Ewch i’r prif gynnwys
Yipeng Qin  BSc (Hons), PhD, FHEA

Dr Yipeng Qin

BSc (Hons), PhD, FHEA

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Email
QinY16@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75537
Campuses
Abacws, Ystafell 2.20, Ffordd Senghennydd, Cathays, Caerdydd, CF24 4AG
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Fi yw Arweinydd Grŵp Ymchwil Golwg Cyfrifiadurol yr adran ymchwil Cyfrifiadura Gweledol, ac Uwch Ddarlithydd (~Athro Cyswllt) yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg. Rwyf hefyd yn aelod o Goleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC. Derbyniais fy PhD mewn Cyfrifiadureg gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Animeiddio Cyfrifiadurol (NCCA), Prifysgol Bournemouth, y DU yn 2017, a fy BSc mewn Peirianneg Drydanol o Brifysgol Shanghai Jiao Tong, Tsieina yn 2013.

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddysgu peirianyddol a'i gymwysiadau mewn gweledigaeth gyfrifiadurol, graffeg gyfrifiadurol, rhyngweithio dynol-cyfrifiadurol, ac ati. Mae fy ymchwil cyfredol yn troi o gwmpas y tair thema ganlynol: i) dadbocsio'r blwch du dysgu dwfn, ii) deallusrwydd artiffisial creadigol (AI) a iii) prototeipio dyfeisiau gwisgadwy ar gyfer monitro a dadansoddi symudiadau. Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn pynciau cysylltiedig eraill fel segmentu semantig, addasu parth, dysgu lled-oruchwyliaeth, ac ati.

Mae croeso i bob math o gydweithio weithio!

Ar gyfer ymgeiswyr CSC: Mae Prifysgol Caerdydd yn elwa o bartneriaeth swyddogol gyda Chyngor Ysgoloriaethau Tsieina (CSC). Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud ymchwil gyda mi, cysylltwch â mi trwy e-bost cyn gynted â phosibl gan y gallai dyddiadau cau / camau ychwanegol fod yn berthnasol. 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2016

2015

Cynadleddau

Erthyglau

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar ddysgu peiriant (ML) a'i gymwysiadau mewn golwg cyfrifiadurol (CV), graffeg gyfrifiadurol (CG), rhyngweithio dynol-cyfrifiadurol (HCI), ac ati. Mae fy ymchwil presennol yn ymwneud â'r tair thema ganlynol:

 • Dadbocsio'r blwch du dysgu dwfn, sy'n ceisio deall deinameg hyfforddi amrywiol rwydweithiau niwral dwfn, e.e. Rhwydweithiau Gwrthwynebul Geneerative (GANs).
 • Deallusrwydd Artiffisial Creadigol (AI), gan gynnwys gwrthdroad GAN, datodiad delwedd rhanbarth-ddoeth ar gyfer synthesis / trin delwedd amrywiol a rheolaethol, ac ati.
 • Prototeipio dyfeisiau gwisgadwy ar gyfer monitro a dadansoddi symudiadau, sy'n anelu at fodelu'r berthynas rhwng signalau synhwyrydd a symudiad dynol gan ddefnyddio dysgu peiriant. Mae hwn yn ymchwil gydweithredol gyda'r Athro Shihui Guo o Brifysgol Xiamen, Tsieina.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn pynciau cysylltiedig eraill fel segmentu semantig, addasu parth, dysgu lled-oruchwyliaeth, ac ati.

Prosiectau cyfredol

 • Her AI Cynhyrchiol, £44,940, Co-I, Airbus Endeavr, Rhif 526236, Mai 2024 - Ionawr 2025
 • Datblygu Map Ffordd – Creu Personas AI Chattable ar gyfer Amgueddfeydd ac Archifau, £4,000, PI®, Cyllid Seedcorn Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol (DTII), Na. DTIIR3SC04, Ebrill 2024 - Awst 2024
 • Prototeipio Dillad Clyfar ar gyfer Monitro a Dadansoddi Cynnig ar lefel Poblogaeth, £12,000, PI, Cyfnewidiadau Rhyngwladol y Gymdeithas Frenhinol 2021 Cyfran Cost (NSFC), Na. IEC \NSFC\211022, Maw 2022 - Maw 2025
 • Datgelu "Greddfau" Modelau Geneteg Dwfn ar gyfer Creu Cynnwys Gweledol Deg a Diduedd, tua £72,922, Prif Oruchwyliwr, EPSRC DTP, Na. EP/T517951/1 (2599521), Hydref 2021 - Maw 2025

