Ewch i’r prif gynnwys
Daniel Prokop

Dr Daniel Prokop

Uwch Ddarlithydd mewn Daearyddiaeth Economaidd

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Email
ProkopD@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79422
Campuses
Adeilad Morgannwg, Ystafell 1.59, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3WA
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Daniel is a Lecturer in Economic Geography. His research interests are broadly in the regional economic development.

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2015

2014

Articles

Books

Monographs

Thesis

Ymchwil

My research interests are in regional economic development, specifically observing the aspects of high technology entrepreneurship, small business sustainability, knowledge spillovers, and spatial configurations of networks of economic actors. By exploring these areas I try to understand the uneven nature of economic development and what various economic actors do to overcome these spatial problems.

Bywgraffiad

Cyn y swydd hon gweithiais fel Darlithydd mewn Busnes Rhyngwladol yn Ysgol Fusnes Sheffield (2015-2018). Cwblheais fy PhD a noddir gan ESRC (2017) yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio (Caerdydd) ar "Benderfynyddion Ffurfio a Goroesi Deillio'r Brifysgol: Cyd-destun Effeithiau Tîm Rhwydwaith, Buddsoddi a Rheoli y DU".

Pwyllgorau ac adolygu

Cynghorydd Entrepreneuriaeth ac Arloesi, EmpreSomos

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD yn y meysydd canlynol:

  • entrepreneuriaeth (o ongl ofodol; yn enwedig entrepreneuriaeth/spinoffs academaidd)
  • ecosystemau entrepreneuraidd (astudio eu rhwydweithiau a/neu drefniadaeth a pherfformiad gofodol)
  • arloesedd (e.e. gweithgaredd arloesi BBaCh)
  • sefydliad diwydiannol/economeg (e.e. adleoli cadarn)
  • a phynciau datblygu economaidd rhanbarthol ehangach (e.e. clystyrau)

Dulliau: meintiol, ansoddol, dulliau cymysg.

Goruchwyliaeth gyfredol

Muhammed Ali Yavuz

Muhammed Ali Yavuz

Myfyriwr ymchwil