Ewch i’r prif gynnwys
Jiri Priban

Yr Athro Jiri Priban

Professor of Law

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
Priban@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76819
Campuses
Adeilad y Gyfraith, Ystafell 3.06b, Rhodfa'r Amgueddfa, Caerdydd, CF10 3AX

Trosolwyg

Jiří Přibáň graduated from Charles University in Prague (1989) where he was appointed professor of legal theory, philosophy and sociology in 2002. He was also visiting professor or scholar at European University Institute in Florence, New York University (Prague Office), University of California in Berkeley, University of San Francisco, University of Pretoria, The Flemish Academy in Brussels and University of New South Wales, Sydney. Jiří Přibáň has published extensively in the areas of social theory and sociology of law, legal philosophy, constitutional and European comparative law, and theory of human rights. He is an editor of the Journal of Law and Society and a regular contributor to the Czech and international media.

Cyhoeddiad

2023

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001

1998

1997

Articles

Book sections

Books

Conferences

Websites

Ymchwil

Meysydd ymchwil:

- damcaniaeth gymdeithasol ac athroniaeth y gyfraith; Theori'r gyfraith systemau

- y gyfraith, moeseg a gwerthoedd cymdeithasol

- cyfreithlondeb a chyfreithlondeb

- theori gyfansoddiadol, cyfansoddiad yr UE

- Cyfiawnder cymdeithasol ac anghydffurfiaeth wleidyddol

Prosiectau ymchwil cyfredol:

Prosiect ymchwil I: Dychymyg a Damcaniaethau Cyfansoddiadol Cyfansoddiadol Ewropeaidd

Prosiect ymchwil II: Athroniaeth Gymdeithasol Cyfreithlondeb a Lluosogaeth Gwerth

Prosiect ymchwil III: Cyfiawnder Cymdeithasol, Anghydffurfiaeth Wleidyddol a Grym y Di-rym

Addysgu

Yn ystod fy ngyrfa academaidd, roeddwn i'n addysgu cyrsiau israddedig a meistr a goruchwylio myfyrwyr PhD yng Nghaerdydd, Prague ac mewn nifer o brifysgolion a chanolfannau ymchwil yn Ewrop a ledled y byd.

Ar hyn o bryd rwy'n arweinydd modiwl ar gwrs israddedig Cymdeithaseg y Gyfraith a'r cyrsiau ôl-raddedig Theori Gyfreithiol a'r Cyfansoddiad Cymharol ym Mhrifysgol Caerdydd. I gydnabod fy rhinweddau addysgu, cefais fy enwebu ar gyfer Gwobr Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr y Brifysgol. Ar ben hynny, rwy'n addysgu mewn cyrsiau ôl-raddedig sy'n canolbwyntio ar fethodoleg a themâu cymdeithasol-gyfreithiol.

Cyd-drefnais a chyfrannodd at y dosbarthiadau meistr cymdeithasol-gyfreithiol mewn cydweithrediad â Linda Mulcahy ac Ysgol Economeg Llundain, Phil Thomas a Journal of Law and Society, y Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol, a Phartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru.

Dysgais gyrsiau israddedig mewn cymdeithaseg cyfraith a chyfreitheg yn y Weriniaeth Tsiec ac Unol Daleithiau America.

Am nifer o flynyddoedd, bûm hefyd yn dysgu yn y rhaglen Cymdeithaseg y Gyfraith ôl-raddedig yn y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Cymdeithaseg y Gyfraith, yn Onati, Gwlad y Basg, Sbaen, ac yn Ysgol Haf Ryngwladol Cymdeithaseg y Gyfraith yn Fermo yn yr Eidal.

Ar ben hynny, dysgais ddosbarthiadau hawliau dynol yn Ysgol Haf Academi Cyfraith Ewrop yn Fflorens, yr Eidal.

