Ewch i’r prif gynnwys
Neil Roche

Neil Roche

Cydymaith Ymchwil, Uned Ymchwil Economi Cymru

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
RocheND1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76648
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell T01c, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU

Trosolwyg

Rwy'n Gydymaith Ymchwil yn Uned Ymchwil Economi Cymru (WERU) Ysgol Busnes Caerdydd.

Gydag aelodau WERU, rwyf wedi bod yn rhan o ystod eang o brosiectau ymchwil a ariennir yn allanol a gynhaliwyd ar gyfer sefydliadau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys yn fwyaf diweddar:

 • Rhaglen gwerth £1.2m o ymchwil yr UE yng Nghymru sy'n archwilio effeithiau cadarn bach mynediad at wasanaethau band eang cyflym iawn.

Rwyf wedi cyhoeddi mewn ystod eang o gyfnodolion blaenllaw gan gynnwys Marine Policy, European Sport Management Quarterly, a'r International Journal of Tourism Research.

Mae fy rolau'n cynnwys bod yn Olygydd Cynorthwyol Adolygiad Economaidd Cymru, a gyhoeddir ar-lein gan Wasg Prifysgol Caerdydd.

Rwyf wedi chwarae pêl-droed yn Torneo dei Borghi Eidalaidd yn portiere (gôl-geidwad), rhwyfo ar long hir replica Llychlynnaidd yn Nenmarc, ac wedi bod yn achos llawer o ddoniolwch i'r bobl leol gyda fy dawnsio llinell Tsieineaidd yn Heilongjiang.

Cyhoeddiad

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2012

 • Bryan, J. and Roche, N. 2012. The economy: a statistical review of Wales in 2011. In: Chaney, P. and Royles, E. eds. Contemporary Wales - An Annual Review of Economic, Political and Social Research: Volume 25., Vol. 25. Cardiff, UK: University of Wales Press, pp. 115-146.

2010

2009

 • Bryan, J. and Roche, N. 2009. The Welsh economy: 2008 under review. In: Chaney, P. ed. Contemporary Wales: An Annual Review of Economic Political and Social Research., Vol. 22. Cardiff, UK: University of Wales Press, pp. 62-94.

2008

2007

2002

Adrannau llyfrau

 • Bryan, J. and Roche, N. 2012. The economy: a statistical review of Wales in 2011. In: Chaney, P. and Royles, E. eds. Contemporary Wales - An Annual Review of Economic, Political and Social Research: Volume 25., Vol. 25. Cardiff, UK: University of Wales Press, pp. 115-146.
 • Bryan, J. and Roche, N. 2010. Wales in 2010: recession or recovery?. In: Chaney, P., Royles, E. and Thompson, A. eds. Contemporary Wales: an annual review of economic political and social research., Vol. 23. Cardiff: University of Wales Press, pp. 161-191.
 • Bryan, J. and Roche, N. 2009. The Welsh economy: 2008 under review. In: Chaney, P. ed. Contemporary Wales: An Annual Review of Economic Political and Social Research., Vol. 22. Cardiff, UK: University of Wales Press, pp. 62-94.
 • Bryan, J. and Roche, N. 2008. The Welsh economy: state of the nation in 2007. In: Chaney, P., Royles, E. and Thompson, A. eds. Contemporary Wales: An Annual Review of Economic Political and Social Research., Vol. 21. Cardiff, UK: University of Wales Press, pp. 218-248.

Cynadleddau

Erthyglau

Monograffau

Ymchwil

Diddordebau ymchwil sylfaenol:

 • Band eang a mabwysiadu digidol
 • Economeg a pholisi rhanbarthol
 • Economeg twristiaeth
 • Datblygu cynaliadwy
 • Economeg chwaraeon

Mae ymchwil a ariannwyd yn ddiweddar yn cynnwys:

2016-2020: Prosiect Ecsbloetio Band Eang Cyflym Iawn ERDF, Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru, £1.2m gyda thîm WERU. Adroddiad Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Blynyddol, ac Adroddiad Effaith Economaidd Blynyddol SFBBE. Rhaglen fawr o ymchwil yr UE yng Nghymru sy'n archwilio effeithiau cadarn bach mynediad at wasanaethau band eang cyflym iawn.

2015: Ynni Cymunedol Cymru. Ymchwil i ddarparu archwiliad manwl o ynni cymunedol yng Nghymru yn 2015, ac i ddisgrifio esblygiad prosiectau ynni cymunedol yng Nghymru.

2014: Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. Dadansoddiad cyfunol ESF. Dadansoddiad hydredol o dri Arolwg Ymadawyr ESF yng Nghymru. Gyda Rhys Davies (WISERD), Max Munday (WERU) a Gerry Makepeace (CARBS).

2014: Cyngor Dinas Caerdydd. Ymgysylltu â chyflogwyr – cysylltu twf swyddi, cymorth cyflogaeth a'r agenda NEET yng Nghaerdydd. Ymchwil ar NEETS yng Nghaerdydd.

2014: Arolwg Ymadawyr Cronfa Gymdeithasol Ewrop 2013 Swyddfa Cyllid Ewropeaidd (IFF Research, Llundain). Dadansoddiad o ganfyddiadau'r arolwg a gynhaliwyd gan IFF yn Llundain.

2013-2014: Dadansoddiad ymchwil digwyddiadau Caerdydd. Noddir gan Cardiff Harbour Authority. Arweiniais y prosiect, gyda chyfraniadau gan yr Athro Calvin Jones a'r Athro Max Munday.

2012-2013: Llywodraeth Cymru. Astudiaeth lluosyddion cyflogaeth y sector ynni, £46,400, gyda thîm WERU a Regeneris Consulting.

2012-2013: Renewable UK Effaith economaidd gwynt y glannau yng Nghymru,  gyda Regeneris Consulting a WERU.

2012-2014: Cadw, Croeso Cymru, Twristiaeth Prifddinas-Ranbarthol. "Fframwaith monitro a gwerthuso ar gyfer prosiectau'r Amgylchedd ar gyfer Twf (ERDF)". Ail gam yr ymchwil i fonitro a gwerthuso prosiectau E4G ledled Cymru.   Yn cynnwys datblygu adnoddau gwe i gefnogi rheolwyr prosiectau i gynnal arolygon i gefnogi gwerthuso, a dadansoddi i archwilio effeithiau amgylcheddol twristiaeth yng Nghymru.

2012-2014: Cyngor Cefn Gwlad Cymru "Fframwaith monitro a gwerthuso ar gyfer prosiectau Amgylchedd ar gyfer Twf (ERDF), Gwerthuso prosiectau Llwybr Arfordirol E4G CCW a monitro canlyniadau.

2012-2013: Rhaglen ymchwil "Cysylltu Economi Cymru â'r Amgylchedd" gydag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn archwilio prisiad dŵr, gwaith adfer mwyngloddio metel, gwerthuso polisi a dadansoddi rhaglenni penodol.

2012-2013: "Cymorth ymchwil gyda Model Economaidd o safleoedd COMAH", ymchwil ar gyfer Labordai Iechyd a Diogelwch.

2008-2015: "Cymdeithasau Tai Cymru: Mesur Effaith ymchwil Tai a Chymunedol Cymru ar gyfer Cartrefi Cymunedol Cymru.

Bywgraffiad

Cymwysterau

 • BScEcon (Hons), Economeg, Prifysgol Cymru, Abertawe.
 • MSc, Cyfrifiadura, Prifysgol Caerdydd, Caerdydd.