Ewch i’r prif gynnwys
Eleri Rosier

Yr Athro Eleri Rosier

Senior Lecturer in Marketing and Strategy

Ysgol Busnes Caerdydd

Email
RosierE@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 76479
Campuses
Adeilad Aberconwy, Ystafell E05, Rhodfa Colum, Cathays, Caerdydd, CF10 3EU
cymraeg
Siarad Cymraeg
Comment
Sylwebydd y cyfryngau
Users
Ar gael fel goruchwyliwr ôl-raddedig

Trosolwyg

Rwy'n Athro Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, yn Aelod o'r Sefydliad Marchnata Siartredig, yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn un o Gymdeithas Rheoli Ardystiedig ac Addysgwr Busnes Ysgolion Busnes.

Fi yw Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Ôl-raddedig ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd a Chyfarwyddwr Rhaglen MSc Marchnata Strategol. Rwy'n Gadeirydd Panel Busnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn gyfrannwr i gynllun Deunyddiau Dysgu Digidol y Coleg Cymraeg.

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys; proses strategaeth, gweithredu strategaeth, rheolwyr marchnata lefel ganol, yn ogystal â dysgu cyfunol ac addysgu dwyieithog mewn AU. Yn flaenorol, mae fy ngwaith wedi ymddangos yn y European Journal of Marketing, Industrial Marketing Management, Journal of Strategic Marketing a'r Journal of Euromarketing. Cyn ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd, cefais brofiad diwydiannol yn y diwydiant marchnata a rheoli digwyddiadau ac mae gennyf brofiad helaeth hefyd mewn marchnata hyrwyddo yn ogystal â chynorthwyo sefydliadau bach ac elusennol ar gynllunio marchnata a chodi arian.

Cyhoeddiad

2021

2019

2018

2017

2015

2014

2011

2010

2007

2006

2005

2004

2003

2001

0

Articles

Book sections

Books

Conferences

Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y pynciau canlynol:

Proses strategaeth

Gweithredu strategaeth

Rheolwyr marchnata lefel canolig

Dysgu cyfunol

Addysgu dwyieithog mewn AU

Rwyf wedi cyhoeddi ar y pynciau hyn mewn cyfnodolion academaidd a Er enghraifft, mae fy ymchwil wedi ymddangos yn y European Journal of Marketing, Industrial Marketing Management, Journal of Strategic Marketing a'r Journal of Euromarketing.

Addysgu

Ar hyn o bryd rwy'n cyflwyno ac yn cydlynu addysgu ar amrywiol raglenni israddedig (BSc) ôl-raddedig (MSc) a gweithredol. Mae fy mhrif addysgu yn cynnwys

  • MSc Marchnata Strategol – Cyfarwyddwr Rhaglen
  • MSc Marchnata Strategol – Prosiect Marchnata/Interniaeth
  • BSc Rheoli Busnes – Marchnata a Strategaeth Blwyddyn 2
  • Cynllun Cymorth i Dyfu

Bywgraffiad

Rwy'n Athro Marchnata a Strategaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, yn Aelod o'r Sefydliad Marchnata Siartredig, yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn un o Gymdeithas Rheoli Ardystiedig ac Addysgwr Busnes Ysgolion Busnes.

Fi yw Cyfarwyddwr Recriwtio a Derbyn Ôl-raddedig ar gyfer Ysgol Busnes Caerdydd a Chyfarwyddwr Rhaglen MSc Marchnata Strategol. Rwy'n Gadeirydd Panel Busnes y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn gyfrannwr i gynllun Deunyddiau Dysgu Digidol y Coleg Cymraeg.

Mae fy mhrif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys; proses strategaeth, gweithredu strategaeth, rheolwyr marchnata lefel ganol, yn ogystal â dysgu cyfunol ac addysgu dwyieithog mewn AU. Yn flaenorol, mae fy ngwaith wedi ymddangos yn y European Journal of Marketing, Industrial Marketing Management, Journal of Strategic Marketing a'r Journal of Euromarketing. Cyn ymuno ag Ysgol Busnes Caerdydd, cefais brofiad diwydiannol yn y diwydiant marchnata a rheoli digwyddiadau ac mae gennyf brofiad helaeth hefyd mewn marchnata hyrwyddo yn ogystal â chynorthwyo sefydliadau bach ac elusennol ar gynllunio marchnata a chodi arian.

Anrhydeddau a dyfarniadau

  • Enillydd Gwobr Rhagoriaeth Addysgu CARBS am Adborth 2015

Aelodaethau proffesiynol

  • Sefydliad Siartredig Marchnata Aelodaeth 2010 +