Ewch i’r prif gynnwys
Emma Robinson

Mrs Emma Robinson

PA i Bennaeth yr Ysgol

Email
RobinsonE9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29225 14031
Campuses
Adeilad Cerddoriaeth , Ystafell 0.13, 31 Heol Corbett, Cathays, Caerdydd, CF10 3EB
cymraeg
Siarad Cymraeg

Trosolwyg

Rwy'n darparu cymorth gweinyddol proffesiynol cynhwysfawr i Bennaeth yr Ysgol, Rheolwr yr Ysgol, ac i'r Ysgol gyfan. Rwyf hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer gweinyddiaeth AD ac yn gyswllt rhwng Timau Cyllid y Coleg a'r Brifysgol, a hefyd yr Adran Ystadau. Rwyf hefyd yn Bencampwr Iaith Gymraeg yr Ysgol.

*****

Rwy'n darparu cefnogaeth weinyddol broffesiynol gynhwysfawr i Bennaeth yr Ysgol, Rheolwr yr Ysgol, ac i'r Ysgol gyfan. Rwyf hefyd yn darparu cefnogaeth ar bob agwedd ar weinyddiaeth Adnoddau Dynol a fi yw'r cyswllt rhwng Timau Cyllid y Coleg a'r Brifysgol a'r Adran Ystadau. Fi hefyd yw Pencampwr yr Iaith Gymraeg.