Ewch i’r prif gynnwys
Annette Roberts

Yr Athro Annette Roberts

Athro Economeg

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
RobertsA1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 75058
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell T01b, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Rwyf wedi bod yn aelod o staff Ysgol Busnes Caerdydd ers 1994. Mae gen i ystod eang o ddiddordebau ymchwil sy'n ymwneud ag economeg a pholisi rhanbarthol, dadansoddiad allbwn mewnbwn rhanbarthol, gwerthuso economaidd, buddsoddiad uniongyrchol tramor, a datblygu economaidd.

Roeddwn yn un o sylfaenwyr Uned Ymchwil Economi Cymru (WERU), ac rwy'n Ddirprwy Gyfarwyddwr. Gydag aelodau WERU, rwyf wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau ymchwil a ariennir yn allanol a gynhaliwyd ar gyfer sefydliadau'r sector preifat a'r sector cyhoeddus, ac mae enghreifftiau diweddar yn cynnwys:

 • Ymchwil a gwerthuso o amgylch Cronfa Cryfder mewn Lleoedd UKRI sy'n ymwneud â'r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn Ne Cymru
 • Rhaglen helaeth o ymchwil sy'n archwilio effeithiau cadarn bach mynediad at wasanaethau band eang cyflym iawn.
 • Rhaglen ymchwil Deallusrwydd Economaidd Cymru sy'n archwilio cyllid cwmnïau bach.

Mae fy nghyflogiadau academaidd diweddaraf wedi bod yn Transport Policy (2023), Adolygiad Economaidd y Sefydliad Cenedlaethol (2021) ac Astudiaethau Cynllunio Ewropeaidd (2021). Yn y blynyddoedd blaenorol rwyf wedi cyhoeddi mewn cyfnodolion megis European Journal of Operational Research, Marine Policy and Urban Studies. Yn ogystal, rwyf wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau prosiect fel rhan o weithgareddau ymchwil a ariennir yn allanol.

Rwy'n Olygydd y Welsh Economic Review, sy'n cael ei gyhoeddi ar-lein gan Wasg Prifysgol Caerdydd. https://wer.cardiffuniversitypress.org/ 

Cyhoeddiad

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Adrannau llyfrau

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar economeg a pholisi rhanbarthol, dadansoddi allbwn mewnbwn rhanbarthol, gwerthuso economaidd, buddsoddiad uniongyrchol tramor, a datblygu economaidd. Mae prosiectau hirdymor cyfredol yn cynnwys Cudd-wybodaeth Economaidd Cymru, sy'n canolbwyntio ar y galw a materion ochr gyflenwi sy'n gysylltiedig â chyllid BBaChau yng Nghymru, ymchwil a gwerthuso sy'n ymwneud â'r Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yng Nghymru, a dadansoddiad o effeithiau economaidd cynlluniau gwella ffyrdd yr A465. 

Dewiswyd prosiectau ymchwil a ariannwyd yn ddiweddar:

2020-2024 Cronfeydd Cryfder mewn Lleoedd UKRI, CSconnected, Clwstwr Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Ymchwil a Gwerthuso, gyda M. Munday ac R. Huggins.

2018-2021: Cudd-wybodaeth Economaidd Cymru: Dadansoddi data ac ymchwil ar BBaChau a'u rôl yn Economi Cymru.  Gyda M. Munday. Adroddiad chwarterol a phwrpasol.

2018: Deall goblygiadau masnach fyd-eang a datgarboneiddio ar ôl Brexit.  Ar gyfer Llywodraeth Cymru, gyda C. Jones ac M. Munday.

2018-19: Cipio manteision economaidd ehangach adeiladu'r A465: dangosfwrdd economaidd-gymdeithasol. Dadansoddiad o effeithiau economaidd-gymdeithasol ailddatblygu ffyrdd mawr ym Mhen y Cymoedd. Adroddiad ar gyfer Arcadis a Llywodraeth  Cymru (gyda thîm WERU).

2017: Pontio'r UE a'r rhagolygon ar gyfer Angorau a RICs yng Nghymru. Adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru, gyda C. Jones ac M.Munday.    

2017: Gweithgareddau economaidd a gefnogir gan fewnfuddsoddiad yng Nghymru. ar gyfer Llywodraeth Cymru.

2016: Prosiect Ecsbloetio Band Eang Cyflym Iawn ERDF, Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru, gyda thîm WERU. Adroddiad Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Blynyddol, ac Adroddiad Effaith Economaidd Blynyddol.                  

Diddordebau ymchwil goruchwylio PhD

 • Dadansoddiad o'r effaith economaidd
 • Buddsoddi uniongyrchol tramor
 • Polisi datblygu rhanbarthol
 • Economeg / modelu rhanbarthol
 • Economi Cymru

Addysgu

Addysgu a Dysgu Cyfredol: Crynodeb

 • Mae'r rhan fwyaf o'r addysgu'n ymwneud â'r ffrwd Economeg Busnes israddedig yn adran Economeg Ysgol Busnes Caerdydd
 • Addysgu israddedig ar BS2560 Rheoli Economeg (Arweinydd modiwl), a BS3561 Menter Busnes Modern.
 • Hefyd, addysgu ar y rhaglen MSc Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth - BST186 Economeg a'r Amgylchedd Busnes.
 • Goruchwylio traethodau hir MSc 5-7 y flwyddyn.
 • Tiwtor personol i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • PhD Economeg, 1996
 • BSc (Econ), Economeg, 1991

Swyddi Academaidd

 • Athro Economeg, Ysgol Busnes Caerdydd.
 • Dirprwy Gyfarwyddwr, Uned Ymchwil Economi Cymru.
 • Golygydd, Adolygiad Economaidd Cymru.