Ewch i’r prif gynnwys
Emma Richards

Dr Emma Richards

(hi/ei)

Uwch Ddarlithydd mewn Cemeg Gorfforol a Chyfarwyddwr Derbyn a Recriwtio

Ysgol Cemeg

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Mae diddordebau ymchwil y grŵp yn canolbwyntio ar ddefnyddio techneg bwerus sbectrosgopeg Cyseiniant Paramagnetig Electron (EPR) a methodolegau hyperffiniol cysylltiedig [e.e. Cyseiniant Dwbl Niwclear Electron (ENDOR), Sbectrosgopeg Cydberthynas Sublevel Hyperfine (HYSCORE)), gan gynnwys mesuriadau wedi'u Datrys Amser mewn dau brif faes gweithgaredd:

 1. ymchwilio i brosesau trosglwyddo electronau mewn adweithiau anorganig, gan ganolbwyntio ar ddefnyddio deunyddiau toreithiog y ddaear ar gyfer trawsnewidiadau cemegol cynaliadwy;  
 2. Eucidating eiddo cyflwr cyffrous a digwyddiadau rhydocs sy'n deillio o hynny ar gyfer cyfadeiladau organometalig ffotoactif a chyfansoddion organig, i'w cymhwyso mewn dyfeisiau delweddu a thechnolegau cludo electronau.

Tystiolaeth o gymhwysedd eang y methodolegau hyn yw eu defnydd yn yr ystod eang o wyddorau cemegol, ffisegol, biolegol a daear. Rydym yn croesawu ymholiadau gan ymchwilwyr sy'n ceisio datblygu cyfleoedd cydweithredol.

Mae'r grŵp wedi'i gyfarparu â chyfleusterau tonnau parhaus (CW) ac EPR / ENDOR Pulsed yn amleddau X- a Q-band.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y tab 'Ymchwil' uchod.

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Articles

Book sections

Books

Thesis

Ymchwil

Catalysis Doreithiog y Ddaear

Mae adweithiau cyplu ar gyfer ffurfio bondiau C-C a C-X yn dargedau pwysig ar gyfer cemeg academaidd, ac maent wedi bod yn gyffredin ers y19eg Ganrif.  Mae Gwobr Nobel 2010 ar gyfer adeiladu bond C-C sydd wedi'i gataleiddio gan Palladium yn mynd rhagddo trwy drosglwyddiad electron dwbl, tra bod ymdrechion diweddar gan ddefnyddio metelau rhes gyntaf yn cael prosesau trosglwyddo un electron.   Ochr yn ochr â'r datblygiadau hyn, dros y 10 mlynedd diwethaf sefydlwyd tuedd sy'n dod i'r amlwg mewn metelau toreithiog daear a chatais di-fetel i ddarparu llwybrau amgen a chynaliadwy i gyflawni trawsnewidiadau cemegol tebyg. Rydym yn archwilio'r defnydd o fetelau pontio rhes 1af (e.e. Cu / Ni/ Fe/ Cr) fel amnewidyddion ar gyfer metelau gwerthfawr, a systemau prif grŵp (e.e. P/B) i herio'r llwybrau ymateb trosglwyddo dau electron traddodiadol, i awgrymu y gall prosesau un-electron ynni isel ddominyddu. Ein nod yw darparu cysylltiad rhwng strwythur adweithyddion, y mecanwaith arfaethedig, a hunaniaeth canolradd/cynhyrchion radical, nad yw bob amser wedi'i sefydlu'n glir o'r blaen.

 

Deunyddiau ffotoweithredol

Mae trosi ffoton, proses lle mae ffotonau ynni isel lluosog o ymbelydredd solar yn cael eu trosi'n ffotonau ynni uwch mwy defnyddiol (yn y rhanbarth golau gweladwy), wedi cael sylw sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel ffordd o gynyddu effeithiolrwydd prosesau cynaeafu golau, dod o hyd i ddefnyddioldeb mewn sawl disgyblaeth bwysig, megis electroluminescence, ffotofoltäig, ffotocatalysis, a bioddelweddu. Yn ddiweddar, rydym wedi datblygu cyfadeiladau Ir(III) newydd sy'n arddangos effeithlonrwydd trosi blaenllaw ar gyfer ffotonau gweladwy trwy dramplet-treblu dadleoli (TTA), lle mae'r Ir(III) yn gweithredu fel sensitiser rhoddwr sy'n ysgogi fflworoleuedd hirhoedlog o foleciwl acceptor annihilator priodol. Dylai'r sensitiser feddu ar amsugno molar da ar donfedd cyffro ac oes triped hir.   Ein nod yw datblygu llyfrgell o bensaernïaeth ligand i alluogi tiwnio'r nodweddion cyffrous-wladwriaeth a allyriadau, sy'n feini prawf hanfodol ar gyfer optimeiddio ceisiadau seiliedig ar TTA.  

Mae dulliau cyfredol o ddatblygu systemau TTA wedi dibynnu ar ddull treialu a chamgymeriad.   Fodd bynnag, rydym yn ceisio defnyddio ystod eang o sbectrosgopeg uwch, gan gynnwys sbectrosgopeg Cyseiniant Paramagnetig Electron wedi'u Datrys Amser (TR-EPR) a thechnegau fflworoleuedd, gyda chefnogaeth offer cyfrifiadurol i archwilio'n llawn nodweddion y wladwriaeth gyffrous. Bydd y canlyniadau cyfunol hyn yn darparu mewnwelediadau mecanistaidd newydd arloesol i optimeiddio trosi trwy berthnasoedd strwythur-gweithgaredd, gan arwain at gyflymu cyflwyno ystod o ddeunyddiau ffotoweithredol nofel, hynod effeithlon a thaladwy i'w defnyddio mewn prosesau cynaeafu golau a chatais ffotoredox.

Addysgu

CH5110 Sylfaen Cemeg Ymarferol    [Craidd Bl 1]

CH5201 Cemeg      Gorfforol Uwch [Craidd Bl 2]

CH3307 Sbectrosgopeg Uwch a Diffreithiant    [Bl 3 Dewisol]

CHT219 Paratoi a Gwerthuso Catalyddion     Heterogenaidd [PGT]

Gellir dod o hyd i fanylion modiwlau yn y darganfyddwr cyrsiau.

Bywgraffiad

 • Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn (2023 - dyddiad)
 • Uwch Ddarlithydd (2022), Darlithydd (2015 - 2022) Ysgol Cemeg Caerdydd
 • PhD, Prifysgol Cymru, Caerdydd (2003 – 2007, Yr Athro D. Murphy);
 • BSc(Anrh) Gwyddorau Naturiol gydag astudiaeth mewn Diwydiant, (Infineum, Swydd Rhydychen; Anrhydedd Dosbarth 1af, Gwobr Accenture am y myfyriwr graddio uchaf), Prifysgol Caerfaddon (1999 – 2003);
Aelodaethau proffesiynol

 • Aelod o'r Gymdeithas Frenhinol Cemeg
 • Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Pwyllgorau ac adolygu

 • Cynllun Cymrodoriaethau Rhyngwladol y Gymdeithas Frenhinol (2018 - dyddiad)
 • Asesydd Panel Allanol Athena Swan (2022 - dyddiad)

Meysydd goruchwyliaeth

 • Cemeg ddadansoddol
 • Mecanweithiau adwaith
 • Ffotocatalysis
 • Cemeg organometalig