Ewch i’r prif gynnwys
Stephen Robson  MEng PhD

Stephen Robson

MEng PhD

Uwch Ddarlithydd

Yr Ysgol Peirianneg

Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n uwch ddarlithydd ac yn ddirprwy arweinydd grŵp y Ganolfan Ymchwil Peirianneg Foltedd Uchel Uwch

Mae fy niddordebau ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar 1) Cymhwyso dysgu peirianyddol a thechnegau uwch ar gyfer lleoli a chanfod nam ar rwydweithiau pŵer, 2) Datblygu Cyfathrebu Power Line, 3) Monitro Cyflwr asedau foltedd uchel, 4) Earthing a diogelu mellt, 5) technegau optimeiddio (optimeiddio haid gronynnau arwahanol) ar gyfer rheoli asedau smart), 6 ) Efelychu a modelu tonnau teithio Ffenomena gan ddefnyddio EMTP, 7) Defnyddio technoleg Arraye Gate Rhaglenadwy Maes (FPGA) ar gyfer monitro cyflwr neu gyfrifiadura ymyl.

Fy ngweithgareddau ymchwil yn y gorffennol a'r dyfodol:

 • Ymchwil sylfaenol i ddewisiadau amgen gwydn ar gyfer GNSS / GPS / Galileo Lleoliad, Amseru a Llywio gan ddefnyddio eLoran a dull newydd sy'n seiliedig ar gyfathrebu llinell pŵer.
 • Datblygu algorithmau dysgu peiriant ar gyfer canfod nam mewn rhwydweithiau pŵer yn y dyfodol sy'n cael eu dominyddu gan electroneg pŵer. Mae'r prosiect parhaus hwn yn brosiect cydweithredol a ariennir gan EPSRC (gyda Choleg Imperial Llundain, Prifysgol Tsinghua a Phrifysgol Hefei).
 • Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (goruchwyliwr academaidd) gydag Eriez, i ddigideiddio synhwyrydd metel diwydiannol.
 • Partneriaeth  Trosglwyddo Gwybodaeth (goruchwyliwr academaidd)  gyda Kingsmill Industries, i wreiddio arbenigedd amddiffyn daearu a mellt
 • Datblygu cynllun modiwleiddio newydd Power Line yn seiliedig ar haen gorfforol LoRa, sy'n ddull mwy cadarn o ymdrin â PLC na dulliau confensiynol. Rwyf wedi datblygu methodolegau efelychu uwch ar gyfer modelu PLC, ee Modelu a dadansoddi cynlluniau modiwleiddio Prime a G3-PLC.
 • Datblygu system monitro cyflwr newydd ar gyfer mesur tâl wedi'i ddal yn ddigyffwrdd ar fysiau 275kV.
 • Datblygu system monitro llinell uwchben (OHMS Ω), mewn cydweithrediad â'r Academi Ymchwil Rhwydweithiau Pŵer (PNRA).
 • Ymchwilio i berfformiad amledd uchel rhodenni daearu ac arweinwyr wedi'u hinswleiddio, mewn cydweithrediad â'r Grid Cenedlaethol.

Rwy'n aelod o BSI GEL/81 (amddiffyniad rhag mellt) a chynrychiolydd Prifysgol Caerdydd ar gynllun ysgoloriaethau'r Academi Pŵer.

 

 

Cysylltwch â ni: peidiwch ag oedi cyn cysylltu â mi drwy e-bost ar gyfer ymholiadau academaidd: E-bost Dr. Stephen Robson

 

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2010

0

Articles

Conferences

Thesis

Ymchwil

Contracts

TitlePeopleSponsorValueDuration

Supervised Students

TitleStudentStatusDegree
HIGH VOLTAGE TRANSNATIONAL SUPPLY LINKSOMAR Saodah BintiCurrentPhD

Addysgu

 • Peirianneg Pŵer Blwyddyn 1af - Cyflwyniad i Beirianneg Pŵer
 • 2il flwyddyn Peirianneg Pŵer a labordai
 • 2il flwyddyn FPGA dylunio digidol - cyflwyniad i Arrays Porth Rhaglenadwy Maes a cheisiadau
 • Prosiect Dylunio Grŵp 2il Flwyddyn
 • Dylunio digidol FPGA 3edd flwyddyn - cwrs mwy datblygedig yn FPGAs

Bywgraffiad

Education and Qualifications

2007: MEng (1st Class Honours) in Electrical and Electronic Engineering, Cardiff University

2012: PhD in Electrical Engineering, Cardiff University

2016: Postgraduate Certificate of University Teaching and Learning (PCUTL)

Anrhydeddau a dyfarniadau

 • August 2007: Award for the best performing graduate student on the MEng Electrical and Electronic Engineering degree scheme
 • September 2009: Award for the first prize presenter at the North American Power Symposium (NAPS) in Mississippi, USA

Aelodaethau proffesiynol

 • Member of the IEEE

Pwyllgorau ac adolygu

Aelod o Gyngor yr Academi Pŵer.

Cadeirydd Rhwydwaith Foltedd Uchel y Prifysgolion - UHVnet (2022-2023)

Adolygydd Journal ar gyfer IEEE Power Delivery a IET Transmission and Distribution.

Fe wnes i ysgrifennu pennod Systemau Ynni adroddiad Strategaeth Gwybodaeth Deunydd a Pheirianneg Uwch (MAeKES) Llywodraeth Cymru

Meysydd goruchwyliaeth

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio myfyrwyr PhD ym meysydd:

 • Cyfathrebu Llinell Bŵer
 • Lleoliad Fault ar rwydweithiau trydanol
 • Amddiffyniad daearu a mellt
 • Astudiaethau optimeiddio
 • Cymhwyso dysgu peiriant i ganfod nam a rheoli asedau smart
 • Cymhwyso technoleg Field Programmable Gate Array (FPGA) i gyfrifiadura ymylol

Themâu ymchwil

Arbenigeddau

 • FPGA dylunio digidol
 • Systemau daearu
 • Lleoliad Fault
 • Cyfathrebu Llinell Bŵer
 • Deallusrwydd artiffisial