Prosiectau blaenorol

 • Chwyldroi Profiadau Ymwelwyr o Dreftadaeth Ddiwylliannol: Rhyddhau Pŵer Avatars Chattable wedi'u Pweru gan AI mewn Arddangosfeydd Rhyngweithiol, £15,000, PI, Cyfrif Cyflymu Effaith Cysonedig UKRI (IAA), Rhif 521632 (525436), Tachwedd 2023 - Mai 2024
 • Charting New Frontiers: Astudiaeth Alldaith a Pheilot Archwiliol ar Chattable Virtual Avatars, Datgelu Dimensiynau Moesegol a Chymdeithasol mewn Cyflenwi Cynnwys, £ 5,000, PI, GW4 Cyllid Hadau Crucible 2023, Na. Cru23_01, Medi 2023 - Mawrth 2024
 • Optimeiddio Cynllun Synhwyrydd ar gyfer Ailadeiladu Siâp Corff 3D, £3,200, PI, Cyllid Cydweithio Ymchwil Prifysgol Caerdydd-Xiamen, Jul 2020 - Awst 2020

Gweithgareddau/Digwyddiadau

Addysgu

Addysgu modiwlaidd

 • 2021/22 - nawr, CMT307 Dysgu Peiriant Cymhwysol
 • 2021/22 - nawr, CMT316 Cymwysiadau Dysgu Peiriant: Prosesu Iaith Naturiol / Gweledigaeth Gyfrifiadurol
 • 2019/20 - nawr, CM1205 Architecture and Operating Systems, Arweinydd Modiwl

Rôl weinyddol

 • 2020.10 - nawr, Arweinydd Rhaglen PGT (COMSC) MSc Gwyddor Data a Dadansoddeg ac MSc Dadansoddi Data ar gyfer Llywodraeth
 • 2024.04 - nawr, Tiwtor Derbyn PGT

Dyfarniadau

 • Cydweithrediad Dysgu ac Addysgu'r Flwyddyn (Enwebiad)
  • Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLAs) 2024
  • GAN: Prifysgol Caerdydd ac Undeb Myfyrwyr Caerdydd (CUSU)
 • Hyrwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (Enwebiad)
  • Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLAs) 2024
  • GAN: Prifysgol Caerdydd ac Undeb Myfyrwyr Caerdydd (CUSU)

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau

 • 2017: PhD mewn Cyfrifiadureg, Canolfan Genedlaethol ar gyfer Animeiddio Cyfrifiadurol, Prifysgol Bournemouth, UK
 • 2013: BEng mewn Peirianneg Drydanol, Prifysgol Shanghai Jiao Tong, Tsieina

Trosolwg gyrfa

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • Cydweithrediad Dysgu ac Addysgu'r Flwyddyn (Enwebiad)
  • Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLAs) 2024
  • GAN: Prifysgol Caerdydd ac Undeb Myfyrwyr Caerdydd (CUSU)
 • Hyrwyddwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (Enwebiad)
  • Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr (ESLAs) 2024
  • GAN: Prifysgol Caerdydd ac Undeb Myfyrwyr Caerdydd (CUSU)

Aelodaethau proffesiynol

 • Coleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC
 • Aelod o ACM SIGGRAPH, Sefydliad Golwg Cyfrifiadurol (CVF), AsiaGraphics
 • Cymrodoriaeth yr AAU
 • Rhwydwaith Ymchwilydd Gyrfa Cynnar yr Academi Brydeinig
 • Dyniaethau a Gwyddor Data Grŵp Diddordeb Arbennig @ Sefydliad Alan Turing

Safleoedd academaidd blaenorol

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cadeirydd Ardal: ICML 2024
 • Adolygydd Grant:
  • Coleg Adolygu Cymheiriaid EPSRC
  • Turing AI Cymrodoriaethau Ymchwilwyr sy'n Arwain y Byd
  • EPSRC
  • Rhaglen Ariannu Ychwanegol EPSRC ar gyfer Gwyddoniaeth Fathemategol
  • Gweithredu Ymchwil ar y Cyd Gwlad Belg (CRAs)
 • Adolygydd Cyfnodolyn:
  • Trafodion IEEE ar Ddadansoddiad Patrymau a Chudd-wybodaeth Peiriant (TPAMI)
  • ACM Trafodion ar Graffeg (TOG)
  • Trafodion IEEE ar Brosesu Delweddau (TIP)
  • Trafodion IEEE ar Ddelweddu a Graffeg Cyfrifiadurol (TVCG)
  • Fforwm Graffeg Cyfrifiadurol (CGF)
  • Cydnabod Patrwm
  • Niwrogyfrifiadura
  • Cyfrifiaduron a Graffeg
  • Mynediad IEEE
  • Delwedd a Chyfrifiadura Gweledigaeth
  • Ffiniau mewn Delweddu
 • Pwyllgor Rhaglen Cynhadledd (PC) Aelod / Adolygydd:
  • ACM SIGGRAPH
  • ACM SIGGRAPH Asia
  • CVPR
  • ICCV
  • ECCV
  • NeurIPS
  • ICLR
  • ICML
  • AAAI
  • ACM MM
  • Eurographics
  • Graffeg Môr Tawel
  • BMVC
  • ACCV
  • CVM
  • CGI
  • CASA
  • IJCNN
 • Adolygydd Llyfrau: Gwasg CRC/Taylor a Francis Group

