Ewch i’r prif gynnwys
Catharine Porter

Dr Catharine Porter

Bioinformatician, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
PorterC3@caerdydd.ac.uk
Campuses
Neuadd Meirionnydd, Ystafell 514, Ysbyty Athrofaol Cymru, Parc y Mynydd Bychan, Caerdydd, CF14 4YS

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil mewn Ystadegau yn y Ganolfan Ymchwil Treialon ym Mhrifysgol Caerdydd lle rwyf wedi gweithio ers mis Medi 2014. Fy mhrif feysydd diddordeb yw treialon tiwmor a haematoleg solet. Rwyf wedi gweithio am flynyddoedd lawer fel Rheolwr Data mewn Haematoleg Glinigol ac mae gen i brofiad helaeth o dreialon clinigol Haematoleg.

Rwy'n PhD mewn Biocemeg (Prifysgol Birmingham) ac yn Feistr mewn Iechyd y Cyhoedd (Prifysgol Caerdydd).

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Erthyglau

Ymchwil

Fy niddordebau ymchwil yw treialon clinigol mewn oncoleg, tiwmorau solet a haematoleg. 

Fel ystadegydd treial, rwy'n cymryd rhan mewn treialon clinigol, o ddylunio treialon hyd at ddadansoddiad terfynol a chyhoeddi, gan gynhyrchu dadansoddiad interim ar gyfer pwyllgorau monitro data a monitro data yn ganolog.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar dreialon Cam 1-3 mewn lewcemia lymffoblastig acíwt, canser rhefrol, mesothelioma plewrol, canser yr ysgyfaint, canser yr oesoffagaidd a chanser endometriaidd.

Rwyf hefyd yn aelod annibynnol ar Bwyllgorau Monitro Data.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

  • 2014: Meistr mewn Iechyd y Cyhoedd, Prifysgol Caerdydd, y DU
  • 1989: PhD (Biocemeg), Prifysgol Birmingham, UK
  • 1985: BSc (Anrh) Gwyddorau Biolegol, Prifysgol East Anglia

Trosolwg gyrfa

  • Ionawr 2019 i gyflwyno: Cydymaith Ymchwil (Ystadegau), Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd
  • Hydref 2017-Ionawr 2019: Cyswllt Ymchwil Dros Dro (Ystadegau), Canolfan Ymchwil Treialon Prifysgol Caerdydd
  • 2014-Hydref 2017: Cynorthwy-ydd Ymchwil (Ystadegau), Uned Treialon Canser Cymru, Prifysgol Caerdydd
  • 2001-2005: Cydlynydd Data, Haematoleg Glinigol ac Uned Trawsblannu Mêr Esgyrn, Ysbyty Athrofaol Birmingham
  • 1998-2001: Rheolwr Data, Haematoleg Glinigol ac Uned Trawsblannu Mêr Esgyrn, Ysbyty Cadarnleoedd Birmingham

Safleoedd academaidd blaenorol

  • 1989-1993: Cymrawd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Ysgol Gwyddorau Biolegol, Prifysgol Birmingham