Ewch i’r prif gynnwys
Hayley Reed B.Sc. (Hons), M.A., M.Sc., PhD.

Dr Hayley Reed

(hi/ei)

B.Sc. (Hons), M.A., M.Sc., PhD.

Cymrawd Ymchwil, DECIPHer

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Email
ReedHM@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79053
Campuses
sbarc|spark, Llawr 2, Heol Maendy, Cathays, Caerdydd, CF24 4HQ
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

 

Cyhoeddiad

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Articles

Conferences

Monographs

Thesis

Websites

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Plant a Phobl Ifanc
 • Iechyd meddwl a lles
 • Ymyrraeth yn yr ysgol
 • Ymyrraeth deuluol, yn enwedig mewn teuluoedd cyn-filwyr. 
 • Cyd-gynhyrchu, addasu a gweithredu ymyriadau
 • Dulliau ymchwil cyfranogol ac ansoddol
 • Adolygiadau systematig

Grantiau blaenorol

 • 2023 - Cyfnod Cynaliadwyedd Gwobr Data Iechyd Meddwl Wellcome Trust - Peilota a Chynaliadwyedd ar gyfer dangosfwrdd digidol i ysgolion uwchradd gael mynediad at eu Data Iechyd Myfyrwyr a'i ddeall. (£140,000)
 • 2023 - Cyfnod Prototeipio Gwobr Data Iechyd Meddwl Wellcome Trust - Datblygu dangosfwrdd Digidol i Ysgolion Uwchradd gael mynediad at eu Data Iechyd Myfyrwyr a'i ddeall. (£100,000)
 • 2022 - Cymrodoriaeth Iechyd a Gofal Iechyd Cymru - Adnabod ac Addasu Ymyrraeth Iechyd Meddwl Effeithiol i'w Gweithredu gyda Myfyrwyr Ysgolion Uwchradd Cymru 11-18 oed (£431,000)
 • 2022 - Cyfnod  Darganfod Gwobr Data Iechyd Meddwl Wellcome Trust - Dadansoddiad Data Uwchradd o ddata'r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgolion (SHRN) i ddeall beth sy'n dylanwadu ar gysylltedd ysgolion (£40,000) 
 • 2017 - Ymddiriedolaeth Forces in Mind - Gwerthusiad Ffurfiannol Pragmatig o Brosiect Gwasanaeth Cyn-filwyr a Theuluoedd Dulliau Adferol (£51,000)
 • 2016 - 1+3 Meistri ESRC a PhD Doethur mewn Athroniaeth (Gwyddorau Cymdeithasol) - Cyd-gynhyrchu Ymyriadau Iechyd Meddwl a Lles yn yr Ysgol: Astudiaeth Datblygu Ymyriadau Dulliau Cymysg
 • 2016 - Wellcome Trust (Cronfa Cymorth Strategol Sefydliadol Gwobr Iechyd y Cyhoedd) - Llythrennedd ymchwil ar gyfer Bagloriaeth Cymru: astudiaeth gwmpasu. (£18,555)
 • 2015 - TGP Cymru - Gwerthusiad o'r Prosiect Ymgysylltu â Theuluoedd Dulliau Adferol (£20,000)
 • 2015 - Cronfa Ymgysylltu â'r ESRC - Digwyddiad Ymgysylltu â Ffilm Iechyd Meddwl i bobl ifanc yn ystod Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol (£500).

Addysgu

Mae gen i statws Cymrodoriaeth gyda'r Academi Addysg Uwch (FHEA).  Mae fy mhrofiad addysgu presennol a diweddar yn cynnwys:

Hyfforddiant  ADEPT HSC - Wedi'i ddatblygu ar gyfer practitoners Iechyd Cyhoeddus Cymru a'i gyflwyno yn 2023. 

DECIPHer cyrsiau byr ar werthusiadau prosesau ac addasu ymyriadau. 

Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau mewn Systemau Cymdeithasol Cymhleth (Lefel 7) – rwyf wedi bod yn ddarlithydd sy'n cyfrannu at y modiwl hwn yng Nghanolfan Ymchwil DECIPHer ers 2019.

Anghydraddoldebau Iechyd (Lefel 6) - Rwyf wedi bod yn ddarlithydd sy'n cyfrannu at y modiwl hwn a gynullwyd gan MEDIC ers 2021.

Seicoleg Ddatblygiadol (Lefel 5) - Cynullais fodiwl ar-lein ar gyfer DYSGU ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer myfyrwyr israddedig a'r rhai ar y Llwybr at radd mewn Gofal Iechyd.

Dulliau a Pholisi Ymchwil (Lefel 6) – Roeddwn yn diwtor seminar am bedair blynedd yn rhedeg seminarau wyneb yn wyneb ac ar-lein yn nisgyblaethau Dulliau Ymchwil a Pholisi Addysgol.

 

Bywgraffiad

Addysg a Chymwysterau:

 • 2017-2021  Prosiect Doethur mewn Athroniaeth (Gwyddorau Cymdeithasol) o'r enw Cyd-gynhyrchu Ymyriadau Iechyd Meddwl a Lles yn yr Ysgol: Astudiaeth Datblygu Ymyriadau Dulliau Cymysg
 • 2016- 2017 MSc. Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, Rhagoriaeth, Prifysgol Caerdydd
 • 2009-2012 MA. Astudiaethau Plentyndod, Rhagoriaeth, Prifysgol Abertawe
 • 2003-2007 BSc. (Hons.) Seicoleg, Prifysgol Abertawe

Trosolwg gyrfa:

 • 2023 - Cymrawd Ymchwil Cyfredol, DECIPHer, Prifysgol Caerdydd
 • 2021-2023- Cydymaith Ymchwil Ôl-Ddoethurol, DECIPHer, Prifysgol Caerdydd
 • 2016-2021 - 1+3 Efrydiaeth PhD ESRC
 • 2011-2017 - Swyddog Ymchwil Pobl Ifanc, DECIPHer, Prifysgol Caerdydd

Anrhydeddau a dyfarniadau

Crucible Cymru 2024

Cefais fy nerbyn i'r rhaglen gystadleuol hon o ddatblygiad personol, proffesiynol a blaengar ar gyfer arweinwyr ymchwil Cymru yn y dyfodol. 

Arweinydd Tîm sydd wedi ennill Gwobr Data Iechyd Meddwl

Roeddwn yn gyd-brif ymchwilydd ar y tîm buddugol ar gyfer y Wobr Data Iechyd Meddwl gyntaf gan Ymddiriedolaeth Wellcome. Fe wnaethom ddatblygu a threialu dangosfwrdd digidol sy'n grymuso ysgolion i ddefnyddio data pwrpasol i greu amgylcheddau sy'n hyrwyddo iechyd meddwl a chorfforol da. 

Safleoedd academaidd blaenorol

Rwyf wedi bod yn aelod o'r Grŵp Llywio Treialon o'r blaen ar gyfer:

 • Astudiaeth ddichonoldeb i werthuso effeithiolrwydd y Cynllun Mentora Arloesol rhwng 2013 a 2015.
 • Atal Camddefnyddio Sylweddau: Hap-dreial Rheoledig Rhaglen Cryfhau Teuluoedd 10-14 y DU rhwng 2011 a 2016.
 • Atal camddefnyddio alcohol ymhlith pobl ifanc: Treial archwiliadol o'r Rhaglen Plant, Oedolion Ynghyd (KAT) rhwng 2012 a 2014.

Meysydd goruchwyliaeth

Rwy'n oruchwyliwr ac yn gyd-oruchwyliwr ar gyfer myfyrwyr traethawd hir israddedig ac ôl-raddedig yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio meistri a myfyrwyr israddedig ym meysydd:

 • Iechyd Meddwl a Lles
 • Cyd-gynhyrchu
 • Dulliau Adferol
 • Ymyriadau yn y teulu ac yn yr ysgol