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • AI ar gyfer Modelu Geneteg
 • Synthesis Delwedd a Thrin
 • ML/AI dehongladwy ar gyfer Cynhyrchu Cynnwys Gweledol
 • Rhagfarn a thegwch mewn AI
 • Prosesu geometreg 3D

Ar gyfer ymgeiswyr CSC: Mae Prifysgol Caerdydd yn elwa o bartneriaeth swyddogol gyda Chyngor Ysgoloriaethau Tsieina (CSC). Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud ymchwil gyda mi, cysylltwch â mi trwy e-bost cyn gynted â phosibl gan y gallai dyddiadau cau / camau ychwanegol fod yn berthnasol.

Goruchwylio PhD Cyfredol

 • Stephen Miles (2021/07 - nawr) - Adfer Delwedd gyda Dysgu Dwfn (Rhan-amser).
 • Yuanbang Liang (2021/10 - nawr) - Datgelu "greddf" Modelau Genetig Dwfn ar gyfer Creu Cynnwys Gweledol Deg a Diduedd (EPSRC DTP).
 • Cân Shuang (2021/10 - nawr) - Rhwydwaith Amcangyfrif Dyfnder Nofel ar gyfer Pwytho Delwedd (CSC).
 • Jinqi Wang (2022/10 - nawr) - Creu Cynnwys Anime seiliedig ar AI
 • Zhuoling Jiang (2024/01 - nawr) - NPCs sy'n cael eu gyrru gan AI ar gyfer Hapchwarae Next-Generation (a ariennir gan yr Ysgol)

Cyd-oruchwylio

 • Xin Zhao (2019/10 - yn awr) - Rhagfynegiad Sylwgar Llygaid gan y Gweithwyr Meddygol Proffesiynol yn y Ddelwedd Feddygol (cyd-oruchwylio Dr. Hantao Liu).
 • Thomas Poudevigne-Durance (2019/10 - yn awr) - Rhwydweithiau Gwrthdroadol Cynhyrchiol ar gyfer Ehangu Digwyddiad Prin (cyd-oruchwylir gyda'r Athro Owen Jones, Ysgol Mathemateg).
 • Hateef Alshewaier (2021/04 - nawr) - Dulliau Ensemble ar gyfer Dosbarthiad Data Amlgyfrwng (wedi'i oruchwylio ar y cyd â Dr. Xianfang Sun).
 • Ebtihal Alwadee (2021/10 - nawr) - Dosbarthiad Rhwydwaith Niwral Down-Adaptive Adaptive ar gyfer Canfod Tiwmor yr Ymennydd O Ddelweddau Ymennydd Mri (cyd-oruchwylio gyda Dr. Frank Langbein a Dr. Xianfang Sun).
 • Nada Saad M Alharbi (2023/10 - nawr) - Canfod Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth Defnyddio Dysgu Atgyfnerthu Dwfn (wedi'i oruchwylio ar y cyd â Dr. Xianfang Sun).
 • Yang Li (2023/10 - nawr) - Modelau Geneerative ar gyfer Dylunio Ffasâd Pensaernïol (cyd-oruchwylir gyda Dr. Bailin Deng a'r Athro Wassim Jabi).

 

Goruchwyliaeth gyfredol

Shuang Song

Shuang Song

Arddangoswr Graddedig

Jinqi Wang

Jinqi Wang

Myfyriwr ymchwil

Zhuoling Jiang

Zhuoling Jiang

Myfyriwr ymchwil

Stephen Miles

Stephen Miles

Myfyriwr ymchwil

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • Deallusrwydd artiffisial
 • Graffeg cyfrifiadurol
 • Golwg cyfrifiadurol
 • Dysgu peirianyddol
 • Rhyngweithio Cyfrifiadur Dynol