Ewch i’r prif gynnwys
Andrew Potter

Yr Athro Andrew Potter

Athro mewn Logisteg a Thrafnidiaeth

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
PotterAT@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75214
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell D41, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae diddordeb ymchwil Andrew yn enwedig mewn logisteg a thrafnidiaeth, a sut y gellir integreiddio'r gweithgareddau hyn mewn cadwyni cyflenwi. Mae pwyslais y gadwyn gyflenwi yn bwysig oherwydd, trwy edrych yn ehangach, gellir pennu'r goblygiadau ar gyfer logisteg a thrafnidiaeth. Rhan arall o'm gwaith yn y maes hwn yw ystyried goblygiadau lefel polisi o logisteg a gweithrediadau trafnidiaeth. Trwy hyn, mae Andrew wedi rhoi mewnbwn i ddatblygu polisi gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ac roedd yn aelod o banel Adolygu Ffyrdd Cymru.

Yn fwy diweddar, mae wedi datblygu llif o ymchwil o amgylch cadwyni cyflenwi gweithgynhyrchu ychwanegion ac i ba raddau y mae cwsmeriaid yn barod i gymryd rhan mewn addasu cynhyrchion. Mae'r gwaith hwn yn pontio'r rhyngwyneb rhwng marchnata a gweithrediadau, gan ystyried rôl y cwsmer wrth bennu gweithgareddau dylunio a chynhyrchu.

Mae Andrew yn aelod o'r bwrdd golygyddol ar gyfer tri chylchgrawn rhyngwladol, ac yn aelod o bwyllgor sefydliad y Symposiwm Rhyngwladol ar Logisteg. Mae hefyd yn Aelod o'r Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth ac mae'n ymddangos yn rheolaidd yn y cyfryngau ar faterion logisteg a thrafnidiaeth.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Llyfrau

Monograffau

Addysgu

Mae llawer o'm darlithio ar logisteg a rheoli gweithrediadau, yn enwedig ar lefel israddedig lle rwy'n addysgu Rheoli Gweithrediadau BS1002 i fyfyrwyr Rheoli Busnes blwyddyn gyntaf. Fodd bynnag, rwyf hefyd wedi cyflwyno darlithoedd yn ymwneud â rheoli cadwyni cyflenwi a dulliau ymchwil, ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig.

Ar hyn o bryd fi yw'r Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig a Addysgir yn Ysgol Busnes Caerdydd, gan gefnogi cyflwyno 20 rhaglen i dros 1,000 o fyfyrwyr.

Bywgraffiad

Cymwysterau

  • Rheoli Busnes PhD, Prifysgol Caerdydd
  • BSc Cludiant Rhyngwladol, Anrhydedd Dosbarth Cyntaf, Prifysgol Caerdydd

Aelodaethau proffesiynol

  • Aelod, Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth
  • Aelod, Sefydliad Gwyddorau Penderfyniad

Safleoedd academaidd blaenorol

Rwyf wedi bod yn arholwr allanol ar gyfer rhaglenni a addysgir mewn sawl prifysgol yn y DU yn ogystal ag arholwr PhD mewn prifysgolion yn y DU, Sweden, Awstralia a'r Eidal.

Pwyllgorau ac adolygu

Aelodaeth Bwrdd Golygyddol:

International Journal of Logistics Management, European Management Journal, Adolygiad Busnes Morwrol

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

  • Trafnidiaeth nwyddau a logisteg
  • Rheoli cadwyn gyflenwi
  • Dynameg systemau
  • Cadwyni cyflenwi argraffu 3D

Goruchwyliaeth gyfredol

Ruikai Sun

Ruikai Sun

Myfyriwr ymchwil