Ar wahân i fyfyrwyr PhD ym Mhrifysgol Caerdydd, goruchwyliais ac archwiliais fyfyrwyr ym Mhrifysgol Canol Ewrop yn Budapest, Hwngari, Sefydliad y Brifysgol Ewropeaidd yn Fflorens, yr Eidal, Prifysgol Antwerp yng Ngwlad Belg a Phrifysgol Sydney yn Awstralia, Prifysgol Charles ym Mhrâg, yr Ysgol Celfyddydau a Dylunio Cain ym Mhrâg a Phrifysgol Masaryk ym Mro yn y Weriniaeth Tsiec.

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau:

1985-1989      Astudiaethau Cyfraith, Cyfadran y Gyfraith, Prifysgol Charles, Prague

1989                PhD Yn y Gyfraith a Jurisprudence, Prifysgol Charles, Prague

2001                LL.D. (DSc.) Yn Theori Gyfreithiol a Chymdeithaseg y Gyfraith, Prifysgol Charles, Prague

2002                Athro Theori Gyfreithiol, Athroniaeth a Chymdeithaseg, Prifysgol Charles,

2006                Athro'r Gyfraith, Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

Gwobrau dethol mawr

  • Gwobr Llyfr Theori Gymdeithasol-Gyfreithiol a Hanes gan y Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol, 2016, ar gyfer y llyfr Sovereignty in Post-Sovereign Society: A Systems Theory of European Constitutionalism (Ashgate, 2015)
  • Enwebwyd gan Lysgenhadaeth y Weriniaeth Tsiec yn Llundain ar gyfer Gwobr Gratias Agit y Weinyddiaeth Materion Tramor yn 2015
  • Gwobr Torso Gobaith am gyfrannu at ddatblygu democratiaeth a chymdeithas sifil; a ddyfarnwyd gan y Nadační fond angažovaných nestraníků [The Non-Party Activists Foundation] gyda Llyfrgell Genedlaethol y Weriniaeth Tsiec yn 2014 ar gyfer y llyfr Tyranizovaná spravedlnost [Cyfiawnder Tyrannised]
  • Gwobr Dominik Tatarka am y llyfr gorau yn 2013, Slofacia, (aelod o'r tîm o awduron sydd wedi'u cynnwys yn y llyfr gwobrwyedig Odkial a Kam)
  • Gwobr Erthygl Gymdeithasol-Gyfreithiol Hart gan y Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol, 2005, am yr erthygl 'Ailgyfansoddi paradwys a gollwyd: temporality, gwareidd-dra ac ethnigrwydd wrth wneud cyfansoddiad ôl-gomiwnyddol' (2004) Law and Society Review 38(3), tt. 407–31
  • Gwobr Josef Hlávka ar gyfer ysgolheigion ar ddechrau eu gyrfa, Prague, y Weriniaeth Tsiec

Aelodaethau proffesiynol

Aelodaeth ddethol

  • Aelod o'r Bwrdd Cynghori Rhyngwladol i Gyngor Gwyddoniaeth, Ymchwil ac Arloesi Llywodraeth y Weriniaeth Tsiec ers 2016
  • Aelod o Fwrdd Asesu Ymchwil Rhyngwladol Academi Gwyddorau Tsiec yn 2015-2016 a 2020-2021
  • Aelod o Fwrdd Cynghori Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Charles, ers 2014

Safleoedd academaidd blaenorol

1990               Darlithydd, Cyfadran y Gyfraith, Prifysgol Charles, Prague, Y Weriniaeth Tsiec

1992                Uwch Ddarlithydd, Cyfadran y Gyfraith, Prifysgol Charles, Prague, Gweriniaeth Tsiec

Cymrawd Ymchwil 1996/7            , Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

1997                Athro Cyswllt (Dozent), Cyfadran y Gyfraith, Prifysgol Charles, Prague, Gweriniaeth Tsiec

1998                Darlithydd Rhan Amser, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

2001                Darlithydd Llawn Amser, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

2003                Uwch Ddarlithydd, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

2005                Darllenydd, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

2006                Athro, Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n croesawu ceisiadau PhD ym meysydd damcaniaeth gyfreithiol, athroniaeth a chymdeithaseg, astudiaethau cymdeithasol-gyfreithiol, theori gyfansoddiadol, cyfansoddiadaeth Ewropeaidd a hawliau dynol.