Ewch i’r prif gynnwys
Huw Pritchard

Mr Huw Pritchard

Darlithydd yn y Gyfraith

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Email
PritchardH3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 74355
Campuses
8 Ffordd y Gogledd, Ystafell 10/1.07, 8 North Road, Caerdydd, CF10 3DY
cymraeg
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Ymunodd Huw ag Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth Caerdydd ym mis Medi 2015 fel darlithydd mewn cyfraith a llywodraethiant datganoledig. Ei brif feysydd diddordeb yw cyfraith datganoli yng Nghymru a'r DU a datganoli cyfiawnder. Mae ganddo ddiddordeb hefyd mewn cyfraith gyfansoddiadol, cyfiawnder gweinyddol ac effeithiau datganoli ar gyfraith iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n aelod o Ganolfan Llywodraethiant Cymru.  

Cafodd Huw ei benodi i Banel Academaidd y Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol yn 2018. Ef yw ysgrifennydd Cymdeithas Cyfraith Gyhoeddus Cymru. Mae Huw hefyd yn aelod o Ganolfan Cyfraith Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ysgol y Gyfraith Caerdydd a Gwleidyddiaeth.

Ar hyn o bryd mae'n aelod o Fwrdd y Gymdeithas Astudiaethau Cymdeithasol-Gyfreithiol ac mae'n rhan o'r pwyllgor trefnu ar gyfer cynhadledd flynyddol SLSA a gynhelir gan Gaerdydd yn 2021.

Cyhoeddiad

2023

2021

2020

2019

2018

2017

 • Pritchard, H. 2017. The Ongoing Devolution Processes in the United Kingdom. In: Calmes-Brunet, S. and Sagar, A. eds. Federalism, Decentralisation and European Regionalisation. Comparative Perspectives., Vol. XVII. Collection L'Unite du Droit Toulouse & Rouen: Editions l'Epitoge

2016

Articles

Book sections

 • Pritchard, H. 2017. The Ongoing Devolution Processes in the United Kingdom. In: Calmes-Brunet, S. and Sagar, A. eds. Federalism, Decentralisation and European Regionalisation. Comparative Perspectives., Vol. XVII. Collection L'Unite du Droit Toulouse & Rouen: Editions l'Epitoge

Monographs

Ymchwil

Mae fy ymchwil diweddar wedi bod ar gyfiawnder yng Nghymru a sut mae cyfiawnder yn cael ei reoli o fewn un awdurdodaeth gyfreithiol sydd â dwy ddeddfwrfa a llywodraeth. Er bod cyfiawnder yn fater a gadwyd yn ôl i raddau helaeth, mae agweddau ar gyfiawnder yn mynd y tu hwnt i'r rhestr o gymwyseddau sydd heb eu cadw a'u cadw. Gellir gweld hyn yn glir drwy gyfiawnder gweinyddol lle mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifoldebau am fathau o unioni gweinyddol megis tribiwnlysoedd datganoledig, Comisiynwyr Cymru ac Ombwds.

Rwyf wedi bod yn rhan o'r prosiectau canlynol fel cyd-wrth-filwr sy'n archwilio goblygiadau'r rhaniad hwn:

Cyd-ymchwilydd

Llwybrau at Gyfiawnder Gweinyddol yng Nghymru (Medi 2019 - Mai 2020) [Sefydliad Nuffield]

Cyfiawnder ac Awdurdodaeth (2018-2020) [ESRC]

Addysgu

Huw yw cynullydd rhaglen rhaglen LLM Llywodraethiant a Datganoli ac mae'n arwain y modiwlau canlynol:

 • Cyfansoddiad a Llywodraethu
 • Cyfraith Datganoli yng Nghymru

Ar lefel israddedig, mae Huw yn arweinydd modiwl ar gyfer y modiwlau canlynol:

 • Cyfraith Gyhoeddus
 • Datganoli Cymru

Mae'n darlithio drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac yn aelod o Banel y Gyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bywgraffiad

Dyfarnwyd PhD i Huw o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor yn 2015. Roedd hyn yn canolbwyntio ar dribiwnlysoedd gweinyddol datganoledig yng Nghymru a'u goblygiadau o ran datganoli swyddogaethau cyfiawnder i Gymru. Ariannwyd ei ymchwil yn llawn gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Cyn hyn, cwblhaodd LLM mewn Cyfraith Ddatganoledig a Llywodraeth yn Ysgol y Gyfraith Bangor (2009) a LLB yn y Gyfraith a'r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd (2008).

Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o Gymdeithas yr Ysgolheigion Cyfreithiol
 • Aelod o Gymdeithas Cyfraith Gyfansoddiadol y Deyrnas Unedig

Safleoedd academaidd blaenorol

2012-2015: Darlithydd rhan amser, Ysgol y Gyfraith Bangor, Prifysgol Bangor

Pwyllgorau ac adolygu

 • Ysgrifennydd, Cyfraith Gyhoeddus Cymru
 • Panel Academaidd y Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol
 • Panel Cyfraith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • Lexis Nexis, Arbenigwyr Cyfraith Cyhoeddus (Panel Cymru)