984

Poole, E.G. (2019). How institutional culture trumps tier effects: evidence from government responsiveness to FOI requests. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol 29, Issue 2https://doi.org/10.1093/jopart/muy039

Ifan, G. and Poole, E.G. (2019). Devolution and decentralisation in social security: the situation in the United Kingdom, in Schoukens, P. & Vonk, G. (eds) (2019) Devolution and Decentralisation in Social Security: A European Comparative Perspective. The Hague: Eleven International Publishing

Poole, E.G. (2018). An electoral calculus? Dual incentives and committee assignment in the UK’s mixed-member legislatures. Regional and Federal Studies. https://doi.org/10.1080/13597566.2018.1540980

Poole, E.G. (2017) Wales and Brexit, in Hassan, G & Gunson, R (eds) (2017) Scotland, the UK and Brexit: A Guide to the Future. IPPR Scotland, Luath Press.

Poole, E.G., Ifan, G. & Phillips, D. (2017). Fair Funding for Taxing Times? Assessing the Fiscal Framework Agreement [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. and the Institute for Fiscal Studies. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/11/Fair-Funding-for-Taxing-Times-Assessing-the-Fiscal-Framework-Agreement.pdf

Poole, E.G., Ifan, G. & Phillips, D. (2016). Barnett Squeezed? Options for a Funding Floor after Tax Devolution. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. and the Institute for Fiscal Studies. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/12/161209-WGC-IFS-2nd-Report-Barnett-Squeezed.pdf

Poole, E.G., Ifan, G. & Phillips, D. (2016). For Wales Don’t (Always) See Scotland: Adjusting the Welsh Block Grant after Tax Devolution. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre and the Institute for Fiscal Studies. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/10/WGC-IFS-Report-Oct-2016.pdf

Ifan, G. & Poole, E.G. (2016). Devolving Stamp Duty and Landfill Tax to Wales. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2013/10/Devolving-Stamp-Duty-and-Landfill-Tax-to-Wales.pdf

Ifan, G. & Poole, E.G. (2016). Estimating Wales’ Net Contribution to the European Union. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/05/Estimating-Wales%E2%80%99-Net-Contribution-to-the-European-Union.pdf

Poole, E.G, Ifan, G. and Wyn Jones, R. (2016). Government Expenditure and Revenue Wales 2016. [Technical Report]. Cardiff: Wales Governance Centre. Available at: http://sites.cardiff.ac.uk/wgc/files/2016/04/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2016.pdf

Addysgu

Addysgu 2020-21:

Cyflwyniad i Wyddoniaeth Wleidyddol - myfyrwyr blwyddyn 1af

Gwleidyddiaeth Cymru Fodern - myfyrwyr 2il flwyddyn

Economi Wleidyddol - myfyrwyr 3ydd flwyddyn

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

2017: PhD mewn Gwyddoniaeth Wleidyddol, Ysgol Economeg Llundain. Teitl: "Essays on the Political Economy of Decentralization"

2016: PgCUTL: Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu yn y Brifysgol (PgCUTL) (Cymrawd yr Academi Addysg Uwch), Prifysgol Caerdydd

2013: CBAC: Ysgrifennu Graenus, rhan o Dystysgrif mewn Hyfedredd Iaith: Defnyddio’r Gymraeg.

2013: PGCertHE: Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg Uwch (Associate Level), Ysgol Economeg Llundain

2011: MRes mewn Gwyddoniaeth Wleidyddol (Ffrwd Mesurol), Ysgol Economeg Llundain

2004: MGA (Master of Government Administration), Prifysgol Pennsylvania, Fels Institute of Government

1999: BSc Llywodraeth (Gradd Dosbarth Cyntaf), Ysgol Economeg Llundain

Trosolwg Gyrfa

2014-presennol: Darlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd

2012-13: Cynorthwy-ydd Addysgu Ôl-raddedig, Ysgol Economeg Llundain

2006-10: Ymgynghorydd Arbennig i Ysgrifennydd y Gyllideb, Swyddfa Cyllideb y Llywodraethwr, Talaith Pennsylvania, Harrisburg, PA

2004-06: Ymgynghorydd Cyllideb, Public Financial Management, Inc., Philadelphia, PA

Anrhydeddau a dyfarniadau

Cynghorwr Arbenigol i’r Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018)

'Pencampwr Addysg Gymraeg', Gwobr Cyfoethogi Bywydau Myfyrwyr Caerdydd (2016)

Aelodaethau proffesiynol

Aelod o Gymdeithas Gwyddoniaeth Wleidyddol Ewrop

Safleoedd academaidd blaenorol

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Adran y Llywodraeth, Ysgol Economeg Llundain

Pwyllgorau ac adolygu

Adolygydd cylchgrawn: Regional and Federal Studies, British Journal of Politics and International Relations, Public Administration.