Skip to main content
Emma Robinson

Mrs Emma Robinson

(she/her)

PA to Head of School

Email
RobinsonE9@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 29225 14031
Campuses
Music Building, Room 0.13, 31 Corbett Road, Cathays, Cardiff, CF10 3EB
cymraeg
Welsh speaking

Overview

Rwy’n darparu cymorth gweinyddol proffesiynol cynhwysfawr i Bennaeth yr Ysgol, Rheolwr yr Ysgol, ac i’r Ysgol gyfan. Rwyf hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer gweinyddiaeth AD ac yn gyswllt rhwng Timau Cyllid y Coleg a'r Brifysgol, a hefyd yr Adran Ystadau. Rwyf hefyd yn Bencampwr Iaith Gymraeg yr Ysgol.

*****

I provide comprehensive professional administrative support to the Head of School, School Manager, and to the School as a whole. I also provide support on all aspects of HR administration and I'm the liaison between College and University Finance Teams and the Estates Department. I am also the School's Welsh Language Champion.